Korkea aulatila, jossa vanhempia lasten kanssa.

Tilat palveluna

Tapamme toimia on helpompi

Kaupunki kuuluu kaikille – myös heille, joiden omat voimat tai kyvyt eivät riitä itsenäiseen asumiseen. Me tarjoamme tilat erityistä hoivaa tarvitseville, olipa kyseessä väliaikainen tai jatkuva tarve.  Me kehitämme, omistamme ja vuokraamme tiloja, joissa on hyvä olla kaikissa elämän tilanteissa.

Ikääntyvät, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat, muistisairaat ja turvakotia tarvitsevat ovat kattavampaa hoivaa tarvitsevia asiakkaitamme. Mielestämme kiinteistöt eivät ole sijoituspaikkoja vaan tiloja, joissa ollaan, eletään, toivutaan ja viihdytään.

Tilat ovat asukkaita ja käyttäjiä varten, ja kaikilla on oikeus olla osa kehittyvää, kaupunkimaista yhteiskuntaa. Nykyaikainen kaupungistuminen ei ole enää työperäistä muuttoa, vaan ihmisten siirtymistä kohti keskustoja, joissa on hyvä asua, toimivat palvelut ja mahdollisuus kuulua erilaisiin yhteisöihin.

Kun kehitämme tiloja, kehitämme myös kaupunkeja. Moderni kaupunki sulkee syliinsä eri väestöryhmiä ilman ennakkoluuloja tai raja-aitoja. Ikäihmiset ja nuoret, opiskelijat, työssäkäyvät ja lapset näkyvät kaupunkikuvassa, kaikki sulassa sovussa. Tähän me pyrimme.

Me luomme ja ylläpidämme hoivakoteja, varhaiskasvatuksen tiloja, palvelukortteleita, kouluja, lastensuojeluyksiköitä ja turvakoteja. Kun Hoivatilat luo puitteet, palveluntarjoaja voi keskittyä omaan arvokkaaseen työhönsä – omien asiakkaidensa ehdoilla.

Vuokramallimme on palvelumalli

Lapsia leikkimässä rakennuksen pihalla, aikuinen valvoo.

Palvelukortteli

Yhteisöt kuuluvat elämään ja meistä jokainen tarvitsee joukon, johon kuulua. Kaupungeissa yhteisöt jäävät joskus kapeiksi ja rajoittuvat vaikkapa työpaikalle tai tiettyyn harrastukseen. Me Hoivatiloilla olemme sitä mieltä, että mitä useampaan yhteisöön ihminen kiinnittyy, sitä paremmin hän voi. Erityisen tärkeitä ovat sellaiset yhteisöt, joissa eri-ikäiset ja taustaiset ihmiset voivat tutustua toisiinsa.

Suunnittelemamme palvelukorttelit ovat yhteisöjä kaupungin ytimessä. Niissä yhdistyvät yhteisöllinen ja viihtyisä asuinympäristö, jonka yhteydessä on kauppoja ja palveluita, menestyksekästä liiketoimintaa, päivittäistä asiakasvirtaa, tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia. Monissa toteuttamissamme palvelukortteissa ikääntyvien hoivakoti ja perheen pienimpien varhaiskasvatuksen tilat ovat samoissa tiloissa, joten eri-ikäisten käyttäjien on helppo tutustua toisiinsa. Korttelit ovat kuin kylämäisiä kaupunkeja – kaikki palvelut ovat lähellä, yhteisöllisyys on vahvaa, mutta kaikilla on myös oma rauha.