Artikkelit | 14.11.2019

GERBY DAGHEM – Päiväkoti Vaasan kaupungille vuokramallilla

Gerbyn asuinalueelle Vaasaan valmistuu kaksikerroksinen päiväkoti Hoivatilojen rakennuttamana kesällä 2020. Palveluntarjoajana kymmenryhmäisessä päiväkodissa tulee toimimaan Vaasan kaupunki, joka etsi vaihtoehtoista mallia kaupungin omaan taseeseen toteutettavalle investointihankkeelle.

Vaasassa ratkaisuksi valittiin pitkäaikaisen vuokrakohteen hankkiminen. Kilpailutus ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen tarpeisiin tulevasta päiväkotikiinteistöstä järjestettiin syksyllä 2018, ja Hoivatilat osallistui siihen yhdessä PAVE Arkkitehdit Oy:n kanssa. Kilpailutuksessa haettiin tilojen toteuttajaa, omistajaa, ylläpitäjää ja vuokranantajaa.

Kilpailun voiton myötä Hoivatilat rakennuttaa yhdessä kumppaneidensa kanssa päiväkotikiinteistön ja vastaa sen tulevana omistajana kunnossapidosta ja käytettävyydestä elinkaarimallinsa mukaisesti: Hoivatilat vastaa kaikista ylläpitokuluista aina siivoukseen ja jätehuoltoon asti. Asiakkaana Vaasan kaupunki voi keskittyä laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoamiseen kaupungin lapsiperheille.

– Tällä ratkaisulla on puolensa, joita tulevaisuudessa kaupungin talousjohto varmastikin puntaroi ohjatessaan tulevia taloussuunnitelmaan tehtäviä ratkaisuja, sanoo toimitilapäällikkö Pekka Lahti Vaasan kaupungilta.

Lahden mukaan hankinnan kilpailutusprosessi on haastava ja edellyttää panostusta, mutta tässä onnistuttiin varsin hyvin, ja Hoivatilojen esittämiin suunnitelmiin oltiin varsin tyytyväisiä.

– Tarveselvitykseen perustuva hankesuunnitelma tulisi olla valmiina hankintaa käynnistäessä, ja Hoivatilojen suunnitelmassa toiminnalliset tarpeet oli huomioitu hyvin, Lahti vielä arvioi.

Laajuudeltaan Gerby daghem poikkeaa lähes kaikista Vaasan kaupungin päiväkodeista, mutta hankkeen koko lähtikin varhaiskasvatuksen tavoitteista. Gerbyn ja Västervikin asuinalueiden voi arvioida kasvavan vielä jonkin verran, mutta Pekka Lahden mukaan se ei ollut hanketta varsinaisesti käynnistävä tekijä.

– Asuinalueella varhaiskasvatuksen tilat ovat pitkään olleet riittämättömät. Väestöennusteet osoittavat, että päiväkotitarve alueella on pysyvä. Päätös hankinnasta oli silti pitkittynyt, Pekka Lahti toteaa.

Nyt toteutuvan kohteen ansiosta Gerbyssä pystytään luopumaan väliaikaisista ratkaisuista. Tilanpuutteesta kärsinyt koulu saa käyttöönsä pihapiirissään olevat vanhat päiväkotitilat, ja lisäksi muutama käytössä ollut pieni kohde siirtyy kiinteistökehitystoimenpiteisiin, kertoo Lahti hankkeen muista eduista.

Vaasan kaupungin rakennuttajapäällikkö Kukka Potka kertoo rakennusprojektin lähteneen rivakasti liikkeelle kesän aikana. Potka kiittelee yhteydenpidon sujuneen hyvin Hoivatilojen ja suunnitteluryhmän kanssa. Rinteeseen sijoittuva piha asettaa omat haasteensa, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia.

– Tuleva päiväkoti on kaksikerroksinen, ja rinnetontista johtuen siihen tulee paljon tasoeroja. Yleensä päiväkodit on pyritty toteuttamaan päiväkodit yksikerroksisina, mutta Gerbyn suunnitelmissa tilat on ansiokkaasti sijoitettu useampiin tasoihin, ja ne tuovat mielenkiintoista vaihtelua sisälle, Potka arvioi.

