Blogi | 15.3.2018 | Jari Lehto

Tuulta purjeisiin

Näin varmasti voisi todeta merimieskin lähtiessään satamasta. Pitkän merimatkan jälkeen satamakäynnit tarjosivat merimiehille odotettua vaihtelua miehistön arkeen. Vuoden alussa omalla työurallani tuli eteeni ”uusi satama” – Suomen Hoivatilat, jossa aloitin työni rakennuttajatehtävissä projektipäällikkönä. Käännepiste ei ollut ensimmäinen työsarallani, mutta voin todeta alkaneen vuoden olevan itselleni ammatillisesti yksi mielenkiintoisimmista matkoistani ja odotuksistani työhön liittyen.

Matkan varrelta

Työhistoriaa itselläni on takana vajaa 30 vuotta. Näistä vuosista suurin osa on vierähtänyt rakentamisen parissa. Ammatillisen koulutuksen jälkeen työt veivät Oulun seudulle ja 12 vuotta vierähti asuntotuotannossa kirvesmiehenä. Suoritin insinööriopinnot ja työskentelin samalla työnjohtotehtävissä työmaamestarina ja sittemmin suunnittelutehtävissä oululaisessa arkkitehtitoimistossa. Työskennellessäni eri tehtäväalueilla tarjoutui hyvä mahdollisuus muodostaa oma näkemys rakennushankkeille tyypillisestä kokonaisuudesta sekä niihin liittyvistä haasteista ja toimintakulttuurista.

Vuosikymmenen vaihteessa tarjoutui mahdollisuus siirtyä viranomaistehtäviin. Reilut kahdeksan vuotta toimin rakentamisen asiantuntijana valtionhallinnossa sekä liikuntapaikkarakentamisen rakennustarkastajana Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tehtäviini kuului mm. suunnitteluratkaisujen toiminnallisuuden, teknisen kelpoisuuden ja investointien rakennuskustannusten arviointi. Viranomaistehtävissä tarjoutui mahdollisuus tarkastella rakentamisen toimintaympäristöä ja eri osa-alueita aiempaa laaja-alaisemmin ja erityisesti yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on ollut itselleni arvokas asia. Uskon tästä olevan hyötyä myös rakennuttamiseen liittyvässä yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa.

Uudet tehtävät innoittavat

Tutulla polulla on turvallista edetä, mutta uudet haasteet antavat aina mahdollisuuden kehittyä niin ihmisenä kuin työssä kohtaamalla uusia haasteita. Kun pääsee asettamaan tekemiselleen uusia tavoitteita ja ansaitsemaan luottamusta uusien ihmisten parissa, pystyy samalla itse säilyttämään innostuneen ja motivoituneen asenteen työhön.

Hoivatiloilla olen kohdannut erittäin energisen työilmapiirin, jossa huokuu vahva tekemisen ilmapiiri ja välittäminen työkavereista. Alkaneen vuoden aikana olen ehtinyt tutustua myös keskeisiin yhteistyökumppaneihin ja vilpittömästi voin todeta, että Hoivatilojen kumppaneina toimii osaavat ammattilaiset. Tämä luo erinomaisen pohjan kehittää toimintaamme myös jatkossa. Sitoutuminen onnistuneeseen asiakassuhteeseen, asiakkaiden odotusten toteuttaminen ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ovat itselleni arvoja, joilla tahdon tuoda oman osuuteni työyhteisöön. Odotan innolla uusia työmaita, joissa pääsen haastamaan myös yhteistyökumppaneita ja kehittämään toimintaamme.

Onnistumisen eväät

Rakennuttajana näen yhteisen vastuun kantamisen ja tiedonkulun toimivuuden yhtenä suurimmista haasteista rakennushankkeissa. Aikataulullisesti rakennuttajana meidän tulee turvata työmaillemme riittävä toteutusaika. Toteuttaessamme hankkeemme asiakkaittemme aikataulutavoitteita vastaavasti ja tulee meidän löytää teknisesti kelvolliset ratkaisut, joilla turvaamme onnistuneen lopputuloksen. Jotta tämä toteutuu, meidän täytyy ennakoida riskitekijät ja välttää virheelliset suoritukset. Vain siten voimme keskittyä työmaan edistämiseen tehokkaasti ja saavuttaa asetetut laatutavoitteet.

Rakennushankkeessa työmaan toteuttajat rakennusmiehistä erikoisammattimiehiin ovat avainasemassa. Hyvin suunnitellussa ja johdetussa hankkeessakin he ovat viimekädessä laadukkaan lopputuloksen toteuttajina. Sujuva toteutus edellyttääkin koko projektihenkilöstön, suunnittelun ja työnjohdon saumatonta yhteistyötä. Uskon, että täyttämällä nämä vaateet pystymme tarjoamaan asiakkaillemme jatkossakin laadukkaita hoivatiloja ja miellyttäviä kokemuksia onnistuneesta yhteistyöstä.

Näillä sanoilla tervehtien uusia yhteistyökumppaneitani ja työkavereitani lähden kanssanne innolla kohti uusia purjehduksia …

Edellinen Seuraava