Blogi | 3.4.2018

Yhteisöllisyyttä yhdessä

Tänä päivänä puhutaan paljon yhteisöllisyydestä.  On yhteisautoja ja -saunoja ja asumisen pitää olla myös yhteisöllistä.  Mitä se yhteisöllisyys sitten on ja miksi sen puolesta puhutaan niin paljon tänä päivänä?

Yhteisöllisyydellä on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Outi Jolanki Jyväskylän yliopistosta sanoo yhteisöllisyyden olevan ”lääke” modernin kaupunkielämän yksityisyydelle, eristäytyneisyydelle ja yksinäisyydelle. Se vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja ikääntyvien kansalaisten osallisuutta siinä.

Vaihtoehtoja ikääntyvien asumiseen

Ihmisten kotona asumista halutaan tukea ja tehostetun palveluasumisen paikkoja vähentää. Tämä vaatii myös uudenlaisia ratkaisuja ikääntyneiden asumiseen ja erityisesti siihen liittyviin palveluihin. Pelkästään tilavat ja esteettömät tilat eivät riitä, vaan asumisen ja asuntojen yhteyteen on tuotava erilaisia kotona asumista tukeva palveluita.

Ihmiset elävät yhä pidempään.  Monet tarvitsevat myös ympärivuorokautista tukea elämiseen jossain vaiheessa, joten myöskin tehostetulle palveluasumiselle on sijansa. Ympärivuorokautista hoivaa tarvitaan jatkossa vain vanhempina kuin nykyään. Tämä tarkoittaa, että tehostettua palveluasumista kannattaa yhä vähemmän viedä erilleen muusta asumisesta. Siirtyminen itsenäisestä tai osittain itsenäisestä asumisesta ympärivuorokautista hoivaa vaativaan palveluasumiseen on huomattavasti helpompaa, kun asuinaluetta ei tarvitse vaihtaa samalla. Väestön ikääntymisen myötä myös erilaiset muistisairaudet lisääntyvät ja tuttu elinympäristö auttaa muistisairauden kanssa eläviä.

Toisaalta täytyy muistaa, että myös ikääntyneet ihmiset ovat tänä päivänä hyvin heterogeeninen joukko, joilla kaikilla on omat mieltymyksensä ja tarpeensa. Kuten nuoremmallakin väestöllä myös vanhempi väestö haluaa asua lähellä ystäviä, sukulaisia ja lapsia. Tämä tarkoittaa, että ikääntyvä väestö tarvitsee monipuolisia asumisen vaihtoehtoja tutuilla seuduilla.

Eri ikäiset ihmiset kohtaavat palvelukortteleissa

Yhteisöllinen asuminen, joka mahdollistaa erilaiset asumismuodot elämäntilanteesta ja omasta kunnosta riippuen ovat niitä, jotka palvelevat ikääntyvää väestöä parhaiten tulevaisuudessa. Ehkä tulevaisuudessa palataan vanhaan perinteiseen kyläasumiseen.

Hoivakotien ja päiväkotien yhdistämisestä meillä on kokemusta Hoivatiloissakin ja me etsimme jatkuvasti ratkaisuja, joilla erimuotoista asumista voitaisiin tuoda yhteen hankkeissamme. Espoossa samassa kiinteistössä toimii vanhusten hoivakoti ja päiväkoti  ja Uudessakaupungissa samalla alueella toimii päiväkoti erityisryhmien hoivakoti sekä lähikauppa. Tuusulan asuntomessuille 2020 suunnittelemme hoivakodin ja päiväkodin sisältävää yhteisöllistä palvelukorttelia yhdessä asiakkaidemme kanssa.

On tärkeää, että hoivakodit, päiväkodit, erityisryhmät sekä muu senioriasuminen tuodaan osaksi kaupunkirakennetta eikä kehitetä eristettyjä saaria. Avoimien palvelukorttelien palvelut voivat palvella laajemminkin koko lähialuetta ja näin luodaan ihmisille luonnollisia kohtaamispaikka ja yhteisöllisyys syntyy siinä kuin itsestään.

Edellinen Seuraava