Vi bygger och hyr ut vårdlokaler. Vi klarar tillväxten enkelt och snabbt.

References

Case:

Attendo Vårdhem, Vichtis

Attendo valde Hoivatilat till samarbetspartner eftersom tidsplanen gick hand i hand med behovet av lokaler. Sist och slutligen blev projektet klart till och med före överenskommen tid och fastigheten var klar för inflyttning lite tidigare än planerat. Utöver för tidsplanen…

Läs mera

Case:

Attendo Vårdhem, Vichtis

Attendo valde Hoivatilat till samarbetspartner eftersom tidsplanen gick hand i hand med behovet av lokaler. Sist och slutligen blev projektet klart till och med före överenskommen tid och fastigheten var klar för inflyttning lite tidigare än planerat. Utöver för tidsplanen…

Läs mera

Case:

Attendo Vårdhem, Vichtis

Attendo valde Hoivatilat till samarbetspartner eftersom tidsplanen gick hand i hand med behovet av lokaler. Sist och slutligen blev projektet klart till och med före överenskommen tid och fastigheten var klar för inflyttning lite tidigare än planerat. Utöver för tidsplanen…

Läs mera

Hoivatilat – Vi klarar tillväxten

Suomen Hoivatilat Oyj har specialiserat sig på att producera, inneha och hyra ut daghems- och vårdhemsfastigheter samt servicekvarter. Vi har lösningar som tillgodoser behovet av lokaler i tillväxtkommuner och tillväxtinriktade tjänsteföretag utan att dessa behöver göra egna investeringar.