Nainen ja lapsi vertailevat eri värisiä paperiaskarteluja

Hiukkavaaran lisäkoulu

Rakenteilla laadukkaat ja muunneltavat opetustilat

Oulun Hiukkavaaran suosio lapsiperheiden asuinalueena jatkuu ja se näkyy oppilasmäärän kasvuna. Monitoimitalolla sijaitsevan koulun naapuriin rakentuu nyt lisäkoulu. Hoivatilat toteuttaa uudet opetustilat vuokramallilla.

Hiukkavaaran lisäkoulu

Asiakas Oulun kaupunki

Tyyppi Koulu

Sijainti Oulu

Oppilasmäärä 350

Valmistumisaika 11/2024

Oulun Hiukkavaara on etenkin perheiden suosiossa ja lapsimäärä kasvaa tulevaisuudessakin vauhdilla. Kehittyvän asuinalueen peruskoulu toimii monitoimitalon yhteydessä. Nyt naapuriin rakentuu tarpeeseen tuleva lisäkoulu, joka otetaan käyttöön tammikuussa 2025. Uusissa tiloissa koulua käyvät 1.–6. luokkalaiset, yhteensä 350 oppilasta.

Hoivatilat toteuttaa noin 4 400 m2 koulurakennuksen Oulun kaupungille vuokramallilla. Sopimuksen kesto on 25 vuotta ja arvo noin 25 miljoonaa euroa. Koulutoiminnan ulkopuolella tiloja tullaan käyttämään harrastustoimintaan.

Muunneltava oppimisympäristö tukee opetusta

Vuonna 2017 toimintansa aloittaneessa Hiukkavaaran koulussa on vuosiluokkiin sitomaton opetus. Jokaisella lapsella on oma henkilökohtainen opetussuunnitelma ja oppilaita ryhmitellään joustavasti. Opetus tapahtuu oppimisen pesissä, joissa opiskelee useita ryhmiä ja eri-ikäisiä oppilaita yhtä aikaa.

Yhdessä oppiminen on opiskelun kantava ajatus. Oppilasryhmissä on niin yleisen, tehostetun kuin erityisen tuen oppilaita. Pesissä toimii moniammatillinen tiimi, joka koostuu luokanopettajista, erityisopettajista ja koulunkäynninohjaajista. Opetushenkilöstö toimii tiiminä jakaen työtä keskenään osaamisensa ja oppilaiden tarpeiden mukaan.

Vuosiluokkiin sitomaton, pesissä tapahtuva opetus on huomioitu tilasuunnittelussa. Hoivatilojen hankepäällikkö Elina Suikki kertoo, että kehitysvaiheessa pesäalueita järjesteltiin tilaajaa ja käyttäjää kuunnellen niin, että jokaisessa pesässä opetustilojen keskellä on vieläkin selkeämpi oppimistilojen yhteinen keskus, oppimistilana hyödynnettävä oppimisaula. Lisäksi tilojen läpinäkyvyyttä ja muunneltavuutta kehitettiin asiakkaan toiveiden mukaan.

– Yhdisteltävät opetustilat palvelevat yhteisopettajuutta ja antavat mahdollisuuksia erilaisiin opetustilanteisiin, Suikki mainitsee.

Kehitystyössä välituntipihaa viilattiin tilankäytöltä tehokkaammaksi, taide- ja taitoaineiden tiloja muokattiin opetusaineiden asiantuntijoiden kanssa tarpeiden mukaisiksi sekä vastattiin muihin kehityskohtiin. Kouluarjen asiantuntijoiden avulla myös ruoanjakelua sujuvoitettiin pienillä muutoksilla. Jatkokehitys eteni jouhevasti, avointa vuoropuhelua tilaajan ja käyttäjän kanssa käyden.

Hiukkavaaran koulun arvot luovuus, sitoutuminen, yhteisöllisyys ja joustavuus näkyvät myös lisäkoulun tilasuunnittelussa ja laadukkaassa toteutuksessa. Osapuolien sitoutuneisuudesta kertoo pitkäaikainen vuokrasopimus ylläpito- ja puhtauspalveluineen.

Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen rakennuttajainsinööri Elias Rautio kertoo, että hanke on edennyt sujuvasti ja aikataulu on pitänyt.

– Yhteistyö Hoivatilojen kanssa toimii hyvin. He tuntevat meidän toimintatapamme ja vaatimukset, mitä me hankkeissa haemme ja haluamme.

Raution mielestä Hoivatilat on tilaajan ja vuokralaisen näkökulmasta helppo ja mukava kumppani.

– Yhteistyö kaikkien osapuolten kesken on ollut kitkatonta. Se on mahdollistanut sen, että tehokkaasti on pystytty porukalla tekemään töitä Hiukkavaaran lisäkoulu -hankkeen hyväksi.

Myös Hoivatiloilla on huomattu, että Oulun kaupungilla on yhdessä toteutettujen hankkeiden myötä hyvä luotto Hoivatiloihin kumppanina.

– Tiedämme, miten he haluavat asioiden menevän, ymmärrämme laatuvaatimukset ja sen, että heidän asiantuntijoitaan kuullaan ja, että budjetin ja aikataulun täytyy pitää, Elina Suikki sanoo. – Hoivatilojen kanssa toimiessaan tilaaja voi luottaa, että hanke toteutetaan asianmukaisesti ja laadukkaasti.

Kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastaa ARCO Oy, pääsuunnittelijana Teemu Leppänen. Pääurakoitsijana toimii Temotek Oy. Molemmat yritykset ovat Hoivatilojen pitkäaikaisia kumppaneita.