Lapset istuvan pihalla värikkään kankaan päällä ja katsovat kameran yli

Etelärinteen päiväkoti

Rovaniemen kaupungille päiväkoti vuokramallilla

Alun perin asumiskäyttöön 1960-luvulla rakennetun ja myöhemmin palvelutalotoiminnan kautta päiväkodiksi päätyneen kiinteistön käyttö tuli Rovaniemellä tiensä päähän. Rovaniemen kaupunki kilpailutti uuden Etelärinteen päiväkodin rakennuttamisen ja ylläpidon vuokramallilla ja valitsi kumppanikseen Hoivatilat, 20 vuoden vuokrasopimuksella.

Etelärinteen päiväkoti

Asiakas Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy. Tilat tulevat Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön.

Tyyppi Päiväkoti

Sijainti Rovaniemi

Hoitopaikkojen määrä 230

Valmistumisaika Heinäkuu 2020

Etelärinteen päiväkodin toiminta on keskitettyä vuorohoitopalvelua kunnan omana palveluna. Hanke eteni vauhdikkaasti: Rovaniemen kaupunki käynnisti hankesuunnitelman laatimisen maaliskuussa 2018, ja yli 200 lasta porhaltaa uusiin tiloihin elokuussa 2020.

Rovaniemen kaupungilla hankkeesta on vastannut kilpailutuksesta käyttöönottoon rakennuspäällikkö Juha Välitalo.

– Kilpailutusvaiheessa meillä oli asiakirjoissa esitetty melko tarkasti, mitä halusimme. Hoivatilojen kilpailuehdotus oli hyvin ja tarkasti laadittu ja miellytti myös käyttäjiä, Välitalo kertoo.

Käyttäjät sitoutettiin hankkeeseen vahvasti alusta alkaen, ja suunnitelmia kehitettiin matkan varrella heidän toiveidensa mukaisesti. Välitalon mukaan suunnitteluvaihe sujui hyvässä yhteistyössä ja ripeästi.

– Myös rakennusvaihe on sujunut ongelmitta ja aikataulussa. Sekä toteutustavasta että hankkeesta on jäänyt positiivinen kuva, Välitalo summaa.

Joustavat tilat taipuvat tilanteen mukaan

Vuoropäiväkodissa vilskettä riittää aamuvarhaisesta iltamyöhään. Eri ryhmät toimivat samanlaisissa tiloissa, jotka on suunniteltu päiväryhmissä 21 lapselle ja vuorohoitoryhmissä 28 lapselle. Kymmenryhmäisessä päiväkodissa toimii neljä vuorohoitoryhmää ja kuusi päiväryhmää, ja osa päiväryhmien tiloista voidaan tarvittaessa muuttaa vuoropäivähoidon käyttöön. Näin taataan tilojen mahdollisimman suuri joustavuus palvelutarpeiden vaihdellessa väistämättä.

Yksikerroksisen rakennuksen pohjaratkaisu on kompakti ja tehokas. Monipuolinen tilankäyttö mahdollistuu taitto- ja siirtoseinien avulla. Lapsiryhmät ovat omilla tila-alueillaan, ja ovet avaamalla voi kaksi ryhmää toimia vaivattomasti yhdessä. Tiloja voi yhdistellä yksittäisistä huoneista aina isommiksi saleiksi saakka. Yhdistettävyys palvelee myös iltakäyttöä, kuten kansalaisopistojen toimintaa. Lepohuoneet ovat perinteisesti suljettavissa olevia, äänieristettyjä tiloja.

Ruokasali sijaitsee keskeisellä paikalla, sillä tilaa käytetään myös muuhun lasten toimintaan, vanhempainiltoihin ja kokouksiin sekä koulutuksiin. Salissa ruokailevat 3–6-vuotiaat, ja pienempien vatsat täytetään omien ryhmien tiloissa. Päiväkodista löytyy myös kotikeittiö, jossa lasten kanssa opetellaan ruoanlaittoa ja leivontaa.

Sisätiloissa kuivien eteis- ja toimintatilojen ketju muodostaa sisäisen liikenteen väylän, jota voidaan vaivattomasti ja turvallisesti liikkua isonkin lapsiryhmän kanssa. Sisäiset yhteydet ovat lyhyet, eivätkä etäisyydet keskeisiin yhteistiloihin kasva isoiksi rakennuksen koosta, 2235 m², huolimatta.

Rakennuksen visuaalinen ilme pohjautuu ajatukseen lapsen mittakaavaisesta rakentamisesta. Lämminhenkisellä ja maanläheisellä puurakentamisella saadaan aikaan matala, intiimi mittakaava erityisesti tärkeimmän tarkastelusuunnan – leikkipihan – suuntaan.

Leikkisyyttä rakennuksen ulkoasuun tuodaan muun muassa värien käytöllä julkisivujen jäsentelyssä sekä ikkuna-aukkojen vaihtelevalla rytmityksellä. Epäsymmetrinen harjan sijoitus tuo kattomuotoon persoonallisen otteen, ja sisäänvedetyt terassit tarjoavat suojaa niin auringonpaahteelta kuin sadekuuroiltakin.

Päiväkotirakennus rajaa sisäpihalle suojaisan alueen, jonka jäsentelyssä on huomioitu monien eri näkökulmien parhaat puolet. Monipuoliset toiminnot yhdistyvät helppoon ylläpitoon ja huollettavuuteen. Tehokas valaistus parantaa turvallisuutta ja runsas kasvillisuus tuo pihaan pehmeyttä ja tarjoaa varjopaikkoja.

Ohjaavana tekijänä kaikessa suunnittelussa oli tilaajan toive turvallisista, viihtyisistä ja monipuolista tiloista.

Rakennuttajakumppani pöydän samalla puolella

Hoivatiloilta vetovastuussa hankkeessa on ollut kiinteistöjohtaja Juhana Saarni. Hän kertoo yhteistyön sujuneen mallikkaasti:

– Kilpailutuksen yhteydessä tilaaja on kuunnellut kiinteistön käyttäjän henkilökuntaa herkällä korvalla ja antanut meille selkeät raamit. Sitten he ovat luottaneet ammattitaitoomme rakennuttajana. Tavoitteet meillä ovat yhteiset: kiinteistön tulee palvella käyttäjää mahdollisimman hyvin ja olla taloudellisesti järkevä.

Rovaniemen kaupungin 20 vuoden vuokrasopimukseen kuuluu palveluelementti, jossa Hoivatilat kiinteistön omistajana ottaa vastuun päiväkodin ylläpitopalveluista sovitun laajuuden mukaisesti: Yhdellä kilpailutuksella Rovaniemen kaupunki hankki siis myös käyttövaiheen palvelut siivouksesta ja PTS:stä vuosihuoltoihin.

Saarni toteaakin kiinteistön hankinnan vuokramallilla olevan kunnille vaivaton ratkaisu. Yksi kilpailutus ja yksi sopimus – jonka kulut ovat tarkasti ennustettavissa – ja Hoivatilat kantaa rahoitus- ja ylläpitoriskit.