Artikkelit | 1.8.2017

Varhaiskasvatuksen palveluseteli Rovaniemellä – onnistunut ratkaisu

– Halusimme asettaa setelin arvon sellaiselle tasolle, että palveluntarjoajat kokevat sen riittävän motivoivana ja yritystoimintaan kannustavana, Rovaniemen kaupungin talouspäällikkö Janne Juotasniemi toteaa.

Rovaniemellä otettiin varhaiskasvatuksen palveluseteli käyttöön vuonna 2014. Setelin käyttöönotto oli noin kahden vuoden projekti, joka toteutettiin virkamiestyönä. Setelin arvon määrittämiseksi tehtiin tarkat laskelmat useamman vuoden toteutuneista varhaiskasvatuksen kustannuksista. Lisäksi tehtiin vertailua myös muiden kaupunkien palvelusetelien arvoihin.

Poikkeuksellisen onnistunut ratkaisu

Tällä hetkellä noin kolmasosa Rovaniemen varhaiskasvatuksesta tuotetaan palvelusetelipäiväkodeissa.
– Tämä on ollut kokemuksemme mukaan poikkeuksellisen onnistunut ratkaisu, Juotasniemi kertoo.

– Palvelusetelipäiväkodeissa tuotettu varhaiskasvatus on laskelmiemme mukaan 16% edullisempaa kuin kunnallinen varhaiskasvatus. Palvelusetelimallissa kunnan ei myöskään tarvitse huolehtia kiinteistöinvestoinnista ja näin ollen vältetään rahoitusriskit. Yksityinen toimija toteuttaa tilat usein myös nopeammin ja edullisemmin eikä kunnan tarvitse ottaa vastuuta kiinteistön elinkaaresta huolehtimisesta, Juotasniemi kiteyttää palvelusetelimallin hyödyt.

Lisää valinnanvapautta perheille

Rovaniemen varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksan mukaan palvelusetelin käyttöönotolla tavoiteltiin taloudellisten hyötyjen lisäksi perheiden valinnanvapauden kasvattamista. Rovaniemellä onkin hyvin monenlaisilla painotuksilla toimivia palvelusetelipäiväkoteja.

– Perheet voivat valita esimerkiksi kieli-, uskonto-,  musiikki- tai liikuntapainotteisen päiväkodin. Lisäksi on kaksi Steiner- päiväkotia ja neljä päiväkotia, jossa valmistetaan ruoka kodinomaisesti paikan päällä. Monille perheille on tärkeää, että ruoka ei ole laitosmaisesti tuotettua.

Palvelusetelipäiväkodit ovat myös tyypillisesti pienempiä yksiköitä kuin kunnalliset päiväkodit.

Laadun valvonta on myös laadun varmistamista

Palvelusetelipäiväkotien toimintaan liittyvä valvonta on hyvin monipuolista Rovaniemellä.
– Koko ajan on ollut ajatuksena osallistava toiminta ja valvontaa tehdään tiiviisti yhteistyössä päivähoidon tuottajien kanssa. Kunnan palvelunohjaus tekee valvontakäyntejä. Lisäksi on säännöllisiä tapaamisia yrittäjien kanssa ja heillä on mahdollisuus osallistua kunnan tarjoamiin koulutuksiin. Valvontaan liittyen on tehty myös riskikartoitus ja sen pohjalta tehdään syksyllä riskienhallintasuunnitelma palvelusetelipäiväkotien osalta. Kaiken valvonnan ohjenuorana on säännöllisesti päivitettävä sääntökirja. Kaiken kaikkiaan kokemukset palvelusetelipäiväkodeista ovat hyvin myönteisiä ja jopa ylittäneet odotukseni,  Kuoksa summaa.

Mietitäänkö kunnassasi palvelusetelin käyttöönottoa?

Jos, niin tutustu palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa- oppaaseen

Edellinen Seuraava