Artikkelit | 2.2.2022

Malminkartanon palvelukortteli – Kehitysvammaisten Palvelusäätiö tarjoaa pitkäaikaisia koteja

Hoivatilat rakennuttaa Helsingin Malminkartanoon palvelukorttelia, josta tulee monipuolisuudellaan Suomen laaja-alaisin. Kortteli tulee tarjoamaan palveluita ja koteja lapsille, ikääntyneille, kehitysvammaisille tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitseville ihmisille.

Kokonaisuuteen tulee monipuolisia yhteistiloja kaikkien asukkaiden käyttöön, ja palvelukiinteistöille muodostetaan suojaisa ja viihtyisä piha-alueen, jossa lasten leikkipiha, asumispalveluyksiköiden pihat ja yhteispiha aistipuutarhoineen luovat oman pienen paratiisin urbaaniin Malminkartanoon.

Yksi osa kokonaisuutta tulee olemaan KVPS-koti Tähtiomena, asumispalveluyksikkö kehitysvammaisille tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitseville ihmisille. Tähtiomenan tilat valmistuvat syksyllä -22, ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö vuokraa ne Hoivatiloilta. Palvelut yksikössä tulee tuottamaan Palvelusäätiön kokonaan omistama yhteiskunnallinen yritys KVPS Tukena Oy. Tukena Tähtiomena tarjoaa oman kodin ja yksilöllisten avun- ja tuentarpeiden mukaiset palvelut yhteensä 26 ihmiselle. Varhaiskasvatuksen, ikäihmisten hoivan ja asumisen sekä koirapäiväkodin palvelut Toiveiden korttelissa tuottaa Norlandia Care Group Oy.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS) rakentaa, suunnittelee ja ylläpitää koteja pitkäaikaiseen, vakituiseen asumiseen, ja pääasiallinen palvelumuoto on ympärivuorokautinen asumispalvelu. KVPS-koteja on tällä hetkellä yli 40, ympäri Suomen. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön varatoimitusjohtaja ja kiinteistötoimenjohtaja Aarne Rajalahti ja Tukena Oy:n varatatoimitusjohtaja Jere Metsähonkala ovat olleet Malminkartanon hankkeessa aktiivisesti mukana alusta alkaen ja kaikissa vaiheissa, aina työmaakokouksiin saakka.

KVPS:llä oli muutamia aihioita lähteä laajentamaan toimintaa Helsinkiin, joko rakentamalla itse tai kumppanin kanssa. Hoivatilat valikoitui kumppaniksi ja sen myötä toteutustavaksi tarkentui vuokramalli.

Malminkartanon KVPS-koti Tähtiomenaan tulee modernit, viihtyisät ja esteettömät kodit. Noin 28-neliöisissä asunnoissa on oma tupakeittiö ja kylpyhuone. Palveluasunnot sijaitsevat neljässä kotiryhmässä, joissa on asuntojen lisäksi olohuoneita ja tupakeittiöitä. Ne mahdollistavat yhteisölliset kohtaamiset vaikkapa ruokailun tai rupattelun merkeissä. Myös varastotiloja sekä palveluntuottajan tiloja on molemmissa kerroksissa.

Oikeasti osallistavaa suunnittelua

Kaikki Hoivatilojen kiinteistöt suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, niin myös KVPS-Tähtiomena.

Suunnittelussa päästiin hyödyntämään Palvelusäätiön kolmikymmenvuotista kokemusta kehitysvammaisten ihmisten palveluasumisesta: sekä suunnittelijat että urakoitsijan väki ovat tarvittaessa saaneet asiantuntevia täsmennyksiä hankkeen edetessä. Yhdistämällä Hoivatilojen kokemus ja valmiit tehokkaat ratkaisut asiakkaan asiantuntemukseen ja toiveisiin varmistetaan monipuoliset, aidosti tarpeita vastaava lopputulos. 

Jere Metsähonkala kertoo, että kehitysvammaisten ihmisten kotien suunnittelussa on kyse monenlaisten eri ratkaisujen ja tekijöiden huomioimisesta ja yhteen sovittamisesta. Malminkartanon hankkeen suunnittelu eteni alueellisen palvelutarpeen tarkastelusta ja sopivan sijainnin hakemisesta alkutietojen kartoitukseen ja tilaohjelman laadintaan sekä arkkitehtisuunnitteluun.

Aarne Rajalahti kertoo, että esimerkiksi pohjaratkaisua mietittiin hyvin tarkkaan. Sitä käytiin läpi ja hiottiin useita kertoja, jotta se mahdollistaa eri tyylistä asumista kotiyksiköissä. Huomiota kiinnitettiin myös materiaalivalintoihin, esteettömyyteen ja turvallisuuteen. Rajalahti muistuttaa palveluasumisen tarpeen olevan usein pitkäkestoista.

