Artikkelit | 2.3.2021

Asiakaskokemus – voisitko suositella?

Asiakaskokemus on meille kaikille tuttu termi, onhan jokaisella organisaatiolla asiakkaita. Uskon, että jokainen eteenpäin pyrkivä organisaatio asettaa tavoitteita sekä mittaa asiakastyytyväisyyttä ja -kokemusta.

Hoivatilojen asiakasvisio kuuluu: luomme ylivertaisen asiakaskokemuksen asiakkaillemme sivistys- ja sote-kiinteistöjen toteuttajana. Toteutamme vuosittain laajemman asiakastyytyväisyyskyselyn. Lisäksi pyrimme keräämään palautetta asiakastapaamisissa. Ilman palautetta kun on mahdotonta kehittää toimintaa.

Koko henkilöstöämme koskeva vuositavoite, joka on myös tulospalkkiokriteeri, kytkeytyy kysymykseen: voisitko suositella Hoivatiloja kumppanina? Asteikolla 0–5 saimme viime vuonna keskiarvoksi 4,40. Viiden vuoden ajan keskiarvo on ollut yli 4,30. Olen tulokseen varsin tyytyväinen. Asiakkaamme ovat valmiita suosittelemaan meitä kumppanina hyvillä arvosanoilla.

Miten toimimme ylivertaisen asiakaskokemuksen saavuttamiseksi? Henkilöstömme on arvojemme mukaisesti aktiivinen ja vastuuntuntoinen, meidät on helppo tavoittaa ja kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaidemme toiveita.

Asiakkaan ymmärtäminen korostuu uuden rakennushankkeen toteutuksessa. Lopputuloksen tulee vastata asiakkaan toiveita – ja mielellään ylittää ne.

Haluamme tehdä asiakkaan elämän helpoksi, olemme heitä varten. Toteutamme tilat aidosti valmiiksi avaimet käteen -periaatteella. Jäämme tilojen pitkäaikaiseksi, vastuulliseksi omistajaksi. Kumppanuutemme ei pääty valmiiseen päiväkotiin, kouluun tai palvelukotiin, vaan siitä se vasta alkaa. Eräs kunta-asiakkaamme kiteytti asian hyvin: ”Kun Hoivatilat rakennuttaa itselleen, voi luottaa siihen, että tehdään hyviä, pitkäkestoisia ratkaisuja.”

Aina on myös parannettavaa. Itse suosin jatkuvan parantamisen filosofiaa. Tunnistan, että meille on tullut epäonnistumisia, jotka aiheuttavat harmistusta asiakkaan mielessä. Tärkeintä on, että yritys toimii arvojensa pohjalta. Se tarkoittaa, että epäonnistumisen hetkellä asiakkaat ja muut kumppanit kokevat, että meillä on vahva tahto hoitaa asiat kuntoon ja ylittää asiakkaan odotukset. Se on sitä vastuuntuntoa, joka näkyy ja tuntuu.

Siirry lukemaan lehteä.

Edellinen Seuraava