Hoivatiloilla on sekä kokemusta että valmiita tehokkaita ratkaisuja, joita hyödynnetään kaikessa tekemisessä. Erityistä huomiota kiinnitetään tilojen muunneltavuuteen ja monikäyttöisyyteen. Hoivatilojen asiantuntemus antaa asiakkaalle koettujen ratkaisujen varmuutta ja kokemuksen tuomaa kustannustehokkuutta. Tilojen suunnitteluprosessissa hyödynnetään valmiita ratkaisuja, joita Hoivatiloilla on kertynyt jo yli 200 hankkeen myötä.

Osallistavan suunnittelun vaiheet

1. Asiakkaan tilatarpeiden kartoitus

 • Selvitetään, mitkä ovat asiakkaan tilatarpeet.
 • Mikä on kiinteistön käyttötarkoitus?
 • Mikä on asiakkaan aikataulutoive?

2. Alustavat luonnoskuvat

 • Selvitetään tontin käyttömahdollisuudet sekä kaupungin viranomaismääräykset rakentamiselle.
 • Tehdään ensimmäiset luonnokset asiakastarpeiden pohjalta.
 • Hoivatilat yhdessä arkkitehdin kanssa vastaa jatkuvasta yhteydenpidosta kunnan virkamiehiin ja hankkii tarvittavat luvat rakentamiselle.

3. Suunnitelmien tarkentaminen yhdessä asiakkaan kanssa

 • Suunnitelmien viimeistely hankekohtaisesti tila- ja pihasuunnittelun osalta yhdessä asiakkaan kanssa. Esimerkiksi, onko kyseessä liikunta-, tiede-, luontopäiväkoti tai kulttuuripainotteinen hoivakoti.

4. Hankesuunnitelman hyväksyntä

 • Lopullinen hankesuunnitelma käydään yksityiskohtaisesti läpi tilaajan kanssa ja hyväksytetään.

5. Hankkeen käynnistyminen

 • Hoivatilojen kokeneet rakennuttajapäälliköt ottavat vastuun kiinteistön rakennuttamisesta, työmaakokouksista, viranomaistarkastuksista ja kaikista urakoitsijayhteyksistä.
 • Rakennuttajapäälliköt viestivät työmaan edistymisestä tilaajalle säännöllisesti.

6. Kiinteistön luovutus asiakkaalle käyttövalmiina

 • Hoivatilat huolehtii, että valmis rakennus vastaa tilattua laatutasoa ja rakennus on valmis luovutettavaksi asiakkaalle sovittuna ajankohtana.
 • Hoivatilat toimii tilaajan edunvalvojana koko rakennushankkeen ajan ja jää kiinteistön vastuulliseksi pitkäaikaiseksi omistajaksi.