Blogi | 12.2.2019

Yhteistyöllä laadukasta varhaiskasvatusta

Viime viikkojen aikana yleinen keskustelu vanhustenhoivassa sekä varhaiskasvatuksessa on kärjistynyt siihen, että yksityiset toimijat leimataan helposti vain taloudellisia voittoja tavoitteleviksi yrityksiksi ja kunnallinen palvelu nähdään tuttuna ja turvallisena talouden lainalaisuuksista irrallisena olevana palveluna.

Yksittäiset mediassa esillä olleet tapaukset ovat hyväksymättömiä, mutta totuus ei varmasti ole näin mustavalkoinen. Sekä kunnallisissa että yksityisissä toimijoissa ja toimintayksiköissä on hyviä ja toimivia palveluita, mutta myös niitä yksiköitä, joista ongelmia löytyy. Vastuu laadukkaasta toiminnasta on suurelta osin palvelun tarjoajalla, mutta tärkeää on myös valvonta ja kuntien vastuu.

Varhaiskasvatusta koskevat uudistukset jatkuvat myös tulevaisuudessa

Varhaiskasvatuslainmuutokset ja uusi varhaiskasvatussuunnitelma ovat tuoneet merkittäviä muutoksia ja haasteitakin päiväkodeille, niiden johdolle ja henkilökunnalle. Varhaiskasvatustoiminnan sisällöissä tapahtuneet muutokset ovat pääosin otettu positiivisesti vastaan; onhan siellä painotettu muun muassa lasten osallisuutta sekä suunnittelun tärkeyttä. Toisaalta haasteita on tullut esimerkiksi suunnitteluajan järjestämisestä laadukkaasti niin henkilöstön kuin lastenkin kannalta. Suunnitteluaika on lisääntynyt, mutta työaika on säilynyt ennallaan.

Arjen suunnittelu päiväkodeissa on melkoista palapeliä.  Muutokset varhaiskasvatuslaissa johtavat myös muutoksiin päiväkotien henkilökuntarakenteissa tulevina vuosina. Tätä nykyä kolmen työntekijän lapsiryhmissä tulisi aina olla yksi varhaiskasvatuksen opettaja (yliopistokoulutuksen saanut opettaja), jonka lisäksi ryhmässä voi olla varhaiskasvatuksen sosionomi ja lastenhoitaja. Tämä on aiheuttanut huolta sosionomitaustaisissa työntekijöissä ja opiskelijoissa. Toisaalta varhaiskasvatuksen opettajista on lähivuosina tulossa pulaa, ja varsinkin pienemmillä paikkakunnilla tämä ongelma on havaittavissa jo tällä hetkellä. Myös kuntien erilaiset linjaukset varhaiskasvatuksessa tuovat oman mausteensa työntekijämitoitukseen ja määriin.

Esimerkiksi Jyväskylässä kaupunki on päättänyt palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden syksystä 2019 lähtien. Tämä yhdistettynä siihen, että Jyväskylä on koko ajan pitänyt suhdelukumitoituksena yksi työntekijä seitsemää lasta kohden, johtaa siihen, että varhaiskasvatuksen työntekijöille on alueella tällä hetkellä paljon työpaikkoja tarjolla.

Myös yksityistä varhaiskasvatusta tarvitaan

Jotta varhaiskasvatuksen tulevaisuuden haasteisiin pystytään vastaamaan kunnialla, tarvitaan sekä vahvaa kunnallista palvelua, että laadukasta yksityistä varhaiskasvatusta. Meillä Tähtipäiväkodeilla toimii kuusi päiväkotia Jyväskylässä ja Keuruulla.

Meidän toiminnassa on alusta alkaen ollut tärkeintä, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme – lapsille ja heidän perheille – lämmintä, turvallista ja laadukasta pedagogiikkaa ja hoitoa.

Syksystä 2018 alkaen toimintamme on saanut aivan uuden ulottuvuuden, kun olemme aloittaneet yhteistyön Hoivatilojen kanssa. Meille valmistui Keuruulle 69-paikkainen uusi päiväkotikiinteistö ja nyt olemme yhdessä tekemässä Jyväskylän Kauramäkeen 84-paikkaista luonto- ja liikuntapainotteista hirsipäiväkotia.

Yhteistyömme on toiminut alusta alkaen erinomaisesti. Nyt laadukas varhaiskasvatus saa myös ansaitsemansa toimintatilat, joissa toiminnan laatua voidaan viedä edelleen eteenpäin. Jälleen hyvä esimerkki siitä, että yhteiskuntamme tarvitsee myös hyvää yksityistä varhaiskasvatusta.

Edellinen Seuraava