Ylläpito

Tyytyväinen vuokralainen pysyy tiloissa pitkään. Tämä onkin Hoivatilojen toiminnan ydin. Kiinteistössä viihdytään, kun se on huolella suunniteltu ja rakennettu. Hyvä arki uusissa tiloissa alkaa vasta, kun kohde on luovutettu asiakkaalle. Tällöin viihtyvyydestä vastaa laadukas ylläpito.

Hoivatilojen hyvä ylläpitotapa

Koska rakennutamme palvelukiinteistöt omaan omistukseemme, haluamme, että tilat ovat hyvässä kunnossa koko sopimuskauden ja vielä sen jälkeenkin. Tämän vuoksi jokaisessa kohteessamme ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Niin pääomavuokrakohteissamme kuin Tilat palveluna -ylläpitokohteissamme seurataan ja noudatetaan kiinteistölle luotua omaa huolto-ohjelmaa sekä ennakoivaa toimintamallia. Ylläpitotoimintaa johdetaan tehokkailla ja nykyaikaisilla kiinteistöjohtamisen työkaluilla.

Sähköinen huoltokirja

on ylläpitotoiminnan tukikohta, josta löytyy kaikki tieto huolto-ohjelmasta: käyttöpäiväkirja, mitä kalenteroituja tarkastuksia ja toimenpiteitä on tulossa, miten toimitaan vahinkojen ja palvelupyyntöjen suhteen ja palvelukuvaus siitä, mitkä tehtävät kuuluvat kullekin osapuolelle.

Auditoinnit

Jokainen kiinteistö auditoidaan kerran kahdessa vuodessa ja vuosittain turvallisuusasioiden näkökulmasta. Havainnot jalostetaan huoltokirjaan palvelupyynnöiksi tai PTS-toimenpiteiksi.

Automaatioetähallinta

Ilmanvaihto, lämmitys ja muu automatisoitu talotekniikka on kytketty hallintajärjestelmään, jonka kautta kiinteistön toimintoja voi tarkastella ja poikkeamia havaita etänä. Järjestelmätason tarkastukset suoritetaan kerran vuodessa.

Määräaikaistarkastukset

Urakoitsijan takuutarkastukset 1. ja 2. vuonna. Lakisääteiset eri laitteiden, kuten hissi- ja nostolaitteiden, paloturvallisuusjärjestelmien, ja ilmanvaihdon määräaikaistarkastukset suoritetaan aina oman asiantuntijamme johdolla.

Energian ja veden kulutuksen seuranta

Energiankulutuksen kokonaisuutta seurataan kohteittain. Seurantajärjestelmä hälyttää, mikäli sähkön tai käyttöveden kulutuksessa on poikkeama. Pitkäaikaista dataa havainnoimalla päästään nopeasti kiinni mahdollisiin ongelmakohtiin.

Kunnossapito-ohjelma

Kiinteistön oma huolto-ohjelma kattaa päivittäisen toiminnan sekä määrävälein pidettävät tarkastukset, ylläpidon ja korjaukset. Huolto-ohjelmaan liittyy kiinteästi ohjekortti, joka osoittaa eri toimintojen sijainnit asemakuvassa. Kohteen ominaisuuksista riippuen ohjelmassa määritetään palvelukuvaukset esim. alla olevista osa-alueista:

 • paloturvalaitteistojen tarkastukset
 • ilmanvaihtokanavien puhdistukset ja säädöt
 • hissien, nosto-ovien, talon mekaniikan ym. huollot ja tarkastukset
 • kiinteistön päivittäinen yleishoito
 • tekniset huollot ja kuukausikokeet
 • ulkoalueiden hoitosuunnitelma
 • siivous palvelukuvauksen mukaan
 • jätehuollon järjestelyt
 • vartiointi, valvontakamerat, hälytysjärjestelmät, lukitus ja kulunvalvonta

  Kiinteistökohtainen kunnossapito-ohjelma koskee niin pääomavuokrakohteitamme kuin ylläpitokohteitamme.

Ylläpidon palvelutakuu

Ylläpitokohteillemme lupaamme palvelutakuun.

Vikailmoitus tai palvelupyyntö otetaan käsittelyyn viimeistään seuraavana työpäivänä ja korjaustoimenpiteet aloitetaan 48 tunnin sisällä.

Kriittisten vikojen korjaukset aloitetaan heti ja akuuttien vikojen korjaukset viimeistään seuraavana työpäivänä.

Hoidamme huoltotarpeet mieluummin heti kuin huomenna, ettei pienikään vika estä kiinteistön arjen toimintaa tai aiheuta myöhemmin suurempia korjaustarpeita.

Kolmensadan kiinteistön kokemuksella

Hoivatilat hallinnoi jo yli 200 palvelu- tai hoivakiinteistöä. Luotettavat yhteistyökumppanit eri toiminnoissa sekä viestinnän tehokkuus varmistavat ylläpidon laadun ja kustannustehokkuuden asiakkaalle asti.

Ylläpitoa yhteispelillä

Toimiva kiinteistö on kaikille osapuolille edullinen: ennakoimalla voidaan välttää useimmat kiinteistöhuollon sudenkuopat. Hoivatilat ohjaa, rohkaisee ja sitouttaa kiinteistön käyttäjät huoltokirjan käyttöön, jotta tieto kiinteistön kunnosta ja menettelytavoista on kaikilla selvillä. Tämä lisää toiminnan turvallisuutta ja pidentää kiinteistön käyttöikää.

Luotettava kumppani

Hoivatilojen palvelutakuu sisältää työkalut, luovuutta ja asennetta.

Kuva blogin kirjoittaja Niko Mynttisestä ylläpidon työtehtävissä.

Kehittyvä ylläpitoala vaatii osaamista

Laadukas ylläpitotoiminta käyttää apunaan uusinta teknologiaa ja auttaa saavuttamaan kiinteistön vastuullisuustavoitteet.

Matias Lehtosen kuva

Matias Lehtonen
Ylläpitopäällikkö, valmiit kiinteistöt, kiinteistökohteiden ylläpitotoiminnan ohjaus
050 345 9499
matias.lehtonen​@hoivatilat.fi

Kysy lisää vuokrakiinteistön ylläpidosta!