Teemme koteja kymmeniksikin vuosiksi, esimerkiksi nuorille aikuisille. Niinpä sekä viihtyisyyden että kestävyyden edistämistä on mietitty huolella suunnittelijoiden kanssa. Olemme käyneet läpi hyvin monenlaisia ja myös yksityiskohtaisia asioita suunnittelun edetessä.

Asukkaan oman kodin välittömässä läheisyydessä sijaitsevat avarat yhteiset tilat, joissa voi tavata naapureita, katsella telkkaria tai vaikka pelailla. Oma asunto tuo itsenäisyyttä, mutta myös toisten ihmisten kohtaaminen onnistuu helposti.

Metsähonkala lisää, että tärkeää on myös se, että yksilön asuminen ryhmämuotoisessa yksikössä toteutuu mahdollisimman hyvin kullekin asukkaalle itselleen sopivalla tavalla ja sopivassa ympäristössä. Niinpä suunnittelussa tuotiin esille esimerkiksi yksilöllisen tuen ja avun tarpeen vaikutuksia asuntokohtaiseen varusteluun, kuten erilaisiin apuvälineisiin ja nostinratkaisuihin.

Palvelukortteli luo monimuotoisuutta

Jere Metsähonkala iloitsee palveluasumisen monimuotoisuuden lisääntymisestä. Se tarjoaa kehitysvammaisille ihmisille paremmat mahdollisuudet tehdä omien toiveiden ja odotusten mukaisia valintoja asumispalveluratkaisunsa muodosta. Hoivatilojen Toiveiden kortteli -konseptin mukainen kokonaisuus on Metsähonkalan mukaan erinomaisesti toimiva vaihtoehto, ja sen tilaratkaisuissa pystytään huomioimaan monia asioita, jotka hyödyttävät kehitysvammaisten ihmisten asumispalveluiden laadukasta toteuttamista.

– Yhtä oikeaa mallia palvelujen toteuttamiseen ei ole, mutta kyllä palvelukorttelit luovat monimuotoisuutta kaikkien erityisryhmien palveluasumiseen, varsinkin kun tullaan tiivistyvään kaupunkirakenteeseen, toteaa Metsähonkala.

Rajalahti avaa taustoja: kehitysvammaisten ihmisten asuminen on Suomessa ollut murroksessa -90-luvulta lähtien, voimakkaimmin viime vuosikymmeneltä saakka. Laitosasuminen on haluttu korvata asumispalveluilla lähiyhteisöissä, jotta kehitysvammaiset henkilöt voivat asua kuten kuka tahansa muukin meistä. Myös Rajalahden mukaan Malminkartanon kokonaisuus antaa kehitysvammaisille ihmisille hyvää tukea mahdollisimman itsenäiseen elämään ja asumiseen, osana yhteisöllistä palvelukorttelia.

Toivon, että suunniteltu rakenne, sen laajuus ja erilaiset ihmisryhmät mahdollistavat ihmisten kohtaamiset ja tutustumiset. On tärkeää, että kaikilla meillä on elämässämme erilaisia sosiaalisia rooleja.

Luottavaisin mielin kohti uutta

Malminkartanon asumispalveluyksikkö on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kolmas hanke Hoivatilojen kanssa. Aiemmat kohteet sijaitsevat Jyväskylässä ja Lahdessa, ja KVPS:n kokemukset myös niistä ovat erittäin positiivisia, niin suunnittelun, rakentamisen kuin toiminnan ja vuokrasuhteen osalta. Rajalahti kertoo prosessien olleen selkeitä ja toiminnan ripeää.

– Hoivatilojen vuokramallista meillä on erittäin positiivisia kokemuksia: hanke ei pääty siihen, kun tilat ovat valmiit, vaan siitä käynnistyy yhteistyön uusi vaihe. Jos meillä vuokralaisina on ollut jotain murhetta tai kysyttävää, niin aina on yhdessä ratkottu tilanteet ja menty eteenpäin, sanoo Rajalahti.

Myös Metsähonkala on yhteistyöhön tyytyväinen, erityisesti osallistavaan suunnitteluun ja Hoivatilojen proaktiivisuuteen palveluntuottajaan päin.

Pääsemme vaikuttamaan aina tontin valinnasta arkkitehtisuunnittelun kaikkiin vaiheisiin ja erikoissuunnitteluun, kuten sähkö- ja lvi-ratkaisuihin asti, niiltä osin, mitkä liittyvät palveluntuottajan toimintaan. Näin voimme rakentaa aidosti yhdessä pitkän elinkaaren asumisratkaisuja, eli koteja.

Aarne Rajalahti toteaa olevansa uuden edessä luottavaisin mielin.

– Asiakastarpeita selvitettiin Helsingin kaupungin vammaispalveluiden kanssa, ja asunnon tarvitsijoita ja kysyntää on. Tuntuu hyvältä lähteä toteuttamaan meille ensimmäistä vakituisen asumisen asumispalveluyksikköä pääkaupunkiin tutun kumppanin kanssa ja osaksi isompaa kokonaisuutta, summaa Rajalahti.

Edellinen Seuraava