Vireä palvelukorttelin sisäpiha , ihmisiä, vehreyttä, toimintaa.

Hoivatilojen palvelukortteli on
ARVOALUE

Palvelukortteli on vetovoimahanke, jossa on arvot kohdallaan. Nimensä mukaisesti palvelukortteli synnyttää elinvoimaa tuomalla alueelle tilaa palveluille: hoivalle, sivistykselle, varhaiskasvatukselle, päivittäisille ja muille kaupallisille palveluille.

Mikä sinulle on arvokasta?

Useimmille meistä arvokkainta on hyvä elämä ja mielekäs arki: terveys, perhe, ystävät, työ ja harrastukset.

Me Hoivatiloilla teemme kaupunkikehitystä tästä näkökulmasta. Rakennamme arvokasta arkea kaikkia osapuolia kuunnellen ja tarpeet yhteen sovittaen. Näin löydämme kullekin alueelle juuri oikean paletin palveluja, jotka ratkaisevat useampia haasteita ja tavoitteita samalla kertaa. Hoivatilojen palvelukortteli tuo alueelle kauaskantoisempaa arvoa: päiväkodin, hoivakodin, kodin, työpaikan, lähikaupan – hyvän arjen elementtejä, joille ei voi määrittää hintalappua.

Arvovalintojen eteen pitää tehdä töitä, ja siihen me Hoivatiloilla olemme sitoutuneet. Suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme jokaisen kohteemme niin hyvin, että kiinteistössä viihdytään vuosikymmeniä. Palvelukortteli synnyttää elinvoimaa ja lisää yhteisöllisyyttä, ja kun alueen arvo ja kysyntä nousevat, eivät palvelutkaan pakene alueelta.

Uudelta arvoalueelta.

Malminkartanon palvelukorttelin havainnekuva

Yhteisöllisyyttä tukeva kaupunkisuunnittelu

Suomen tähän saakka laajin ja palveluiltaan monipuolisin korttelihanke Malminkartanossa tarjoaa palveluja ja koteja lapsille, ikääntyneille, kehitysvammaisille tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitseville ihmisille.

Vanhoista alueista uusia arvoalueita

Suomi rakentui 1960- ja 1970-luvuilla lähiöiden maaksi. Lähiöissä on koettu jo useita sukupolvenvaihdoksia ja taas olisi uuden kierroksen vuoro.

Alueiden lähipalvelujen tarpeet voivat olla ajan myötä muuttuneet, väestöpohja ikääntynyt ja aiemmat palvelukiinteistöt elinkaarensa päässä. Siksi kaupunkisuunnittelua ja aluekehitystä tulee tehdä myös olemassa olevilla alueilla, joilla infra on jo valmiina.

Puhtaasti asuntovetoinen täydennysrakentaminen on väärä tapa, sillä kun palvelutonteille kaavoitetaan vain asumista, ei palveluille jää enää tilaa. On arvovalinta, kaavoitetaanko vain uusia asuntoja vai mahdollisuus kotiin ja hyvän arjen palveluihin kaikille.

Palvelukorttelihanke on hiipuvan lähiön piristysruiske. Fiksulla palvelupaletilla sosioekonomisesti haastava alue voidaan saada uuteen nousuun. Hiljentyneiden ostoskeskusten tonttien arvoa voidaan nostaa tekemällä niistä yhteisöllisiä asiointi- ja ajanviettokeskuksia.


Hyvä asuinympäristö palvelut edellä

Hoivaa ikääntyneille

Kaikki tarvitsevat kodin: joko itsenäistä asumista, palveluasumista, tuettua asumista tai kotiin tuotavia palveluja. Palvelukortteli on tukikohta kaikille näille – ja muillekin alueen asukkaille. Hoivatilojen tiloissa toimii sekä kuntien tai tulevien hyvinvointialueiden palveluja että yksityisiä, vakiintuneita ja luotettavia toimijoita. Monilla yrityksillä on omia laadukkaita hoivakonsepteja, joiden kiinteistöratkaisuja toteutamme innolla.

Sivistystä ja kasvatusta

Jokainen alue kokee sukupolvenvaihdoksen jossain vaiheessa: ensimmäisten lapsiperheiden muuttaessa alueelle tarvitaan varhaiskasvatuspalveluja. Kivijalkaan jälkikäteen toteutetut varhaiskasvatuksen tilat eivät usein vastaa toiminnallisuuksiltaan täysiveristä päiväkotia, mutta uuteen palvelukortteliin nimenomaisesti suunnitellut tilat on mahdollista toteuttaa innovatiivisella tavalla.

Koko lähiön keskus

Päivittäistavarakauppa, kampaaja, deli-ravintola, kuntosali – vai mitä teidän lähiössä toivotaan? Palvelukorttelihankkeen käynnistyessä, hyvin varhaisessa vaiheessa Hoivatilat hankkii kumppaniverkostostaan palveluntarjoajia uusille liikepaikoille ja alueen asukkaiden parhaaksi. Parhaimmillaan palvelukortteli on yksityisiä ja julkisia palveluja sekä asumista yhdistävä monitoimitalo!

Miten palvelukorttelihanke syntyy?

Hoivatilat Studio -ohjelmasarjamme jaksossa hankekehityspäälliköt Olli Haapio ja Antti Heiskanen keskustelevat palvelukorttelihankkeista ja Hoivatilojen roolista hankkeen kokoajana ja alustana.


Sujuva arki

Palvelukortteli on parhaimmillaan asumisen ja palvelut yhdistävä monitoimitalo. Alueen asukkaalle palvelut yhdessä paikassa helpottaa arjen sujuvuutta, kun lapsen noudon päiväkodista voi yhdistää kauppareissuun. Kun samassa korttelissa toimii useita palveluntarjoajia, helpottuu myös toiminnan järjestäminen ja päästään hyödyntämään synergiaetuja, kun kiinteistöön liittyvät ylläpito ja tukipalvelut toteutetaan keskitetysti.

Yrittäjyys ja työpaikat

Keskeinen sijainti jo rakennetun asuinympäristön ytimessä takaa, että päivittäispalveluille on käyttäjiä, ja saavutettavuuden takia myös työmatkaliikenne on sujuvaa. Palvelukortteli on myös turvallinen alusta kokeilla uutta liikeideaa. Hoivatilojen palvelukorttelissa Tuusulassa toimiikin jo koirien päiväkoti!

Ympäristö

Palvelujen tuominen asuinalueelle vähentää liikkumisen tarvetta ja pienentää ympäristövaikutuksia. Isomman kiinteistökokonaisuuden energiaratkaisut ovat hyödynnettävissä paremmin kuin hajallaan toimivien palvelurakennusten. Koska palvelukortteli sijaitsee valmiin infran äärellä, se tukee myös ”viidentoista minuutin kaupungin” suunnittelufilosofiaa.


Haluttavia palveluja

Palvelukorttelihanke naapurustossa kohentaa koko alueen arvoa tuomalla palvelut olemassa olevaan infraan. Kun maankäytön suunnitelmassa on arvot kohdallaan, ei haastaviin kaavariitoihin päädytä. Palvelukorttelihankkeiden suosio Suomessa kasvaakin sitä mukaa, kun tyytyväisiä käyttäjiä tulee lisää.

Palvelukortteli tuo mukanaan työpaikkoja ja vetää puoleensa muita investointeja, palveluja ja asukkaita – todellinen ”yes in my front yard” -hanke!


Haluatko kuulla lisää ratkaisustamme?


Tutustu referensseihin