Nya lokaler utan investeringar

En åldrande befolkning, befolkningstillväxt samt allt högre krav på service och hållbarhet utgör betydande utmaningar för många kommuner. Behovet av nya skolor samt vård- och omsorgsboende är stort.

Hoivatilat är ett serviceföretag som har specialiserat sig på att utveckla, bygga och långsiktigt äga fastigheter inom förskola, skola, vård och omsorg. Hoivatilat är snabb och modig aktör inom samhällsfastigheter. Genom helhetsansvar, kundförståelse och långsiktighet skapar vi kvalitet och överlägsen kundupplevelse.

Hoivatilat är mer än ett byggföretag eller en fastighetsfond. Vi är en långsiktig och aktiv fastighetspartner till såväl kommuner som privata aktörer. Enligt Hoivatilats livscykelmodell får användaren tillgång till verksamhetsanpassade lokaler, genom ett enda avtal.

 

Förutom att tillhandahålla verksamhetsanpassade lokaler tar Hoivatilat ansvaret för samtliga byggnadsrelaterade kontrakts- och tillståndsprocesser. Hoivatilat tar som aktiv ägare ett helhetsansvar från markförvärv, projektering och byggnation till underhåll och förvaltning under hela avtalsperioden.

Hoivatilat har gedigen erfarenhet, väl beprövade koncept och effektiva lösningar. Särskild vikt fästs vid att lokalerna är flexibla, effektiva och funktionella. Vi har alltid ett nära samarbete med kunden redan i planeringsprocessen för att säkerställa att lokalerna kommer uppfylla kundens önskemål och behov.

Hoivatilat förstår kundens verksamhet och kan regelverket och kraven på samhällsfastigheter. Varje objekt planeras i nära samarbete med kunden. Hoivatilat har erfarenhet från över 150 projekt, vilket gör att kunden kan känna sig trygg genom hela processen.

1

Investeringsfritt

Hoivatilats affärsmodell grundar sig på ett aktivt och ansvarsfullt fastighetsägande. Genom att Hoivatilat tar ansvar för fastighetsinvesteringarna och lokalernas funktionalitet kan kunden istället fokusera på att utveckla sin kärnverksamhet.

HOIVATILATS AFFÄRSMODELL

2

Inflyttningsklart – ett avtal

Enligt Hoivatilats livscykelmodell får kunden tillträde till verksamhetsanpassade lokaler genom ett enda avtal. Hoivatilat tar som aktiv ägare ett helhetsansvar för samtliga byggnadsrelaterade kontrakts- och tillståndsprocesser; från markförvärv, projektering och byggnation till underhåll och förvaltning.

livscykelmodell

3

Flexibla lokaler och inkluderande planering

Hoivatilat har väl beprövade koncept och effektiva lösningar. Särskild vikt fästs vid att lokalerna är flexibla, effektiva och funktionella. Ett nära samarbete med kunden, redan i planeringsprocessen, säkerställer att lokalerna uppfyller kundens önskemål och behov.

Inkluderande planering

4

Erfarenhet och kunskap

Hoivatilat förstår kundens behov och kan regelverket och kraven på samhällsfastigheter. Vi har ett nära samarbete med experter inom design och konstruktion samt operatörer. Varje objekt planeras i dialog med kunden och utifrån lokalernas anvädningsområde. Hoivatilat har erfarenhet från över 150 projekt, vilket gör att kunden kan känna sig trygg genom hela processen.

referenser