Flexibla lokaler och inkluderande planering

Hoivatilat har lång erfarenhet av lokaler för förskola, skola, vård och omsorg. Väl beprövade koncept och effektiva lösningar har utarbetats, där särskild vikt fästs vid att lokalerna är flexibla, effektiva och funktionella. Ett aktivt och nära samarbete med kunden, redan i planeringsprocessen, säkerställer att lokalerna uppfyller kundens önskemål och behov vid tillträdet. Designprocessen bygger på Hoivatilats erfarenhet från 150 redan genomförda projekt.

Hoivatilat lyssnar på kundens behov och önskemål under designfasen och implementerar dem under byggprocessen. Kunden hålls informerad genom hela processen, från start till färdiga lokaler.

Inkluderande planering

1.

1. Kartläggning av kundens behov

  • Behovskartläggning
  • Syftet med lokalerna
  • Säkerställande av tidplan för tillträde av lokalen

2.

Preliminära handlingar

  • Säkerställande av användningsområde för fastigheten och planbestämmelser
  • Framtagande av första, preliminära, skisser utifrån kundens behov
  • Ansökan om erforderliga tillstånd kopplade till byggnation och ett nära samarbete med kommunen

3.

Definitiva handlingar

  • Färdigställande av ritningar, rumsbeskrivning etc. med avseende på lokaler och den yttre miljön i dialog med kunden.

4.

Godkänna projektplanen och definitiva handlingar

5.

Projektstart

  • Kunden kan följa projektgenomförandet under hela byggtiden.

6.

Färdigställda lokaler tillträds av kunden