Artikkelit | 21.5.2024

Hoivatilat ratkoo hyvinvointialueiden tilatarpeita

Sote-uudistus on ollut yksi Suomen yhteiskunnan historian suurimpia muutoksia. Palvelutarve ei ole uudistuksen myötä poistunut, mutta sote-kiinteistöjen hankinta voi olla hyvinvointialueille haastavaa. Yksi ratkaisu on tarvittavien tilojen hankinta vuokramallilla.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen perhetukikeskus Auerkulma toimi aiemmin Järvenpään kaupungin omistamassa kiinteistössä. Rakennus oli tullut elinkaarensa päähän muun muassa sisäilmaongelmien vuoksi, mutta keskeisen sijainnin ja vakiintuneen asemansa takia toiminnan toivottiin jatkuvan samassa osoitteessa.

Hyvinvointialue linjasi, ettei se hanki toimitiloja omistukseensa, vaan toimintaa harjoitetaan vuokratiloissa. Järvenpään kaupunki vuokrasi Hoivatiloille tontin, jolla entinen perhetukikeskus sijaitsi. Hoivatilat käynnisti hankekehitys- ja suunnittelutyön ennen sote-uudistuksen voimaan astumista omalla riskillään. Tämän kehitystyön pohjalta Hoivatilat ja hyvinvointialue solmivat vuokrasopimuksen. Tontille rakentuu toimiva ja turvallinen, käyttötarkoitukseensa suunniteltu uusi perhetukikeskus, joka aloittaa toimintansa uusissa tiloissa kevään 2024 aikana.

Avaimet käteen -periaatteella

Hyvinvointialueiden on haastavaa toteuttaa kiinteistöhankkeita itse esimerkiksi puuttuvan tonttivarannon vuoksi. Hoivatilat on tällaisessa tilanteessa luotettava ja kokenut yhteistyökumppani, joka ratkoo toimitilatarpeita ketterästi avaimet käteen -periaatteella.

– Kun tarvetta sote-kiinteistölle on, Hoivatilat pystyy kehittämään tällaisen kiinteistöhankkeen, hankkimaan tontit sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan investoinnin. Näin autamme hyvinvointialueita palvelutarpeen ratkaisemisessa, toteaa Hoivatilojen hankekehityksestä ja asiakkuuksista vastaava johtaja Jussi Vikman.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on Hoivatilojen kanssa Auerkulman perhetukikeskuksesta ylläpitosopimus, eli hyvinvointialueen resursseja ei tarvitse käyttää myöskään kiinteistön hoitamiseen ja ylläpitoon.

Vikman toteaa olevan tärkeää, että hyvinvointialueilla ja kunnilla on mahdollisuus vuokrata tarkoituksenmukaisesti suunniteltuja, palveluverkon kannalta oikeassa osoitteessa sijaitsevia energiatehokkaita kiinteistöjä. Tällä tavalla julkinen sektori pystyy hallitsemaan riskejä ja resursseja entistä paremmin, mikä on koko yhteiskunnan etu. Asia on ajankohtainen erityisesti juuri nyt, kun hyvinvointialueille kohdistuu voimakas kustannusten vähentämistarve.

Hoivatilojen missio on luoda parempaa yhteiskuntaa ja parempia palveluympäristöjä omalla hankekehitystyöllä yhdessä kumppaneiden kanssa, Vikman muistuttaa. Hyvinvointialueiden kanssa toteutettava yhteistyö vastaa yhtiön olemassaoloon täsmällisesti.

– Missiomme tähtää kehittämiemme toimitilahankkeiden osalta siihen, että käyttäjien tarpeisiin suunnitellut tilat toteutetaan sijainti huomioiden oikeaan paikkaan ja että ne ovat toimivat, turvalliset ja terveelliset. Niiden tulee olla myös tehokkaasti ja kilpailukykyisesti toteutettu. Sillä tavalla kehitämme omalta osaltamme yhteiskuntaa ja kaupunkiympäristöjä sekä tuemme julkisten varojen tehokasta käyttöä.

Toimivuus uudelle tasolle

Auerkulman perhetukikeskuksessa tulee toimimaan kaksi seitsenpaikkaista lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikköä, jotka toimivat ympärivuorokautisesti. Yksiköt on tarkoitettu pääsääntöisesti 12–17-vuotiaille lapsille ja nuorille lyhytaikaista sijoitusta varten. Sijoitusten kesto on Auerkulmassa keskimäärin yhdestä kolmeen kuukautta.

– Voidaan puhua kriisisijoituksista, jolloin lapset tulevat yksiköihin joko kiireellisesti sijoitettuna tai avohuollon päätöksellä. Jonkin verran tulee myös huostaanotettuja lapsia ja nuoria, kertoo Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lastensuojelun vastaanotto- ja arviointityön palveluesimies Tom Stenman.

Koska Auerkulman perhetukikeskukseen tullaan usein kriisitilanteessa, on erittäin tärkeää, että tilat ovat käyttäjilleen toimivat, turvalliset ja viihtyisät. Näitä asioita onkin painotettu uusia tiloja miettiessä, Stenman sanoo.

– Tilojen toimivuus on nyt aivan eri tasolla kuin ennen. Uudet yksiköt ovat aiempaan sokkeloiseen rakennukseen verrattuna paljon selkeämmät. Turvallisuutta tuo se, että osastoilla on näköyhteys toisiinsa ja siten tieto siitä, mitä toisella puolella tapahtuu. Kun paikka on lisäksi viihtyisä, on se myös kuntouttava, pitkän uran sijaishuollon palvelujen parissa tehnyt Stenman sanoo.

Kiitosta ketteryydestä

Tom Stenman kertoo olevansa tyytyväinen Auerkulman perhetukikeskuksen osalta tehtyyn hankesuunnitteluun ja yhteistyöhön Hoivatilojen kanssa.

Hoivatilojen puolelta hankkeen kehittämisestä vastannut asiakkuuspäällikkö Joonas Illikainen vahvistaa, että neuvottelut kohteen vuokraamisesta hyvinvointialueelle sujuivat hyvinvointialueen vastuuhenkilöiden kanssa erittäin hyvin. Kaikilla osapuolilla oli yhteinen tahtotila saada uudet tilat järkevällä aikataululla.

– Pystymme hyödyntämään pitkäaikaista kokemustamme sote-kiinteistöhankkeiden kehittäjänä ja edistämään hankkeita tavoitteen mukaisella aikataululla, llikainen kertoo.

Olemme saaneet asiakkailtamme positiivista palautetta ketteryydestämme, ja lisäksi meille on tärkeää pitää kiinni sovituista asioista.

llikainen toteaa eri hyvinvointialueiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella olevan selvää, että vastaavanlaisille vuokramalliratkaisuille on lähes kaikilla hyvinvointialueilla tarvetta. Samaa mieltä on Jussi Vikman.

– Hyvinvointialueet laativat parhaillaan palveluverkkosuunnitelmia, ja palveluverkkopäivitys tulee osoittamaan alueiden toimitilatarpeita. Tiedossa on, että hyvinvointialueilla on lisäksi elinkaarensa päässä olevia kiinteistöjä, jotka täytyy korvata uudisrakennushankkeilla, VIkman sanoo.

Hoivatilojen aktiivinen hankekehitystyö tukee hyvinvointialueiden palveluverkkototeutusta ja ratkoo näin hyvinvointialueen toimitilatarpeita.

Edellinen Seuraava