Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hoivatilat Oyj
Lentokatu 2
90460 Oulu
puh. +358 207 349 100

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset voi lähettää asiakaspalvelu@hoivatilat.fi

3. Rekisterin nimi

Hoivatilat Oyj:n markkinointirekisteri

4.Rekisterin käyttötarkoitus

Markkinointirekisteriä käytetään Hoivatilojen palveluiden markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen sekä kumppaniverkoston rakentamiseen. Markkinointirekisteristä löytyy Hoivatilojen keskeisten sidosryhmien yhteystiedot.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Henkilön nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Hoivatilojen markkinointirekisterin tietoja kerätään asiakkuus- ja kumppanuussuhteiden kautta, verkkosivuston yhteydessä sekä yleisesti saatavilla olevista ulkoisista tietolähteistä kuten internetistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen tarkastus- ja korjausoikeus

Tietoja voidaan tarkastaa, päivittää, muuttaa tai poistaa henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan asiakaspalvelu@hoivatilat.fi

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Hoivatilojen tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.