Hoivatilat rakennuttaminen

Rakennuttaminen

Laadukas kiinteistö syntyy laadukkaan prosessin kautta. Ainutlaatuinen toimintamallimme ja vastuullisen rakennuttamisen tapamme takaa, että tilat ovat korkealaatuisia, kestäviä ja rakennettu käyttötarkoitustaan varten ammattitaidolla ja käyttäjää kuunnellen.

Rakennutamme itsellemme

Hoivatilojen tehtävä on rakennuttaa asiakkailleen mahdollisimman toimivat tilat. Rakennuttamisen prosessimme on tarkkaan harkittu, jotta kohde vastaa toteutukseltaan mahdollisimman hyvin asiakkaan tarvetta ja täyttää laatukriteerit. Meillä asiakastyytyväisyys alkaa jo työmaalla. Haluamme, että hankkeen rakennusvaihe on asiakkaallemme yhtä helppo kuin arki uusissa vuokratiloissa.

Koska jäämme kiinteistöjen omistajaksi jopa vuosikymmenien ajaksi, katsomme aina pitkälle tulevaan. Esimerkiksi käytön aikaiset kustannukset, kuten ylläpidon vaatimat elementit ja toiminnot suunnitellaan jo ennalta. Tilat on tehty käytettäviksi!

Periaatteemme

Asiakas mukana alusta asti
Parhaan lopputuloksen saamiseksi asiakas on mukana tilojen suunnittelussa varhaisesta hankekehityksestä saakka.

Parhaat tekijät
Käytämme suunnittelussa ja urakoinnissa vain osaavia ammattilaisia ja luotettavia yhteistyökumppaneita.

Rakennutamme itsellemme
Laadukas rakentaminen ja ylläpito varmistaa laadukkaiden ja viihtyisien toimitilojen pysyvyyden.

Hankkeen vaiheet

1. Hankekehitys

Hoivatilat tekee hankkeesta totta: löydämme tontille toimijan tai toimijalle tontin. Kokoamme käyttäjät, toteuttajat ja mahdollistajat saman pöydän ääreen ja ratkaisemme kiinteistöhankkeelle osoitetut tavoitteet. Teetämme toteutettavuusselvitykset, haemme mahdolliset kaavamuutokset ja luvat sekä hallinnoimme sopimukset.

2. Suunnittelu

Suunnittelusta kaikki lähtee! Hoivatilojen prosessissa asiakas ja loppukäyttäjät osallistetaan mukaan projektiin heti alusta asti. Määritämme laadulliset tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa ja ohjaamme kohteen suunnittelua sekä huolehdimme viranomaisyhteistyöstä.

3. Rakennuttaminen

Kun kauha osuu maahan, Hoivatilojen oma rakennuttajapäällikkö pitää työmaan langat käsissään. Urakointivaiheessa rakennuttajapäällikkö vastaa projektin hallinnasta, valvonnasta, työmaakokouksista, työturvallisuudesta ja viestinnästä tilaajalle, kuten myös budjetissa ja aikataulussa pysymisestä.

4. Käyttöönotto

Kun rakennusvaihe on lopuillaan, Hoivatilat tukee asiakasta tilojen käyttöönotossa. Rakennuttajapäällikön johdolla käydään tilojen katselmukset ja korjaustarpeet sekä dokumentoidaan kiinteistön tiedot.

5. Ylläpito

Hyvin rakennettua ei kannata pilata huonolla ylläpidolla. Hoivatilojen oma ylläpitotoiminta pitää huolen pitkän tähtäimen suunnitelman korjauksista, takuutarkastuksista ja auditointien järjestämisestä. Lue lisää Hoivatilojen ylläpitotavasta.

Rakennuttamisen prosessi

1


Vastuullinen omistaminen

 • Pitkäaikainen omistajuus
 • Vuokramalli
 • Ylläpito

2


Hankekehitys

 • Ammattimainen projektinkehitys
 • Organisaatio
 • Projektityökalut ja prosessi
 • Asiakasviestintä

3


Suunnittelun ohjaus

 • Osaavat suunnittelijat
 • Erityisasiantuntijat ja oma asiantuntijuus
 • Osallistava suunnittelu: loppukäyttäjä mukana

4


Luvat ja sopimukset

 • Lupaprosessi
 • Viranomaiskokoukset
 • Urakkasopimus ja vuokrasopimukset, RT-sopimuspankki
 • Raportointi ja seuranta

5


Urakoitsijayhteistyö

 • Pysyvät kumppanuudet
 • Pitkäaikainen kokemus
 • Kohteisiin erikoistuneet urakoitsijat
 • Valikoituneet aliurakoitsijat

6


Vastuullinen rakennuttaminen

 • Projektinhallinta, aikatauluseuranta, työmaakokoukset
 • Urakan valvonta
 • Työturvallisuus
 • Viestintä

Pitkän kokemuksen myötä syntynyt rakennuttamisen prosessimme nojaa avoimuuteen, aktiivisuuteen ja vankkaan rakennustekniseen osaamiseen.

Rakennuttajapäälikkömme tuntevat parhaat käytännöt, uusimmat tekniikat ja erityisalojen osaajat. Toimimme tiiviissä yhteistyössä lupa- ja viranomaisasioissa ja pidämme asiakkaan aina tietoisena hankkeen aikataulun ja kustannusten pitävyydestä sekä siitä, mitä työmaalla tapahtuu. Omat valvojamme ohjaavat hankkeen rakennusteknistä laatua. Työkaluinamme ovat alan parhaat ohjelmistot.

Vastuullisen rakennuttamisen prosessimme huomioi myös työoloihin ja -turvallisuuteen, rakennuksen ympäristövaikutuksiin sekä kiinteistön terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

Ekologinen vuokrakiinteistö

Merkittävän kiinteistöportfolion omistajana huomioimme tulevat ympäristövaikutukset jopa vuosikymmenien ajalta. Jokaisesta käynnistyvästä kiinteistöhankkeestamme teetetään hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskelmat. Suosimme uusiutuvia materiaaleja ja lämmönlähteitä.

Terveellinen kiinteistö

Hoivatilojen rakennuttama kiinteistö on turvallinen ja kaikkien määräysten mukaan tehty. Kiinnitämme erityisesti huomiota rakennusmateriaalien valintaan ja kosteudenhallintaan. Hyvin suunniteltu ergonomia, akustiikka ja optimoitu ilmanvaihto auttavat minimoimaan käyttöajan terveysvaikutuksia.
Hoivatilojen hyvä rakennuttamisen tapa

Rakennuttajapäällikön tehtävät

Mitä rakennuttajapäällikkö tekee? Jari Lehto kertoo, mitä kaikkea tehtävänkuvaan kuuluu Metsolan koulun lopputarkastuksen lähestyessä joulukuussa 2022.

Kysy lisää rakennuttamisesta

Haluatko tietää, miten Hoivatilat toteuttaisi juuri teidän hankkeenne? Pyydä asiantuntijamme kylään!

Juhana Saarni
kiinteistöjohtaja
040 354 2662
etunimi.sukunimi@hoivatilat.fi