Asiakaslehdet

Ratkaisuja on Hoivatilat Oyj:n asiakaslehti, joka julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Lehti jaetaan yrityksen asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille.