Työskentelen muutosagenttina Hoivatiloissa. Työni keskiössä on digitaalinen Hoivatilat. Luomassa asiakkaalle arvoa. Ratkaisut:      

Verkostoidutaan: Paula Marttinen

Keskustellaan Twitterissä: @paulamarttinen