Lapset istuvan pihalla värikkään kankaan päällä ja katsovat kameran yli

Männistön päiväkoti

Korkealaatuiset ja näyttävät tilat varhaiskasvatukselle Kuopiossa

Kuopion kaupunki tarvitsi kestävät ja kustannustehokkaat tilat palveluverkostosta poistuvien vanhojen päiväkotikiinteistöjen korvaajaksi. Hankesuunnittelun taustalla oli myös kasvanut päivähoitopaikkojen tarve kaupungin keskustan tuntumassa. Ratkaisuksi valittiin vuokramallin hankinta ja uuden päiväkodin toteuttajaksi Hoivatilat.

Männistön päiväkoti

Asiakas Kuopion kaupunki

Tyyppi Päiväkoti

Sijainti Kuopio

Hoitopaikkojen määrä 160

Valmistumisaika 08/2021

Tilojen kilpailutukseen oli Kuopiossa kiinnitetty erityistä huomiota: onnistunut hankinta haluttiin varmistaa erittäin selkeällä tarjouspyynnöllä. Sen liitteeksi laadittiin päiväkodin konseptikuvaus, joka ohjasi suunnittelua. Konseptia varten toteutettiin kysely kaikissa päiväkodeissa – mitkä ratkaisut toimivat, mikä ei toimi. Näin saatiin henkilöstöltä arvokasta tietoa arjen toiminnoista sekä siitä, millaiset asiat rakennuksessa niitä tukevat.

Kuopion kaupunki lähetti tarjouspyynnön neljälle Tilakeskuksen vuokrapäiväkotien rakentamisen ja vuokraamisen puitejärjestelyn sopimuskumppanille. Tarjousten vertailuperusteet olivat tarjouksen vertailuhinnasta ja arkkitehtonisten ratkaisujen perusteella saatavat pisteet. Pisteiden painotus oli suhteessa 60 / 40, jossa tarjouksen vertailuhinnasta sai enintään 60 pistettä ja arkkitehtonista ratkaisuista enintään 40 pistettä. Vertailuperusteena oli kokonaistaloudellisuus. Hankkeen tarjouskilpailun voitti suurimman kokonaispistemäärän saanut Hoivatilat. Hoivatilojen pisteet olivat 37/40 arkkitehtuurista, kaiken kaikkiaan pisteet olivat 97/100 pistettä.

Hoivatiloilta kilpailutusvaiheessa hankemanagerina toimi Elina Suikki. Hän kertoo yhteistyön Kuopion kaupungin kanssa olleen erittäin mutkatonta.

– Kun kilpailutuksen lähtökohdat ja tavoitteet oli näin tarkkaan speksattu, oli meidän helppo lähteä tarjoamaan. Kyseessä on yksi hienoimmista päiväkodeistamme, se on komea ulospäin ja sisältä todella viihtyisä. Ja mikä tärkeintä, tilat ovat toimivat ja terveet, iloitsee Suikki.

Toiminnallisuus ykkösluokkaa

Uudet, pitkään odotetut ja huolella suunnitellut tilat saatiin käyttöön elokuussa -21. Päiväkodissa on 8 ryhmää sekä avoimen varhaiskasvatuksen tilat. Männistön päiväkodin johtajana työskentelee Kirsi Holopainen. Hän kertoo, että ensimmäisten toimintakuukausien jälkeen tunnelmat ovat oikein positiiviset. Suunnitteluvaiheessa pyrittiin kiinnittämään paljon huomiota työergonomiaan ja nyt on käytännössä nähty, että siinä onnistuttiin.

Rakennuksen koko aiheutti etukäteen hieman huolta; tuleeko tunne, että vaelletaan isossa kompleksissa. Huoli on osoittautunut aiheettomaksi ja tilat kaikin puolin toimiviksi, nykyaikaisiksi ja terveiksi varhaiskasvatuksen tiloiksi. Sisällä ei ole ison kiinteistön tuntua, vaikka ulkoapäin rakennus suuri onkin.

