Koulu vuokramallilla

Koulutilojen hankinta vuokraamalla on yhä useammin kuntien ja kaupunkien valinta. Kunnan omaan taseeseen lainalla rakennuttamisen sijaan vuokrasopimus on turvallinen ja joustava ratkaisu myös palveluverkon muuttuessa.

Hoivatilojen Koulu vuokramallilla -sopimus on kattava kiinteistöratkaisu, johon asiakas voi valita myös ylläpitopalveluja. Koulutilojen suunnittelussa otetaan huomioon muuntojoustavuus, mahdollisuus yhteisölliseen iltakäyttöön sekä muut toiminnalliset vaatimukset. Hyvällä kiinteistön suunnittelulla voidaan hallita myös käytönaikaisia kustannuksia ja vastataan ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksiin.

Vuokramallilla toteutetun koulun hyödytTilat, jotka tuntuvat omalta

Vuokramallilla toteutettava koulu suunnitellaan aina yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Näin tiloihin kohdistuvat toiveet ja tarpeet käytettävyyden, kuten monikäyttöisyyden ja muuuntojoustavuuden suhteen tulevat huomioiduksi. Osallistava suunnitteluprosessi varmistaa, että asiakas on mukana rakennuttamisen kaikissa vaiheissa aina suunnittelupaperilta lopputarkastukseen ja valmiin koulun luovutukseen saakka. Hoivatilojen työmaalla oikea käsi tietää aina mitä vasen tekee, ja lopputulos vastaa suunniteltua.
Vastuullinen ja laadukas rakennuttaminen

Rakennutamme vain laatua, sillä jäämme tilojen pitkäaikaiseksi omistajaksi. Koulujen vuokra-aika on jopa 30 vuotta. Tarkoitustaan varten suunnitellut ja hyvin toteutetut tilat merkitsevät toimivaa vuokrasuhdetta.

Panostamme kiinteistöjemme terveysturvallisuuteen. Esimerkiksi rakennusajan kuivaketju ja käyttäjämäärän vaihteluun reagoiva automatisoitu ilmanvaihto auttavat hallitsemaan sisäilman laatua. Jokaisesta kohteestamme teetämme hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskelmat, ja pyrimme käytönaikaisten ympäristövaikutusten minimointiin.

Lue lisää laadukkaan rakennuttamisen prosessistamme: https://hoivatilat.fi/tilat-palveluna/rakennuttaminen/Ennakoitava talous

Suomen julkisista rakennuksista valtaosa rakennettiin 70- luvulla, ja nämä rakennukset alkavat olla elinkaarensa päässä. Korjausvelka kasvaa ja samalla palvelutarpeen muutokset alueilla edellyttävät joko luopumaan tyhjenevistä tai epäterveistä tiloista tai rakennuttamaan lisää tilaa.

Vuokrakiinteistö tasaa taloutta palveluverkon muutoksissa. Hoivatilat pystyy vuokramallillaan tarjoamaan vuokralaisilleen lainanlyhennyksiin ja korkoihin nähden edullisen sopimuksen jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.Referenssit

Metsolan koulu, Helsinki

Metsolan koulu toimi kolmessa eri toimipisteessä epätarkoituksenmukaisissa väistötiloissa. Kaupunki kilpailutti uuden koulun suunnittelun ja toteutuksen vuokramallilla. Kohde valmistui joulukuussa 2022.

Salonpään koulu, Oulunsalo

Huonokuntoiset, hajallaan sijaitsevat ja oppilasmäärältään pienet toimipisteet olivat hankalia hallita. Uusi tilaratkaisu Oulussa sisältää tilat niin alakoululle kuin varhaiskasvatukselle.

Espoon kristillinen koulu

Tilaongelmien kanssa paininut Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys päätyi rakennuttamaan pysyvät tilat vuokramallilla. Uusi koulu palvelee koko lähiön iltakäyttäjiä ja edistää alueen yhteisöllisyyttä.


Katso videot rakennuttamistamme kouluista
Hoivatilojen YouTube-kanavalta!


