Med Hoivatilats livscykelmodell kan kunden fokusera på sin kärnverksamhet – vi tar hand om lokalerna.

Livscykelmodellen är en modell där Hoivatilat tar ett helhetsansvar för projektutveckling, byggnation och förvaltning. Ansvaret börjar således så snart kunden har identifierat ett behov av nya lokaler, fortsätter sedan genom hela byggprocessen och därefter under hela hyresperioden. Läs mer om Hoivatilats livscykelmodell.

Vad?

Livscykelmodellen innebär i praktiken att hyresgästen endast har ett avtal med Hoivatilat. Vi tar som långsiktig fastighetsägare ansvar för projektutveckling, byggnation, finansiering samt förvaltning. Livscykelmodellen ger kunden en enkel och bekymmersfri fastighetslösning.

För vem?

Livscykelmodellen lämpar sig bäst för alla aktörer med långsiktiga åtaganden, då Hoivatilat kan skapa överlägsen kundupplevelse genom helhetsansvar och engagemang. Livscykelmodellen är en bra lösning när det till exempel gäller (för-)skola, vård och omsorg. Vår modell är tillämpbar på såväl små- som stora projekt. Vi har erfarenhet från över 150 projekt och kan erbjuda er som hyresgäst kvalitativa, moderna och effektiva lösningar utifrån verksamhetens behov.

Hur?

Genomförandet sker enligt Hoivatilats koncept, och där byggnadens design, konstruktion, materialval, och styrsystem är viktiga byggstenar. Vi finns med i hela byggprocessen och säkerställer en hög kvalitet. Kunden kan tillträda lokalerna i enlighet med överenskommen tidplan. Byggnaderna är försedda med moderna system för fastighetsstyrning och fastighetsteknik. Genom regelbundet underhåll, enligt vårt underhållsprogram, samt kvalitativ fastighetsskötsel säkerställs att fastigheten är i gott skick även efter avtalsperioden.

Hoivatilat-lifecykelmodel

Kontakt

Maria Frid

VD, Hoivatilat Ab +46 70 462 44 55 förnamn.efternamn@hoivatilat.se