Malminkartano palvelukortteli

Monimuotoista asumista, palveluita ja työpaikkoja Malminkartanoon

Helsingin Malminkartanoon avattiin alkuvuodesta 2023 Suomen monipuolisin palvelukortteli. Hoivatilojen rakennuttama ja omistama kortteli tarjoaa palveluita ja koteja lapsille, ikääntyneille, kehitysvammaisille tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitseville ihmisille.

Ilmakuva Hoivatilojen toteuttamasta palvelukiinteistöstä

Malminkartano palvelukortteli

Asiakas Norlandia Care, Norlandia Päiväkodit ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö & KVPS Tukena Oy

Tyyppi Palvelukortteli

Sijainti Helsinki

Hoitopaikkojen määrä Päiväkoti 50

Asukkaiden määrä Hoivakodissa tehostettu palveluasuminen 66, kevyemmän palvelutarpeen asunnot 42. Tukena Tähtiomena 26 asukasta.

Valmistumisaika Syksy 2022

Hoivatilojen palvelukorttelihanke Helsinkiin sai alkunsa syksyllä 2018. Kuntoutussäätiö omisti ison, huonokuntoisen toimistokiinteistön Helsingin Malminkartanossa. Säätiöllä oli halu keskittyä entistä vahvemmin perustehtävänsä toteuttamiseen ja siksi luopua peruskorjaustarpeessa olevasta isosta kiinteistöstä. Se yhdistettynä Hoivatilojen palvelukorttelikonseptiin ja aluekehityksen asiantuntemukseen johtivat kiinteistön luovutukseen huhtikuussa 2020. Sovittiin, että Hoivatilat purkaa haasteeksi muodostuneen kiinteistön ja rakennuttaa tilalle palvelukorttelin.

Selvää oli, että näin hyvälle sijainnille sopii erinomaisesti yhteisöllinen, eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten palvelukortteli. Mukaan hankkeeseen lähti myös Norlandia Care Oy, ja sen myötä suunnitelmat tarkentuivat: kortteliin tulee niin tehostetun kuin kevyemmän palveluasumisen ratkaisuja ikäihmisille, varhaiskasvatuspalveluita sekä oma päiväkoti myös koirille. Palvelutarjontaa saatiin täydentämään myös Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja palveluasuntoja kehitysvammaisille ihmisille.

Palvelukiinteistöille muodostuu viihtyisä ja suojaisa sisäpiha, jossa on kunkin yksikön oman turvalliseksi aidatun alueen lisäksi mm. aistipuutarha ja oleskelupaikkoja. Tämä virikkeellinen ”pikku paratiisi” sopiikin erinomaisesti Malminkartanon kaupunginosan urbaaniin, mutta vehreään ympäristöön, jonka arvot huomioitiin kohteen arkkitehtisuunnittelussa.

Korttelissa on lukuisia yhteiskäyttötiloja: huone, jonka voi varata esimerkiksi asukkaan jalkohoitoa tai hierontaa varten, esteetön kuntosali HUR-laitteilla, sauna ja oma pieni spa sekä useita ryhmätiloja, joissa voi esimerkiksi pitää hoitoneuvotteluita tai tehdä palapelejä. Hankkeen kokonaisala on 7 000 kem2.

Laadukasta asumis- ja hoivapalvelua Norlandialta  

Norlandialla on palvelukorttelissa Yhdessä-konseptinsa mukaiset monipuoliset palvelut: päiväkoti, ympärivuorokautinen palveluasuminen ja yhteisöllinen asuminen sekä oma päiväkoti myös koirille. Tiloissa toimii myös erilaisia palveluita koteihin, kuten lastenhoitoa, kotitöitä, hoivaa ja sairaanhoitopalveluita, tarjoavan Alina-ketjun yrittäjä.

Vastaava kokonaisuus valmistui aiemmin Tuusulaan, Hoivatilojen ja Norlandian yhteishanke sekin. Norlandia Hoivan maajohtaja Graziella Vartola iloitsee asumisen monipuolisuuden lisääntymisestä ja mahdollisuudesta toteuttaa useille osapuolille mielekästä yhteisöllistä toimintaa myös Helsingissä.

