Päivitetty viimeksi: 27.5.2020

Aureit Holding Oy on saanut omistusoikeuden kaikkiin Hoivatilojen osakkeisiin ja Hoivatilojen osakkeet on poistettu Nasdaq Helsingin pörssilistalta 15.5.2020.

Sijoittajatietoa on päivitetty pörssilistalta poistumiseen saakka tällä sijoittajasivustolla.

 

 

VUOSIKERTOMUS 2019

VUOSIKERTOMUS

 

 

 

Hoivatilojen sijoittajapalvelu

Hoivatilojen sijoittajapalvelun tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on oikeat ja riittävät tiedot Hoivatilojen osakkeen arvon määrittämiseksi. Kaikki sijoittajien pyynnöt hoidetaan keskitetysti Hoivatilojen sijoittajapalvelussa.

Haluatko sähköpostihälytykset uusista tiedotteista?  Ota käyttöön