Heli Simula on nimitetty Business Controlleriksi - Hoivatilat

Heli Simula on nimitetty Business Controlleriksi

Heli Simula on nimitetty Business Controlleriksi marraskuussa 2019. Helin vastuulla on rakennushankkeiden kustannusseuranta ja kiinteistöyhtiöiden rahoitus. Helillä on pitkä kokemus sisäisestä- ja ulkoisesta laskennasta sekä raportoinnin kehittämisestä. Hoivatiloille hän siirtyi Stora Enson tytäryhtiöstä Herman Anderssonista, jossa hän toimi talouspäällikkönä.