Korkea aulatila, jossa vanhempia lasten kanssa.

Tilat palveluna

Tapamme toimia on helpompi

Kaupunki kuuluu kaikille – myös heille, joiden omat voimat tai kyvyt eivät riitä itsenäiseen asumiseen. Me tarjoamme tilat erityistä hoivaa tarvitseville, olipa kyseessä väliaikainen tai jatkuva tarve.  Me kehitämme, omistamme ja vuokraamme tiloja, joissa on hyvä olla kaikissa elämän tilanteissa.

Ikääntyvät, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat, muistisairaat ja turvakotia tarvitsevat ovat kattavampaa hoivaa tarvitsevia asiakkaitamme. Mielestämme kiinteistöt eivät ole sijoituspaikkoja vaan tiloja, joissa ollaan, eletään, toivutaan ja viihdytään.

Tilat ovat asukkaita ja käyttäjiä varten, ja kaikilla on oikeus olla osa kehittyvää, kaupunkimaista yhteiskuntaa. Nykyaikainen kaupungistuminen ei ole enää työperäistä muuttoa, vaan ihmisten siirtymistä kohti keskustoja, joissa on hyvä asua, toimivat palvelut ja mahdollisuus kuulua erilaisiin yhteisöihin.

Kun kehitämme tiloja, kehitämme myös kaupunkeja. Moderni kaupunki sulkee syliinsä eri väestöryhmiä ilman ennakkoluuloja tai raja-aitoja. Ikäihmiset ja nuoret, opiskelijat, työssäkäyvät ja lapset näkyvät kaupunkikuvassa, kaikki sulassa sovussa. Tähän me pyrimme.

Me luomme ja ylläpidämme hoivakoteja, varhaiskasvatuksen tiloja, palvelukortteleita, kouluja, lastensuojeluyksiköitä ja turvakoteja. Kun Hoivatilat luo puitteet, palveluntarjoaja voi keskittyä omaan arvokkaaseen työhönsä – omien asiakkaidensa ehdoilla.

Vuokramallimme on palvelumalli

Lapsia leikkimässä rakennuksen pihalla, aikuinen valvoo.

Palvelukortteli


Elävä alue edellyttää alueella toimivia ihmisiä. Puhtaasti asuntolähtöinen aluekehittäminen ei ole oikea tapa, sillä ihmiset tarvitsevat palveluja. Me tarvitsemme kodin ja tukea eri elämäntilanteissa. Hoivatilojen palvelukortteli yhdistää vastuullisella ja innovatiivisella tavalla markkinaehtoista asumista, hoivaa ja varhaiskasvatusta sekä kaupallisia ja julkisia palveluja.

Kun ihmiset voivat asua lähellä palveluja, vireys alueella lisääntyy ja asiointimatkat lyhenevät. Yhteisöllisyydelle syntyy edellytyksiä, ja erityisryhmien kaipaamat palvelut ovat osa lähiön arkea. Palvelukortteleilla luomme uusia arvoalueita – paitsi taloudellisista näkökulmista, myös pehmeiden arvojen kautta.