16.11.2021

Koulut vuokramallilla Helsingin ja Oulun kaupungeille

Hoivatilat valittiin Helsingissä Metsolan ala-asteen ja Oulussa Pohjois-Ritaharjun koulun toteuttajaksi alkukesästä. Molemmat kiinteistöt toteutetaan Hoivatilojen tilat palveluna -vuokramallilla. Investointivapaa vuokramalli on tehokas tapa toteuttaa mittaviakin kiinteistöhankkeita, ja se kasvattaa alati kiinnostusta niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Metsolan ala-aste

Oppilaita: 360, luokat 1-6
Koko: 3 600 m2
Vuokrasopimuksen kesto: 20 vuotta
Arvo tilaajalle: n. 12 Meur

Kilpailutus toteutettiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Kilpailutuksen arviointikriteereinä olivat koulurakennuksen toiminnalliset ominaisuudet, kaupunkikuva ja arkkitehtuuri, tekniset ominaisuudet ja elinkaarikestävyys sekä vuokrahinta. Uusi koulu rakennetaan Itä-Pakilaan. Tavoitteena on ottaa tilat käyttöön tammikuussa -23.

Kilpailu toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä kilpailuvaiheessa saadut kahdeksen ehdotussuunnitelmaa ja toisessa kilpailuvaiheessa saadut kaksi tarjousta olivat tarjouspyynnön mukaisia. Hoivatilat Oyj:n tarjous hyväksyttiin Metsolan ala-asteen vuokranantajan hankinnan kilpailutuksen voittajaksi tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat vertailupisteet saaneena.

Markku Hakonen, projektinjohtaja, Helsingin tilapalvelut

Helsingin kaupunki on kiinnittänyt tässä hankkeessa erityistä huomiota elinkaarikestävyyteen. Huomioimme tämän omassa suunnitteluratkaisussamme siten, että rakennukseen tulee maalämpö- sekä aurinkoenergiajärjestelmä. Kiinnitimme suunnittelussa muutenkin huomiota parempaan energiatehokkuuteen. Ympäristövastuu on erittäin tärkeä asia Hoivatiloille ja pyrimme hyödyntämään teknologiaa sekä energiatehokkaita ratkaisuja kaikissa kohteissamme.

Panu Pigg, hankepäällikkö, Hoivatilat

Pohjois-Ritaharjun koulu

Oppilaita: 340, luokat 1-6
Koko: 3 800 m2
Vuokrasopimuksen kesto: 25 vuotta
Arvo tilaajalle: n. 20 Meur

Uudet tilat rakennetaan nykyisen Pohjois-Ritaharjun koulun tontin viereen perustettavalle uudelle tontille, joka valmistuessaan muodostaa piha-alueineen yhtenäisen kokonaisuuden nykyisen Pohjois-Ritaharjun alakoulun kanssa. Sopimukseen sisältyy käyttövalmis koulu lupineen, pääomakulut sekä ylläpito- ja puhtauspalvelut. Tavoitteena on käynnistää opetus uusissa tiloissa elokuussa -23.

Saimme vertailtavaksemme kolme hyvää, keskenään erilaista koulua. Voittajaehdotus Linnunrata monipuolistaa ja täydentää nykyisen koulun oppimisympäristöjä ja yhdistää tilat toisiinsa viihtyisän piha-alueen avulla.

Sanna Pääkkönen, hankepäällikkö, Oulun tilapalvelut

Erityistä huomiota suunnittelussa kiinnitimme rakennuksen sijoitteluun tontille niin, että uuden ja olemassa olevan rakennuksen väliin jäisi hyvän kokoinen leikkipiha. Lisäksi pyrimme pitämään siirtymät koulurakennuksen sisällä lyhyinä ja optimoimaan tilojen luonnollisen ja järkevän sijoittelun. Näin liikkuminen rakennuksessa on loogista ja helppoa.

Panu Pigg, hankepäällikkö, Hoivatilat