References

Visa:
Case:

Attendo Vårdhem, Vichtis

Attendo valde Hoivatilat till samarbetspartner eftersom tidsplanen gick hand i hand med behovet av lokaler. Sist och slutligen blev projektet klart till och med före överenskommen tid och fastigheten var klar för inflyttning lite tidigare än planerat. Utöver för tidsplanen…

Läs mera

Attendo Vårdhem, Vichtis
Case:

Palvelukoti Rantakartano Oy, Ulrikahemmet Vårdhem, Lovisa

På Ulrikahemmets gårdsområde stoltserar en riktig raritet, träbyggnaden Ulrikanhovi som har skyddats av Museiverket. Välbevarade Ulrikanhovi fungerar som mötes- och festlokal samt som Bed & Breakfast. Nybyggda Ulrikahemmet, som uppfyller kraven för effektiviserat serviceboende, är å sin sida hem för…

Läs mera

Palvelukoti Rantakartano Oy, Ulrikahemmet Vårdhem, Lovisa
Case:

Mainio Vire Oy, Vire Koti Siiri, Uleåborg

Vire Koti Siiri inledde sin verksamhet i december 2014. ”Hoivatilat förmådde enligt vår begäran till och med påskynda slutförandet av objektet, då det framgick att de boende ville flytta in så fort som möjligt”, säger distriktschef Marko Hanhisuanto på Mainio…

Läs mera

Mainio Vire Oy, Vire Koti Siiri, Uleåborg
Case:

Touhula motionsdaghem, Touhula Tikasmäki, Esbo

Samarbete nyckeln till tillväxt Touhula Tikasmäki är redan det andra Touhula motionsdaghemmet som öppnas i Esbo på kort tid. ”Hoivatilats verksamhetsmodell har möjliggjort en snabbare tillväxt för oss, då vi inte har behövt binda eget kapital i byggnaderna”, säger Jari…

Läs mera

Touhula motionsdaghem, Touhula Tikasmäki, Esbo
Case:

Vekara Päiväkodit, VekaraPolku, Tammerfors

Det nya servicesedeldaghemmet i Lentävänniemi i Tammerfors ger sedan hösten 2015 daghemsvård till närmare 90 barn. Daghemmet kommer att komplettera de befintliga tjänsterna i området och det kan även enligt överenskommelse användas av invånare i grannkommunerna. ”Med hjälp av servicesedelsystemet…

Läs mera

Vekara Päiväkodit, VekaraPolku, Tammerfors
Case:

Servicekvarteret, Lahtis

Hoivatilats servicekvarter är den första privata tydliga helhet som på ett övergripande sätt kombinerar tjänster för olika åldersgrupper. Daghemmet och vårdhemmet har enligt den aktuella modellen var sin byggnad, men en gård som delvis är gemensam. Dessutom är kvarteret avsett…

Läs mera

Servicekvarteret, Lahtis

Hoivatilat – Vi klarar tillväxten

Suomen Hoivatilat Oyj har specialiserat sig på att producera, inneha och hyra ut daghems- och vårdhemsfastigheter samt servicekvarter. Vi har lösningar som tillgodoser behovet av lokaler i tillväxtkommuner och tillväxtinriktade tjänsteföretag utan att dessa behöver göra egna investeringar.