Artikkelit | 10.4.2018

Yksityiset päiväkodit rikastuttavat tarjontaa kunnissa

Onko yksityisellä varhaiskasvatuksella paikkansa kunnassa? Kyllä on. Tähän päätelmään tulivat myös FCG koulutuksen järjestämän seminaarin osallistujat maaliskuussa.

Jarkko Lahtinen, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto

Yksityinen varhaiskasvatuspalvelu on noussut viime aikoina julkiseen keskusteluun. Yksityisellä varhaiskasvatuksella on paikkansa kunnan palveluvalikossa. Se täydentää hyvin kunnan omaa palvelutarjontaa.

– Julkinen keskustelu yksityisestä varhaiskasvatuksesta on liian kapea-alaista. Johtopäätöksiä tehdään yksittäisten tapausten pohjalta ja yleistetään asioita koskemaan koko yksityisen palvelujärjestäjien kenttää, kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen Kuntaliitosta kertoo.

Hyvinvointialan liitto teki yhteistyössä EPSI Ratingin kanssa asiakastyytyväisyystutkimuksen yksityisistä päivähoitopalveluista Pohjoismaissa. Vastaavasti selvitettiin myös julkisen päivähoidon asiakastyytyväisyyttä Suomessa. Molempien tutkimusten mukaan asiakastyytyväisyys yksityiseen ja julkiseen päivähoitoon Suomessa on erittäin korkea.

Suomessa on noin 500 yksityistä päiväkotiyrittäjää. Heistä 430 omistaa vain yhden päiväkodin. Yli kymmenen päiväkotia omistavia yksityisiä toimijoita Suomessa on vain viisi. Tämän rinnalla toimii vielä yli 1500 yksityistä perhepäivähoitajaa.
– Kunnan näkökulmasta on parempi, mitä enemmän on varhaiskasvatuspalveluiden tarjoajia markkinoilla, Lahtinen sanoo.

Mistä asiakkaita?

Valtaosa päiväkodeista on kunnallisia. Kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä lapsista on noin 83,7 prosenttia. Yksityisten palveluiden käyttäjiä on vain noin 16 prosenttia.
– Huomattavaa on kuitenkin kaupunkikohtaiset erot. Esimerkiksi Oulussa yksityisten osuus on noin 40 prosenttia ja Turussa yli 30 prosenttia. On myös paljon kuntia, missä yksityistä toimintaa ei varhaiskasvatuksen osalta ole ollenkaan, Lahtinen sanoo.

Palveluseteli on yksi keino tarjota varhaiskasvatuspalveluita kunnissa. Tällä hetkellä palveluseteliä käytetään 68 kunnassa. Sen rinnalla on yksityisen hoidon tuki, jota tarjoaa 155 kuntaa Suomessa. Ostopalveluiden osuus on vain pari prosenttia.
–  Nyt näyttää siltä, että ostopalvelut hankintatapana on kuihtumassa pois. Sen tilalle kunnat näyttäisivät ottavan palvelusetelin, jonka käyttöä kunnat pystyvät ohjaamaan paremmin niin laadun kuin taloudellisen arvon osalta, Lahtinen kertoo.

Tulevaisuudessa julkiselle ja yksityiselle toimijoille on sama yhteinen huoli. Suomessa syntyy liian vähän lapsia. Syntyvyys vaihtelee hyvin paljon alueittain. Mistä kaikille toimijoille riittää asiakkaita?

Kuvat: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Kuntaliitto

Edellinen Seuraava