Norlandia Isopakarin palvelut kattavat 66 ympärivuorokautisen palveluasumisen ja 42 yhteisöllisen asumisen asuntoa senioreille. Päiväkoti Norlandia Pikkupakarissa temmeltämää 50 lasta. Hoivayksikön johtaja Mira Ruusunen vastasi Norlandialla kohteen suunnittelusta hoivan osalta. Hän otti pohjapiirroksia myöten kantaa siihen, kuinka ikääntyneiden tarpeet pystytään huomioimaan mahdollisimman hyvin ja kuinka tuoda yhteisöllisyyttä asukkaiden arkeen. Ruusunen iloitsee siitä, kuinka luontevaa arjen jakaminen onkaan, kun eri palvelut ja käyttäjäryhmät on huomioitu aivan alusta lähtien.

– Malminkartanon kohdetta voisi kutsua vanhan ajan kyläkeskukseksi: sieltä löytyy kaikki tarvittava eri ikäisille ihmisille, paljon erilaisia hyvän arjen elementtejä, ja siellä ollaan aidosti yhdessä, kuvailee Ruusunen.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö tarjoaa pitkäaikaisia koteja

Yksi osa kokonaisuutta on KVPS-koti Tähtiomena, asumispalveluyksikkö kehitysvammaisille tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitseville ihmisille. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö vuokraa tilat Hoivatiloilta, ja palvelut yksikössä tuottaa Palvelusäätiön kokonaan omistama yhteiskunnallinen yritys KVPS Tukena Oy. Tukena Tähtiomena tarjoaa oman kodin ja yksilöllisten avun- ja tuentarpeiden mukaiset palvelut yhteensä 26 ihmiselle.

KVPS:llä oli muutamia aihioita lähteä laajentamaan toimintaa Helsinkiin, joko rakentamalla itse tai kumppanin kanssa. Hoivatilat valikoitui kumppaniksi ja sen myötä toteutustavaksi tarkentui vuokramalli. Kaikki Hoivatilojen kiinteistöt suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, niin myös Tukena Tähtiomena. Kehitysvammaisten Palvelusäätiön varatoimitusjohtaja ja kiinteistötoimenjohtaja Aarne Rajalahti ja Tukena Oy:n varatatoimitusjohtaja Jere Metsähonkala olivat hankkeessa aktiivisesti mukana alusta alkaen ja kaikissa vaiheissa.

Suunnittelussa päästiin siis hyödyntämään Palvelusäätiön kolmikymmenvuotista kokemusta kehitysvammaisten ihmisten palveluasumisesta: sekä suunnittelijat että urakoitsijan väki saivat tarvittaessa asiantuntevia täsmennyksiä hankkeen edetessä. Yhdistämällä Hoivatilojen kokemus ja valmiit tehokkaat ratkaisut asiakkaan asiantuntemukseen ja toiveisiin varmistetaan monipuoliset, aidosti tarpeita vastaava lopputulos. 

Aarne Rajalahti kertoo, että esimerkiksi pohjaratkaisua mietittiin hyvin tarkkaan. Sitä käytiin läpi ja hiottiin useita kertoja, jotta se mahdollistaa eri tyylistä asumista kotiyksiköissä. Huomiota kiinnitettiin myös materiaalivalintoihin, esteettömyyteen ja turvallisuuteen. Rajalahti muistuttaa palveluasumisen tarpeen olevan usein pitkäkestoista

– Teemme koteja kymmeniksikin vuosiksi, esimerkiksi nuorille aikuisille. Niinpä sekä viihtyisyyden että kestävyyden edistämistä on mietitty huolella suunnittelijoiden kanssa. Olemme käyneet läpi hyvin monenlaisia ja myös yksityiskohtaisia asioita suunnittelun edetessä.

