Artikkelit | 30.1.2018

Tontti kaavakehitystyön tuloksena Turussa

Suvi Panschin maankayttoinsinoori Turku

Kaupunki etsii ja auttaa tonttipaikkojen etsinnässä, kun on tarve palveluille. Turussa tarvittiin uudet, korvaavat tilat ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle ja tilat löytyivät yhteistyön tuloksena, Turun kaupungin maankäyttöinsinööri Suvi Panschin kertoo.

 Uuden päiväkodin tontti löytyi Folkhälsanin, Turun kaupungin ja Hoivatilojen yhteistyön tuloksena. Kaupungin tehtäviin kuuluu mahdollistaa toimiva palveluverkko. Panschin on mukana erilaisissa maankäytön kehittämishankkeissa. Niillä on keskeinen tehtävä, kun puhutaan palveluverkon kehittämisestä.

– Folkhälsan etsi uusia korvaavia tiloja ja Hoivatiloilta tuli suunnitelma tilatarpeesta 80 lapselle. Sopiva alue tulevalle päiväkodille löytyi hyvien liikenneyhteyksien varrelta, mutta edellytti asemakaavan muutosta.

Kaavamuutos vuodessa

Päiväkodin toteuttaminen edellytti neuvotteluita aluepelastuslaitoksen kanssa, koska osa alueesta oli sille vuokrattuna. Aluepelastuslaitokselle sopi, että päiväkoti tulee alueelle ja heidän vuokra-aluettaan vastaavasti pienennetään. Uusien tilojen rakentaminen edellytti asemakaavan muutosta, jonka laatiminen käynnistettiin elokuussa 2015 ja joka Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan ehdotuskäsittelyn jälkeen kuulutettiin voimaan huhtikuussa 2016. Maaliskuussa 2017 Turun Teollisuuskadulla aloitti uusi päiväkoti toimintansa. Päiväkodin ympäristön turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta vahvistettiin mm. sillä, että sen läheisyydessä olevaan risteykseen toteutettiin liikennevalot.

Panschinin mukaan kaavamuutosprosessi eteni nopeasti, koska yhteistyö Hoivatilojen kanssa sujui hyvin.

– Tontti sijaitsi aivan junaradan ja ison maantien läheisyydessä, joten kaavamuutoksen mukaista rakentamista varten tarvittiin melu-, tärinä- ja ilmanlaatuselvitykset. Työ eteni nopeasti, koska Hoivatilat teetti tarvittavat selvitykset aikataulussa. Selvitysten perusteella alueella edellytettiin rakennettavaksi meluaita, jonka Hoivatilat toteutti kustannuksellaan hankittuaan siihen ensin suostumuksen maanomistajalta, joka tässä tapauksessa oli Turun kaupunki.

Edellinen Seuraava