Uutiset | 12.1.2018

Uusia osaajia ja tekijöitä Hoivatiloihin

Insinööri (AMK) Jari Lehto on nimitetty projektipäälliköksi. Jari vastaa kohteiden rakennuttamisesta ja projektijohtamisesta. Aiemmin Jari on toiminut rakennusinsinöörinä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) sekä liikuntapaikkarakentamisen rakennustarkastajana aluehallintovirastossa. Hän on työskennellyt myös rakennussuunnittelijana, rakennustyömaan työnjohtotehtävissä sekä kirvesmiehenä.

Arkkitehti, SAFA, Riku Patokoski on nimitetty Hoivatilojen varatoimitusjohtajaksi. Hän toimii myös Etelä-Suomen aluejohtajana. Rikulla on vahva osaaminen ja kokemus rakennusliikkeistä. Aikaisemmin hän on vastannut Peabin Suomen asuntoliiketoiminnasta ja Skanskassa mm. BoKlok-konseptista Suomessa. Riku vahvistaa Hoivatilojen liiketoiminta-, strategia- ja konseptointiosaamista sekä asiakasosaamista Etelä-Suomen alueella.

Edellinen Seuraava