Sijoittajalle

Aureit Holding Oy on saanut omistusoikeuden kaikkiin Hoivatilojen osakkeisiin ja Hoivatilojen osakkeet on poistettu Nasdaq Helsingin pörssilistalta 15.5.2020.

Sijoittajatietoa on päivitetty pörssilistalta poistumiseen saakka tällä sijoittajasivustolla.