Jere Metsähonkala lisää, että tärkeää on myös se, että yksilön asuminen ryhmämuotoisessa yksikössä toteutuu mahdollisimman hyvin kullekin asukkaalle itselleen sopivalla tavalla ja sopivassa ympäristössä. Niinpä suunnittelussa tuotiin esille esimerkiksi yksilöllisen tuen ja avun tarpeen vaikutuksia asuntokohtaiseen varusteluun, kuten erilaisiin apuvälineisiin ja nostinratkaisuihin.

Tukena Tähtiomenan kodit ovat moderneja, viihtyisiä ja turvallisia. Noin 28-neliöisissä asunnoissa on oma tupakeittiö ja kylpyhuone. Asunnot sijaitsevat neljässä kotiryhmässä, joissa on asuntojen lisäksi olohuoneita ja tupakeittiöitä. Ne mahdollistavat yhteisölliset kohtaamiset vaikkapa ruokailun tai rupattelun merkeissä. Myös varastotiloja sekä palveluntuottajan tiloja on molemmissa kerroksissa.

– Asiakastarpeita selvitettiin Helsingin kaupungin vammaispalveluiden kanssa, ja asunnon tarvitsijoita ja kysyntää on. Tuntui hyvältä lähteä toteuttamaan meille ensimmäistä vakituisen asumisen asumispalveluyksikköä pääkaupunkiin tutun kumppanin kanssa ja osaksi isompaa kokonaisuutta, Aarne summaa Rajalahti.

Kaupunkikehitys ja asiakastarve kiikarissa

Hoivatiloilla Malminkartanon hankkeen suunnittelusta vastasi hankekehityspäällikkö Olli Haapio. Hän nostaa hattua Kuntoutussäätiölle, jonka omistuksessa olleen huonokuntoisen toimistokiinteistön paikalle palvelukortteli rakentuu. Melko tyypillinen ratkaisu olisi ollut kaavoittaa paikalle asutusta, mutta sitä ei nyt ollut näköpiirissä, joten Kuntoutussäätiö lähti rohkeasti etsimään ratkaisua tilanteeseen.

Kyseessä on Hoivatilojen selkeästi suurin hanke kautta aikain, eikä Suomessa ole toista yhtä monipuolista palvelukiinteistöä. Haapio kertoo, että lähtökohdiltaan hanke ei ole tyypillisimmästä päästä, sillä kaavaprosessin sijaan siinä hyödynnettiin voimassa olevaa kaavaa.

– Yhteisöllinen konseptimme vastaa sosiaalisen segregaation haasteisiin. Ihmisten ei tarvitse asua erillään muista määriteltynä sen mukaan, millaisia palveluita he tarvitsevat. Kaupunkialueella on elämää ympärillä ja hyvät joukkoliikenneyhteydet helpottavat läheisten vierailuja.

Vaikka prosessi vei aikaa ja yllätyksiäkin matkalle mahtui, sanoo Haapio asioiden vain loksahdelleen paikoilleen: operaattoreilla oli vahva tarve uusille tiloille alueella ja Helsingin kaupunki antoi merkittävän mahdollisuuden yksityiselle sektorille alueella, ykkösprioriteettinaan palvella kaupunkilaisia mahdollisimman hyvin. Hanke vastaa monin tavoin kaupunkikehityksen trendeihin, ja sillä on toki myös merkittävä työllistävä vaikutus.

Haapio avaa Hoivatilojen olevan paljon enemmän kuin kiinteistön rakennuttaja ja omistaja. Yhtiössä työskentelee mm. sote-alan ammattilaisia sekä toimijakentän konkareita ja analyytikkoja, jotta voidaan varmistaa palvelun kokonaisvaltaisuus.

– Mietimme aina yhdessä, millainen rakennus minnekin kannattaa rakentaa ja mitkä asiat asiakkaidemme on hyvä tietää alueesta. Tarjoamme laadukkaat tilat palveluna kattavan ylläpidon kera, aina asiakasnäkökulma eikä vain seinien omistaminen mielessämme, kiteyttää Haapio Hoivatilojen toimintatapaa.

Ilmakuva Hoivatilojen toteuttamasta palvelukiinteistöstä
Malminkartanon palvelukorttelin päiväkodin leikkipiha