Blogi | 16.11.2018

Tuotamme lisäarvoa

Kävimme viime viikolla Hoivatilojen porukan kanssa kiertämässä muutamia uusia kohteitamme ja on aina todella mieltä avartavaa nähdä kiinteistöt toiminnassa ja saada palautetta suoraan käyttäjiltä.

Tavallisesti suunnittelupöydällä ei tule miettineeksikään kaikkia asioita, jotka vaikuttavat kiinteistöjen toiminallisuuteen ja arjen sujumiseen kiinteistöissä. Usein pienillä asioilla voi vaikuttaa paljonkin käytännön tasolla ja pieneltäkin vaikuttavat asiat voivat vaikeuttaa elämää kiinteistössä merkittävästi. Yleensä vuokralaisemme luonnollisesti haluavat vaikuttaa paljon erilaisiin ratkaisuihin kiinteistöissämme ja hyvä niin, koska meidän kiinteistömme tulevat nimenomaan vuokralaistemme käyttöön ja on tärkeää, että heidän toimintansa kiinteistössä on mahdollisimman sujuvaa.

Se ei kuitenkaan poista meidän eli rakennuttajan vastuuta tilojen suunnittelussa. Päinvastoin, uskomme, että hyvä rakennuttaja pystyy tuomaan omalla kokemuksellaan ja asiantuntemuksellaan paljon lisäarvoa asiakkailleen jo suunnitteluvaiheessa. Tämä vaatii tietysti vankkaa asiakastuntemusta sekä herkkää korvaa asiakkaan tarpeille ja näiden yhdistämistä näkemyksellisyydeksi.

Kiinteistöillämme on monta roolia ja merkitystä

Hyvä rakennuttaja ja suunnittelunohjaaja pystyy haastamaan myös käyttäjää erilaisilla suunnitteluratkaisuilla. Hoiva- ja päiväkotikiinteistöt vaativat suunnittelulta paljon, koska ne ovat ihmisten koteja ja hoitopaikkoja mutta myös ihmisten työpaikkoja. Niissä asutaan ja tehdään töitä ja näiden asioiden yhteensovittaminen siten, että kaikki olisi mahdollisimman sujuvaa ei aina ole yksinkertaista. Kun otetaan huomioon myös asukkaiden vaatimat eritasoiset erityistarpeet, saadaankin jo suunnittelun lähtökohdaksi usean sivun mittainen muistio.

Tähän päälle me haluamme Hoivatiloissa tuoda oman asiantuntijuutemme ja näkemyksemme, jonka avulla pyrimme luomaan lisäarvoa asiakkaillemme kiinteistöjen tuottamisen jokaisessa vaiheessa. Tuntemalla asiakkaamme, asiakkaamme toimialan sekä liiketoiminnan ja markkinat pystymme tuottamaan asiakkaillemme lisäarvoa uusilla konsepteilla ja ratkaisuilla, jotka aidosti hyödyttävät kiinteistöjemme käyttäjiä myös arjessa.

Ei ole aivan sama millaisia kiinteistöjä me tuotamme, sillä usein Hoivatilojen tuottamat kiinteistöt ovat suuressa roolissa ihmiselämän alkupuolella ja myös loppupuolella. Joissakin tapauksissa myös siinä välissä.

Tuottamillamme kiinteistöille on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus ja haluammekin toimia aktiivisesti sen puolesta, että tuotamme lisäarvoa sekä asiakkaillemme, että koko yhteiskunnalle. Haluamme rakennuttaa kestäviä, hyvin suunniteltuja ja terveellisiä kiinteistöjä ja tuoda markkinoille uusia konsepteja palvelemaan sekä asiakkaitamme, että yhteiskuntaa.

Edellinen Seuraava