Lapset istuvan pihalla värikkään kankaan päällä ja katsovat kameran yli

Kisapuiston päiväkoti

Moderni ja turvallinen päiväkoti uusissa laadukkaissa tiloissa, vaivattomasti vuokramallilla. Näistä lähtökohdista valmistui loppuvuodesta 2023 Tampereen kaupungille 12-ryhmäinen Kisapuiston päiväkoti. Hankkeen myötä Hoivatilat ja Tampereen kaupunki toimivat kumppaneina ensimmäistä kertaa, erinomaisin tuloksin.

Kisapuiston päiväkoti

Asiakas Tampereen kaupunki

Tyyppi Päiväkoti

Sijainti Tampere

Hoitopaikkojen määrä 240

Valmistumisaika 11/2023

Moderni uusi päiväkoti helposti vuokramallilla

Vuoden 2024 alussa toimintansa aloittanut Tampereen kisapuiston päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta 240 lapselle. Se on Hoivatilojen tähän mennessä suurin päiväkotihanke ja ensimmäinen Tampereen kaupungin teettämä vuokrahanke. Hoivatilat jää kiinteistön pitkäaikaiseksi omistajaksi huolehtien myös sen ylläpidosta.

Vaikka hankemuoto oli Tampereen kaupungille uusi, sujui prosessi erittäin hyvin, toteaa Tampereen Tilapalvelujen hankeinsinööri Jani Boström. Vuokramallilla toteutettu hanke osoittautui yksinkertaiseksi ja helpoksi.

– Yleensä teemme Tampereen omistukseen tulevien hankkeiden rakennuttamisen itse. Tässä hankkeessa se työ jäi pois. Meidän on lähinnä tarvinnut pitää huolta siitä, että asiat toteutuvat sovitusti, ja niin on tapahtunut. Tämä on myös ollut hyvin joustavaa. Kokonaisuudesta on jäänyt erittäin positiivinen maku.

Jani Boström, hankeinsinööri, Tampereen tilapalvelut

Pieniä päiväkoteja saman katon alla

Kisapuiston päiväkoti on rakennettu Etelä-Hervannan vilkkaalle asuinalueelle vastaamaan varhaiskasvatuksen tilojen tarpeeseen. Monipuolinen, moderni ja terveellinen päiväkoti on jaettu kahteen kerrokseen, joissa molemmissa sijaitsevat kuuden lapsiryhmän tilat. Kaksi päiväkodin ryhmistä on erityistä tukea tarvitseville lapsille suunnattuja integroituja ryhmiä.

Lähtökohtana oli, ettei päiväkoti tuntuisi käyttäjilleen liian suurelta, tähdentää Kisapuiston päiväkodin hankemanagerina toiminut Hoivatilojen hankepäällikkö Elina Suikki.

– Päiväkoti on jaettu kuuteen kotialueeseen, jotka ovat ikään kuin pienempiä päiväkoteja saman katon alla. Muuntojoustavissa tiloissa on varauduttu myös mahdolliseen lapsimäärän kasvuun tulevaisuudessa. Kaikille yhteisiä tiloja ovat alakerran liikuntatilat ja ruokala.

Elina Suikki, hankepäällikkö, Hoivatilat Oyj

Päiväkodin tilava leikkipiha haluttiin säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena, minkä vuoksi alueella on säästetty korkeita puita, pensaita sekä isoja kiviä. Korkeilla puilla sekä rakennetuilla katoksilla saadaan myös varjostettua pihaa kesän helteillä. Kiinteistöön kuuluvat lisäksi palvelukeittiö sekä henkilökunnan työ- ja taukotilat.

Käyttäjiä on kuunneltu hankkeessa tarkoin, mikä näkyy toimivana lopputuloksena. Jani Boström kertoo, että varhaiskasvatuksen henkilöstö on ollut kokonaisuuteen todella tyytyväisiä: heidän mukaansa tilat ovat upeat.

Monipuolista käyttöä

Kisapuiston päiväkodin hankkeen aloitusprosessi oli Tampereella hieman erilainen kuin muissa kaupungeissa, joissa Hoivatilat on toteuttanut hankkeita vuokramallilla, Elina Suikki toteaa. Kilpailutusvaiheen ja hankintapäätöksen jälkeen alkoi hankesuunnittelu, jonka aikana ehdotussuunnitelmia kehitettiin käyttäjän ja tilaajan kanssa sekä laadittiin hankesuunnitelma-aineisto. Tämän jälkeen hankesuunnitelma ja vuokrasopimukset hyväksytettiin vielä kunnallisessa päätöksentekoprosessissa.

– Prosessi sujui hyvin ja Hoivatilojen tyyliin napakassa aikataulussa. Rakennustyöt aloitimme kuuden kuukauden päästä hankintapäätöksestä vuoden 2022 syyskuun lopulla, Suikki sanoo.

Päiväkodin tiloilla on myös erillistä iltakäyttöä: ruokalaa voi vuokrata vaikka kokousten pitämiseen ja liikuntasali soveltuu alueen asukkaiden harrastustoimintaan. Tilojen sujuva iltakäyttö on huomioitu toteutuksessa muun muassa talotekniikan osalta, Hoivatilojen rakennuttajapäällikkö Ari Hyvärinen kertoo.

Jani Boström toteaa, että päiväkotihanke osui yhteiskunnallisesti haastavaan ajankohtaan muuan muassa yleisen taloudellisen tilanteen ja rakennusalan haasteiden vuoksi. Tämän takia hyvä yhteistyö oli ensisijaisen tärkeää.

– Tämä on ollut Hoivatiloilta kympin suoritus. Heidän kanssaan on ollut todella miellyttävä ja helppoa toimia. Toivon, että vastaavanlaisia hankkeita tulisi meille jatkossakin.