Ekologinen rakentaminen huomioi kiinteistön koko elinkaaren

Materiaalit, kuljetus, rakentaminen, käyttö, ylläpito ja purkaminen – kiinteistön ympäristövaikutukset muodostuvat koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Vastuullisena kiinteistönomistajana Hoivatilat hyödyntää aktiivisesti tietoa ympäristöön ja ilmastoon vaikuttavista tekijöistä liiketoiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Hoivatiloilla on käynnissä ja käytössä jo useita toimia ja työkaluja.

Toimintamme kehittämisen tavoitteita ympäristövastuun näkökulmasta ovat vähähiilisen rakentamisen edistäminen, energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiamuotojen käyttö.

Juhana Saarni, Kiinteistöjohtaja

” Hoivatilat linjasi vuonna 2019, että jokaisesta käynnistyvästä kiinteistöhankkeesta teetetään sekä hiilijalanjälki- että hiilikädenjälkilaskelmat. Seuraavaksi kehitetään kiinteistöjen hiilijalanjäljelle sopiva mittari, jonka pohjalta voidaan asettaa hiilijalanjäljen pienentämiselle mitattava tavoite.”

Juhana Saarni, kiinteistöjohtaja

Hoivatilojen ekologisen kiinteistön rakennuspalikoita