Käyttöä varten tehty koulu

Osaavalla suunnittelutyöllä voimme tehdä kustannustehokkaita ja laadukkaita ratkaisuja toiminnallisuus ja rakennuksen ulkonäkö huomioiden. Voimme tuottaa viihtyisät tilat asiakkaillemme ja tuottaa lisäarvoa maisemakuvallisesti rakennetulle ympäristölle. Meillä on aina tavoitteena tehdä mahdollisimman valmis suunnitelma, mutta jättää myös käyttäjälle liikkumavaraa.

– Jari Lehto, rakennuttajapäällikkö

Koulutilat ja ylläpitopalvelut
samalla sopimuksella

Hoivatilat tarjoaa tilojen vuokrasopimuksen lisäksi kattavia ylläpidon palveluja. Kiinteistön kunnossapito-ohjelman ja pitkän tähtäimen suunnitelman mukaiset huoltotoimenpiteet löytyvät sähköisestä huoltokirjasta, ja asiakkaamme voi valita itselleen sopivan palvelutason.

Laadukas suunnittelu

Vuokratilan ensimmäinen vaatimus on oikean kokoinen, käyttöä kestävä ja toimiva tila.

Hankkeitamme on aina suunnittelemassa eri erityisalojen asiantuntijat arkkitehdeistä tekniikkasuunnittelijoihin. Erityisesti kiinnitämme huomiota käytön aikaisen ylläpidon helpottamiseen sekä terveysturvallisuuteen, mutta rakennuttamamme koulut ovat myös ilo silmälle ja korvalle.

Terveet tilat nopeasti

Kyllä uusi on aina uusi! Moni kouluhanke alkaa nykyisen koulun heikon rakennusteknisen kunnon tai jopa kiinteistön aiheuttamien epätoivottujen terveysvaikutusten vuoksi.

Väistötilasta toiseen kuljettaminen ei ole optimaalinen ratkaisu oppilaalle: päivät menevät istuessa. Hoivatilojen kouluhanke on nopea toteuttaa. Hanke saadaan luovutusvaiheeseen jopa 18 kuukaudessa kilpailutuksen ja toteuttajan valinnan jälkeen.

Rakennushankkeen hallinnointi

Kun Hoivatilat rakennuttaa koulun, voi tilaaja keskittyä omaan ydintekemiseensä – opetuksen järjestämiseen ja koulun arjen pyörittämiseen. Rakennushanke on usein raskas projekti, mutta Hoivatilojen pitkällä ammattikokemuksella ja prosessilla projektin sujuvuudesta ja lopputuloksen laadusta ei ole epäilystä.

Pitkäjänteinen on taloudellista

Kun kunta rakennuttaa kiinteistön omaan taseeseensa, tulee loppulaskuun huomioida myös rakennuksen elinkaarikulut. Vuokrakiinteistöä varten ei tarvitse ottaa lainaa, ja rakennuksen kunnosta vastaa kiinteistön omistaja. Hoivatilojen koulu vuokramallilla -sopimus on hinnaltaan kilpailukykyinen ja omaisuuden suhteen riskitön vaihtoehto toteuttaa kiinteistöratkaisuja kunnassa.Hoivatiloista sanottua

”Alusta saakka tuli sellainen olo, että meidän toiveet otetaan aidosti ja laajasti huomioon, joten olemme olleet erittäin tyytyväisiä.”

Kai Kleemola
luokanopettaja,
Salonpään koulu

”Hoivatilojen voittajaehdotus monipuolistaa ja täydentää nykyisen koulun oppimisympäristöjä ja yhdistää tilat toisiinsa viihtyisän piha-alueen avulla.”

Sanna Pääkkönen
hankepäällikkö,
Oulun Tilapalvelut

”On otettu tosi hyvin huomioon, että väli- ja liikuntatunneilla pääsee tekemään kaikenlaista.”

Pessi
oppilas,
Metsolan koulu
Petri Kauppinen, Palvelupäällikkö

Petri Kauppinen
Palvelupäällikkö, kunta- ja yritysasiakkaat
0400 847 817
petri.kauppinen​(a)hoivatilat.fi

Kysy lisää koulun hankinnasta vuokramallilla!