Vi bygger och hyr ut vårdlokaler. Vi klarar tillväxten enkelt och snabbt.

References

Case:

Attendo Vårdhem, Vichtis

Attendo valde Hoivatilat till samarbetspartner eftersom tidsplanen gick hand i hand med behovet av lokaler. Sist och slutligen blev projektet klart till och med före överenskommen tid och fastigheten var klar för inflyttning lite tidigare än planerat. Utöver för tidsplanen…

Läs mera

Case:

Touhula motionsdaghem, Touhula Tikasmäki, Esbo

Samarbete nyckeln till tillväxt Touhula Tikasmäki är redan det andra Touhula motionsdaghemmet som öppnas i Esbo på kort tid. ”Hoivatilats verksamhetsmodell har möjliggjort en snabbare tillväxt för oss, då vi inte har behövt binda eget kapital i byggnaderna”, säger Jari…

Läs mera

Case:

Servicekvarteret, Lahtis

Hoivatilats servicekvarter är den första privata tydliga helhet som på ett övergripande sätt kombinerar tjänster för olika åldersgrupper. Daghemmet och vårdhemmet har enligt den aktuella modellen var sin byggnad, men en gård som delvis är gemensam. Dessutom är kvarteret avsett…

Läs mera

Hoivatilat – Vi klarar tillväxten

Suomen Hoivatilat Oyj har specialiserat sig på att producera, inneha och hyra ut daghems- och vårdhemsfastigheter samt servicekvarter. Vi har lösningar som tillgodoser behovet av lokaler i tillväxtkommuner och tillväxtinriktade tjänsteföretag utan att dessa behöver göra egna investeringar.