Blogi | 22.3.2021

Yritykset – kuntien uhka vai mahdollisuus?

Suomi kaipaa kipeästi työpaikkoja ja työllistäjiä. Mitä kunnissa kannattaisi tehdä, jotta yritykset innostuisivat tietystä kunnasta, tai suorastaan hakeutuisivat sinne? Nostan esille muutamia näkökulmia pohdittavaksi niin kuntiin kuin lähestyvien kuntavaalien ehdokkaillekin. Nähdäänkö yritykset uhkana vai mahdollisuutena, ja miten niitä tuodaan esille?

Kalevan levikkialueella Kempele, Pyhäntä ja Sievi mainitaan usein yritysmyönteisinä kuntina. Miksi? Tärkein tekijä on ymmärtääkseni asenneilmapiiri. Luottamushenkilöt ja virkakunta näkevät yritysten tuomat mahdollisuudet ja nostavat niitä esille. Esimerkiksi Kempeleen kunnanjohtaja esittelee jokaisen uuden yrityksen somessa – pienen ja suuremman. Tämä kertoo ansaitusta arvostuksesta, ottavathan yrittäjät henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia riskejä työllistääkseen itsensä ja usein monia muitakin.

Olen ollut mukana toimitilahankkeissa kymmenissä kunnissa ja käytännössä nähnyt, että kuntien suhtautumistavoissa on eroja. Erään kunnan järjestämässä tonttikauppatilaisuutta muutama vuosi sitten oli kunnantalon kabinetissa laitettu pöytä koreaksi ja kunnan johto paikalla. Jäi vahva tunne, että sekä yrityksemme että kyseinen päiväkoti-investointi olivat todella toivottuja kuntaan. Pieniltä tuntuvat teot voivat siis olla ratkaisevia.

Toimitila-asiat ovat tärkeitä tänäkin aikana. Hyvä esimerkki rohkeista toimitilainvestoinneista on Pyhäntä, jossa pienen kunnan työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %. Isommissa kaupungeissa hyvä alku on, että kaavoitus- ja tonttipolitiikka toimii yksityisten investointien edistäjänä, ja yritykset osallistetaan prosesseihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yksityiset firmat tuottavat tehokkaasti vuokrattavia tiloja sekä yritysten että julkisen sektorin tarpeisiin. Kaikkea ei ole viisasta omistaa itse.

Yritysmyönteisyyttä ja sisäistä yrittäjyyttä voidaan opettaa jo koulussa. Kaikista ei tule yrittäjiä, mutta myönteinen toiminnan vire poikii oman kunnan nuorista vastuunkantajia. Onko teidän kunnassa jo Nuori Yrittäjyys -toiminta käynnissä?

Kuntiin tarvitaan vahvaa myynnillistä asennetta. Kunnanjohtaja esikuntineen sekä valtuutetut ovat kunnan tärkeimpiä myyntihenkilöitä, mutta onko heillä hissipuhe kunnossa; miksi juuri tänne kannattaa tulla ja investoida, millä erotumme muista? Ja erityisesti: yritykset kannattaa nähdä mahdollisuutena. Ne tuovat kuntiin elämää, työpaikkoja ja verotuloja. Kunnat voivat erottua tarjoamalla myönteisen toiminta-alustan sekä suuntaamalla aikaa ja energiaa uuden luomiseen ja elinvoiman varmistamiseen.

Kuntavaaliehdokkaita rohkaisen hakeutumaan yrittäjien juttusille. Ja somessa voimme jokainen peukuttaa oman kunnan yritysten sivuja sekä käyttää ja markkinoida niiden palveluja. Pieniä, mutta erittäin merkityksellisiä tekoja.

Edellinen Seuraava