Blogi | 21.8.2018

Toiveiden kortteli yhdistää asumisen ja palvelut

Haluamme olla mukana kehittämässä kaupunkeja suurempina kokonaisuuksina. Näitä kokonaisuuksia kutsumme Toiveiden kortteleiksi.

Miten sen teemme?

Kaupunkien suunnittelu ja rakentaminen vaatii laaja-alaista julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Kysymällä, kuuntelemalla ja tutkimalla oma ymmärryksemme eri osapuolten tarpeista kasvaa. Mitä paremmin ymmärrämme toistemme tavoitteita, sitä helpompi meidän on kehittää uutta kaupunkiympäristöä yhdessä. Siksi Hoivatilat projektikehittäjänä haluaa kysyä eri osapuolten toiveita ja olla omalta osaltaan mukana toteuttamassa toiveita. Haluamme, että jokainen kehittämämme aluekohde on Toiveiden kortteli, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on kysytty ja kuunneltu osapuolten toiveita.

Hoivatilat on voimakkaasti kasvava yritys. Voimakas kasvu onnistuu, koska meidän tiimistämme löytyy osaamista, energiaa ja innovatiivisuutta.

Emme tyydy tavanomaiseen, emme lannistu haasteista. Etsimme uusia tapoja tehdä asioita paremmin, nopeammin, tehokkaammin. Tätä samaa Hoivatilojen toimintatapaa haluamme tuoda sinunkin kuntaasi, kun kehitämme kanssanne Toiveiden korttelia. Korttelia, jossa yhdistyvät eri ikäisten asuminen sekä asumista tukevat lähipalvelut.

Toiveiden korttelilla haluamme ratkoa voimakkaan kaupungistumisen, väestön ikääntymisen ja kestävän kehityksen haasteita. Pelkkä määrällisesti riittävä ja teknisesti toimiva asumisratkaisu ei riitä. Ratkaisujen tulee olla myös laadullisesti sellaisia, että ne kestävät aikaa. Mielestämme hyvä kaupunkiympäristö on yhtä aikaa järkevä ratkaisu, se tarjoaa puitteet onnelliseen elämään, ja lisäksi tarjoaa jotain pientä yllättävää tunteisiin vetoavaa.

Mielestämme laadukas projektikehitys on vastuullista kiinteistöliiketoimintaa. Haluamme olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa ja uudenlaista kaupunkiympäristöä hanke kerrallaan. Tule vaihtamaan ajatuksia osastollemme Kuntamarkkinoille 12. ja 13. syyskuuta.

Edellinen Seuraava