Artikkelit | 28.3.2017

Uusia ratkaisuja ikäihmisten tarpeisiin

Nyt pitää olla rohkea ja hakea avoimesti uusia ratkaisuja ikäihmisten asumiseen. Mielestäni ikäihmisten asuminen pitäisi olla niin lähellä ns. normaalia asumista kuin vain mahdollista, tuore Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimialajohtaja Ismo Rautiainen toteaa.

Ismo Rautiaisella on hyvä kokemus ja näkemys puhua ikäihmisten asumisolosuhteista. Parasta aikaa hän yhteen sovittaa Päijät-Hämeen maakunnan ikäihmisten palveluita. Tähän tehtävään hän siirtyi Lahden kaupungilta, jossa oli toteuttamassa vanhuspalveluiden laajaa palvelurakenteen uudistusta.
—Lahdessa on ollut käynnissä erittäin laaja ikäihmisten palvelujen rakenneuudistus, jonka tavoitteena on siirtää painopiste laitoshoidosta kotona asumisen tukemiseen ja palveluasumiseen. Uudistuksen suuruutta kuvaa mm. se, että 500 pitkäaikaissairasta siirrettiin tehostetun palveluasumisen piiriin.

Tilaratkaisujen pitää joustaa

Lahdessa laitoshoidon purkaminen on ollut mittava investointi, joka on luonut laajasti uusia palvelu- ja tilatarpeita. Niiden toteutuksessa on tarvittu kaupungin oman toiminnan rinnalla myös yksityisiä toimijoita.

Tavoitteena on ollut lisätä monituottajuutta, jossa kaupungin omaa palvelutuotantoa korvataan asteittain yksityisellä. Tämä ei kutenkaan tarkoita sitä, että omasta toiminnasta luovuttaisiin kokonaan.

Rautiainen korostaa tilojen joustavuustarvetta.
”Tilat eivät saa sitoa palveluntuottajaa. Tarvittaessa tiloista on päästävä irti tai niiden käyttötarkoitusta on kyettävä muuttamaan, jos palvelutarve on muuttunut”.

Onko mikään muuttunut hoivarakentamisessa?


Uudessa tehtävässä Rautiainen on tutustunut Päijät-Hämeen ikäihmisten asumisolosuhteisiin. Maakuntaa kiertäessään hän on huomannut, että hyvin helposti tunnistaa, missä sijaitsee tehostetun palveluasumisen hoivakoti.

Olemmeko rakentamassa nykyisistä hoivakodeista tämän ajan laitoksia?  Meidän tulisi tarjota ihmisille yhteisöllinen elinympäristö, jossa he saisivat asua koko elämänsä ajan – vain palvelut joustavat ja muuttuvat ihmisten ympärillä.

Valokuva: Jukka Kinnunen 

Seuraava