Blogi | 4.5.2017

Vertailussa palveluseteli ja yksityisen hoidon tuki

Kunta voi tukea yksityistä päiväkotihoitoa käytännössä kahdella tavalla: yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä. Kumpikin malli on tarkoitettu yksityisen päivähoidon tukemiseen ja näin ollen kunnan palveluverkon laajentamiseen. Tiivistin blogiini keskeiset sisällöt kummastakin vaihtoehdosta.

Yksityisen hoidon tuki ei ylitä kuntarajoja

Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta, hoitolisästä ja kuntalisästä. Hoitolisä on tulosidonnainen ja hoitoraha muuttuu hoidettavien lapsien määrän muuttuessa. Kuntalisä on kunnan määrittelemä lisä, jonka arvon jokainen kunta päättää itse. Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelasta, joka maksaa koko tuen. Kela tekee sopimuksen kunnan kanssa myös kuntalisän maksamisesta ja veloittamisesta kunnalta. Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan yksityisen päivähoidon palveluntarjoajalle, joka voi olla päiväkoti, yksityinen perhepäivähoitaja tai muu vastaava mutta tuen hakee kuitenkin lapsen huoltaja. Yksityisen hoidon tukea maksetaan vain kunnan rajojen sisällä oleville yksityisille palvelun tarjoajille.

Palveluseteli ylittää kuntarajat

Palveluseteli on täysin kunnan itse maksama tuki yksityiselle päivähoidolle. Kunta määrittelee palvelusetelin arvon ja siihen liittyvät säännöt. Palvelusetelillä voi maksaa vain päiväkodissa tapahtuvaa päivähoitoa. Vanhemmat hakevat palveluseteliä kunnalta, kun ovat saaneet paikan palvelusetelipäiväkodista. Kunta määrittelee myös, millä kriteereillä se myöntää palvelusetelin yksityiselle päiväkodille.  Palvelusetelin kunta voi myöntää myös naapurikunnan puolella toimivalle päiväkodille, jolloin erityisesti kahden kunnan alueella liikkuvat vanhemmat voivat hyödyntää heille sopivinta päiväkotia.

Mitä eroa?

Vanhemman näkökulmasta erona on se, että palveluseteli maksetaan vanhemmalle, joka maksaa sillä yksityisen palveluntarjoajan palvelumaksun, kun taas yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan palvelun tarjoajalle. Kumpaakin tukea hakee hoidettavan lapsen vanhempi tai muu huoltaja. Kunnan näkökulmasta palveluseteli teettää hieman enemmän työtä, kun yksityisen hoidon tuen byrokratian hoitaa Kela. Toisaalta palvelusetelissä kunnalla on enemmän päätäntävaltaa ja sen avulla kunta voi tarjota kuntalaisille tarvittaessa palveluita myös kunnan rajojen ulkopuolelta.

Kokemuksia palvelusetelistä

Hoivatilat on ollut toteuttamassa kymmeniä varhaiskasvatuksen palvelusetelipäiväkoteja eri puolelle Suomea. Tässä asiakkaidemme kokemuksia palvelusetelistä:

Mietitäänkö kunnassasi palvelusetelin käyttöönottoa?

Jos, niin tutustu palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa -oppaaseen

Edellinen Seuraava