”Valmista lähdettiin tekemään”

Hoivatilat teki voittavan tarjouksen Gerby daghem -hankkeesta PAVE Arkkitehdit Oy:n kanssa tehdyillä suunnitelmilla. Kiitosta kilpailun arvioissa saatiin erityisesti suunnitteluratkaisun soveltumisesta ympäristöön sekä projektisuunnitelmasta.

Rakennuttajapäällikkö Jari Lehto on yksi laajan kilpailumateriaalin kasaamisessa mukana olleista hoivatilalaisista. Hän on vastannut useiden päiväkoti- ja hoivakotihankkeiden rakennuttamisesta Hoivatiloilla.

Jari Lehto, Projektipäällikkö

Lehto toteaa jämptisti, että hankkeessa lähdettiin tekemään valmista ratkaisua heti kättelyssä, sitä voittavaa suunnitelmaa. Se vaati vahvaa visiota hankkeen laadullisesta tasosta ja kattavaa pohjatyötä rakennusalueen toiminnallisuuden ja käytettävyyden suunnittelussa.

– Kisaehdotusta laadittaessa päiväkodin piha-alueen suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota pihojen käyttöturvallisuuteen ja laadittiin yksityiskohtaiset pihasuunnitelmat yhteistyössä pohjarakennesuunnittelijan kanssa. Rinnetontin korkeuseroista syntyvät haasteet pyrittiin taklaamaan heti, kertoo Lehto.

Suunnitteluratkaisujen toteutettavuus selvitettiin huolella jo luonnosvaiheessa mm. tilaratkaisujen toimivuuden sekä rakennus- ja taloteknisten ratkaisujen osalta yhteistyössä suunnitteluryhmän kanssa. Suunnittelutyön ohella Hoivatilojen asiantuntemuksella laadittiin käyttö- ja projektisuunnitelmat sekä rakennuksen elinkaarihankkeen ylläpitosuunnitelmat.

– Tämä arkkitehtonisesti erittäin hieno kaksikerroksinen päiväkoti on rakennusteknisesti hieman tavanomaisesta poikkeava ja kokonaisuudessaan massiivisempi rakentamishanke kuin tavanomaiset yksikerroksiset päiväkodit. Tulevan päiväkodin ensimmäisen kerroksen runko on teräsbetonirakenteinen, mutta muuten kohteesta tulee puurakenteinen, kuvailee Lehto.

Hoivatilojen tavan mukaisesti palotekninen tarkastelu, palomääräykset ja käyttöturvallisuus huomioitiin jo suunnitteluvaiheessa. Pääpiirustusten tarkkuuteen panostettiin myös, jotta rakennuslupavaiheessa käsittely etenisi aikataulussa. Näin varattiin riittävästi aikaa myös viranomaisia varten.

Jari Lehto on työskennellyt aiemmin kirvesmiehenä, työnjohtajana, suunnittelijana sekä kymmenen vuoden ajan viranomaistehtävissä, mikä auttaa näkemään asiat usealta kantilta ja etenkin viranomaisnäkökulmasta. Hän pitää tärkeimpänä rakennuttamishankkeiden valvonnassa asioiden ennakointia.

– Rakentamisprosessi toteutusvaiheen käynnistämisestä projektin käyttöönottoon tulee hallita ennakoiden ja pysyä sovitussa aikataulussa. Erittäin tärkeää on, että viesti kulkee työmaalle, ja että työmaan aikataulua seurataan tarkasti.

Hoivatilat käyttää hankkeissa oman rakennuttamisen ja valvonnan ohella myös ulkopuolista valvontaa, mikä on tärkeää laatutavoitteiden varmentamisessa.

– Asiakkaamme tarpeet ovat kaiken keskiössä, ja ulkopuolinen valvonta auttaa meitä saavuttamaan parhaan lopputuloksen. Kun urakoitsijan ja koko projektiryhmän kanssa on yhteinen tunne siitä, että autamme toisiamme ja teemme tätä yhdessä, asiat menevät yleensä hyvin. Kun kaikilla on yhteinen päämäärä, on rakennuttamisen roolina vain varmistaa hyvä tiedonkulku joka tahoon, ja että sovitut asiat etenevät aikataulussa. Sitoutunut kumppani tekee laadukasta jälkeä, Lehto kiteyttää.

