Kunden i centrum

Hoivatilat är ett företag som har specialiserat sig på att utveckla, bygga och långsiktigt äga samhällsfastigheter – med kunden i fokus. Vi gör allt för att våra kunder ska bli framgångsrika, det är en förutsättning för vi skall kunna fortsätta att växa och utvecklas som företag. Ett bevis på detta är också våra värderingar:

Vi hjälper kunden

Vi lär känna kunden och dess behov. Vi tar vårt uppdrag på största allvar och får kundens förtroende.

Vi skapar värde

Genom kunskap och erfarenhet skapar vi värde för kunderna, ägarna och samhället.

Vi är snabba

Vår affärsmodell gör oss snabba och enkla att samarbeta med.

Vi är modiga

Vi är modiga i våra beslut och vågar utveckla nya koncept.