Päiväkotilapsia istuu käytävällä, jossa mies esittelee suunnittelupiirroksia.

Suunnitteluprosessi

Tarpeiden ja toiveiden mukaan

Yhdessä suunniteltu ja toteutettu loppukäyttäjien tarpeita varten. Tämä kiteyttää tapamme toimia – yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä parhaiden tilaratkaisuammattilaisten kanssa.

Hoivatiloilla on sekä kokemusta että valmiita tehokkaita ratkaisuja, joita hyödynnetään kaikessa tekemisessä. Erityistä huomiota kiinnitämme tilojemme monikäyttöisyyteen. Hoivatilojen asiantuntemus antaa asiakkaalle koettujen ratkaisujen varmuutta ja kustannustehokkuutta. Tilojen suunnitteluprosessissa hyödynnämme valmiita ratkaisuja, joita on meidän käsissämme kertynyt jo yli 250 hankkeen myötä.

Kaikki kiinteistömme suunnitellaan niiden käyttäjien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tiloissamme on hyvä tehdä töitä ja niissä on hyvä asua, opiskella, toipua ja olla. Lähdemme aina siitä, että loppukäyttäjä – olipa hän sitten varhaiskasvatusikäinen, opiskeleva, työssäkäyvä, erityistä hoivaa tai väliaikaista suojelua tarvitseva – voi olla kuin kotonaan.

Osallistavan suunnittelu vaiheet

1. Asiakkaan tilatarpeiden kartoitus

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kun sinusta tulee asiakkaamme, lähdemme liikkeelle selvittämällä tilatarpeen, kiinteistön käyttötarkoituksen ja aikataulun.

2. Alustavat luonnoskuvat

Seuraavaksi selvitämme valitun tontin käyttömahdollisuudet ja se, mitä kaupungin viranomaismääräyksiä rakentamiselle on. Ensimmäiset luonnokset laadimme asiakastarpeiden pohjalta.

Huolehdimme myös yhdessä luottoarkkitehtimme kanssa jatkuvasta yhteydenpidosta kunnan virkamiehiin ja hankimme puolestasi tarvittavat rakennusluvat.

3. Suunnitelmien tarkentaminen

Viimeistelemme hankekohtaisesti tila- ja pihasuunnitelmat yhdessä asiakkaan kanssa. Viimeistelyvaiheessa suunnitelmia voidaan vielä hienosäätää  sen mukaan, onko asiakkaan kohde liikunta-, tiede-, luonnonpäiväkoti tai kulttuuripainotteinen hoivakoti.

4. Hankesuunnitelman hyväksyntä

Käymme lopullisen hankesuunnitelman yksityiskohtaisesti läpi tilaajan kanssa, ja tässä vaiheessa suunnitelma saa lopullisen hyväksyntänsä.

5. Hankkeen käynnistyminen

Hoivatilojen kokeneet rakennuttajapäälliköt ottavat vastuun kiinteistön rakennuttamisesta, työmaakokouksista, viranomaistarkastuksista ja kaikista urakoitsijayhteyksistä. Rakennuttajapäälliköt viestivät työmaan edistymisestä tilaajalle säännöllisesti.

6. Valmiin kiinteistön käyttöönotto

Hoivatilojen toteuttama valmis rakennus on nyt valmis – tilattua laatutasoa ja luvattua aikataulua vastaavana. Me toimimme tilaajan edunvalvojana koko rakennushankkeen ajan ja aktiivisesti mukana kiinteistön vastuullisena ja pitkäaikaisena omistajana.