Yhteistyöllä ja laadukkaalla suunnittelulla kestävä kiinteistö

Hoivatilat ja PAVE Arkkitehdit pääsivät ensimmäisessä yhteisessä hankkeessaan hyppäämään niin sanotusti syvään päähän: uusi kumppanuus, uusi asiakassuhde, kilpailutilanne ja haastava rinnetontti.

– Kilpailu oli äärimmäinen haaste, mutta me teimme päiväkodista laadukkaan ja hienon. Hankkeen yhteistyössä oli alusta alkaen erityisen hyvä flow, ja se auttoi meitä kaikkia voittamaan, kertoo arkkitehti SAFA Pave Mikkonen.

Hän jatkaa, että kilpailuprojektia työstetään yleensä pitkään, yhtä soittoa. Kun visio ja tempo löytyvät, saadaan punainen lanka, jota kaikki projektissa mukana olevat voivat seurata. Tällaiset hankkeet ovat Mikkosen mukaan tiimityötä ja yhteen hiileen puhaltamista parhaimmillaan.

Arkkitehdit Pave Mikkonen, Riikka Takalo ja Anna-Sofia Virpi kiittelevät Vaasan kaupungin ammattitaitoa ja sujuvaa yhteistyötä heti projektin kilpailutusvaiheesta asti. Yhteistyössä erityisen hyvää on ollut, ettei missään asiassa olla oltu ehdottomia, vaan on oltu valmiita etsimään uusia ratkaisuja ja joustamaan.

– Ihmisten kanssa näitä töitä tehdään, mutta kuitenkin lopputulos ratkaisee. Kisavaiheessa asuinalueen kaavoitus oli vielä kesken eikä katusuunnitelmia ollut. Päiväkotikiinteistössä turvallisuus on tärkeää, joten kaupunki tarjosi autopaikoille lisää tilaa tontin ulkopuolelta. Kaikki voittavat, kun saattoliikenne on suunniteltu hyvin, Mikkonen kertoo.

Arkkitehti Riikka Takalo kertoo kaupungin olleen alusta alkaen todella tyytyväinen suunnitelmiin. Työ oli tehty hyvin jo suunnitteluvaiheessa, mikä auttoi hyvin hankkeen käynnistyksessä ja on säästänyt isoilta muutoksilta matkan varrella.

– Menimme suunnitteluvaiheessa todella pitkälle, jopa poikkeuksellisen pitkälle. Haluttiin näyttää, miten se voittava suunnitelma tehdään, komppaa Mikkonen.

Suunnitelmissa rakennuksen ilmeessä on pyritty leikkisään ja rennon letkeään rakennusryhmään, joka on mahdollisimman kaukana laitosmaisuudesta. Kodikkaiden ja persoonallisten ”metsämökkien” muotokieli on yhdistelmä karheiden vanhojen puutalojen ja aittojen pientä kodikasta mittakaavaa sekä pelkistettyä ja puhdaslinjaista nykyaikaista muotokieltä. Värikäs ja moderni päiväkoti erottui erilaisuudellaan kilpailussa. Tilat arvioitiin hyvin muunneltaviksi ja ryhmätilakokonaisuudet hyvin suunnitelluiksi ja kodinomaisiksi.

– Ekologisuus, terveellisyys ja kestävän kehityksen periaatteet ovat lähtökohtia suunnittelussamme, kertoo arkkitehti Anna-Sofia Virpi.

Lopputuloksena tulee olemaan käyttöturvallinen ja ekologinen päiväkoti, jota ympäröivän rinnetontin lähiympäristön metsä säilytetään yhtenäisenä ja luonnonmukaisena seikkailualueena. Sisätilojen pintamateriaalina tullaan suosimaan puuta ja muita luonnonmateriaaleja, joilla on tutkitusti positiivinen vaikutus sisäilman laatuun ja akustiikkaan.

Edellinen Seuraava