Hoivatiloihin luotetaan kunnissa

Kuntapäättäjät arvioivat yksityisten kiinteistöratkaisujen käytön lisääntyvän voimakkaasti tulevien 2-3 vuoden kuluessa. Hoivatilojen tilaaman kyselyn vastaajista 84 prosenttia arvioi palveluiden käytön lisääntyvän joko selvästi tai jonkin verran.

Tulos perustuu kyselytutkimukseen, jonka tutkimuslaitos Kantar TNS (ent. TNS Gallup Oy) toteutti Hoivatilojen toimeksiannosta haastattelemalla suurimpien ja keskisuurten kuntien päättäjiä. Tutkimuksessa haastateltiin 134 kuntapäättäjää 60 kunnasta.

Kuntapäättäjien arvioissa kunnan omistus oli suosituin vaihtoehto koulujen ja päiväkotien osalta. Sen sijaan kokonaispalveluna hankkiminen oli suosituin vaihtoehto palvelukortteleissa ja hoivakiinteistöissä. Vastaajissa oli myös suuri määrä niitä, jotka eivät vielä ilmoittaneet kysymykseen kantaansa.

Tutkimuksen mukaan Hoivatilat on tunnetuin yritys isoissa, yli 100.000 asukkaan kaupungeissa, joissa 95 prosenttia kuntapäättäjistä tuntee sen.  Luottamus Hoivatilojen toimintaan pitkällä aikavälillä arvioitiin myös hyväksi.

Vastaajat arvioivat Hoivatilojen tarjoamien kiinteistöratkaisujen helpottavan kunnan kiinteistöinvestointien tekemistä. Hyötynä pidettiin sitä, että Hoivatilat sitoutuu pitkäksi ajaksi käytössä olevan kiinteistön omistajaksi. Vahvuudeksi koettiin myös Hoivatilojen toiminta- ja toimitusvarmuus sekä yhteistyön helppous.

Katso: Sivistysjohtaja Kurt Torsellin kokemuksia yhteistyöstä Hoivatilojen kanssa