– Varsinkin jakotilojen määrä on noussut esille henkilöstön keskuudessa sekä se, että pienryhmätoimintaa pystytään järjestämään oikein mallikkaasti ja rauhallisissa tunnelmissa, sanoo Holopainen.

Lapsilta riemukkaita kommentteja on herättänyt erityisesti liikuntasali monipuolisine välineineen. Kaikilla ryhmillä on omat salivuorot, ja valoisaa ja avaraa salia käytetään iltaisin myös muuhun toimintaan.

Modernia puurakentamista

Kuopion kaupungin kaupunkikuvallisen arvioinnin lähtökohdat olivat, että uusi päiväkotirakennus edustaa arkkitehtuuriltaan modernia puurakentamista, joka huomioi lähiympäristön ja ympäröivän rakennuskannan. Kirsi Holopaisen mukaan tavoitteessa on onnistuttu erinomaisesti. Hän toteaa uudisrakennuksen sopivan miljööseen ja kaupunginosaan äärimmäisen hyvin.

Arkkitehtisuunnittelusta hankkeessa vastasi PAVE Arkkitehdit Oy. Innoituksen päiväkotirakennus sai Kalevalasta, ja se kantoi työnimeä Kannel; sen leikkisä, veistoksellinen hahmo onkin moderni tulkinta kanteleen muodosta. Niin sisä- kuin ulkotilojen suunnittelussa tärkeimpiä lähtökohtia olivat lastenmittakaavaisuus, elämyksellisyys ja tilojen monikäyttöisyys.

Julkisivussa on tiilenpunaiseksi käsiteltyä sekä luonnonväristä puuta ja kuvioitua betonia. Rakennus avautuu uudenlaisena jokaisesta kadunkulmasta, luoden vaihtelua kaupunkimaisemaan. Päiväkoti muodostaa omaleimaisen, uuden kerrostuman alueelle ja on mainio moderni vastapari puiston toisella laidalla sijaitsevalle rakennukselle.

Hoivatilojen ratkaisuehdotuksen lähtökohtia olivat ekologisuus, terveellisyys ja kestävän kehityksen periaatteet, ja ne heijastuvat kokonaisuuden kaikkiin osa-alueisiin, vastaten tilaajan vaatimuksiin mm. energiatehokkuuden osalta. Rakennusmateriaaleissa suosittiin kestäviä, helppohoitoisia, kierrätettäviä ja uusiutuvia luonnonmateriaaleja sekä energiatehokkaita, älykkäitä taloteknisiä ratkaisuja, kuten ilmanvaihdon tilakohtainen säätö hiilidioksidiantureiden avulla sekä valaistuksen säätö liiketunnistimien avulla.

Hauska yksityiskohta on muurien ja sokkelin betonielementeissä esiintyvät taideteokset. Betoniin maalatut ja painetut kuvat ovat lasten piirtämiä. Ne syventävät rakennuksen tarinaa ja kertovat rakennuksen käyttötarkoituksen ohikulkijoille ilahduttavalla tavalla. Teokset on taiteiltu ”Lapsi mukaan töihin” -päivässä PAVE Arkkitehtien toimistolla. Kolmen arkkitehdin lasten kädenjälki näkyy nyt ulkona kadulle päin ja sisällä portaikossa – osana oman vanhemman työn lopputulosta.

Yhteistyötä Hoivatilojen kanssa Kirsi Holopainen kuvailee todella ainutlaatuiseksi. Hän kertoo sen olleen ja olevan edelleen toimivaa ja sujuvaa. Hänen mukaansa Hoivatilat edustaa raudanlujaa ammattitaitoa, pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta ja neuvottelutaitoja.

Hoivatilojen rakennuttajapäällikkö Jari Lehto kiittää Kuopion kaupunkia erinomaisessa hengessä sujuneesta projektista ja iloitsee lopputuloksesta:

– Kohteen laadullinen taso on hyvin korkea sisältä ja ulkoa. Toteutus oli siis vaativa, ja lopputulos todella upea, kiteyttää Lehto.

Kurkkaa Männistön päiväkotiin tarkemmin oheisella videolla. Kuulet myös henkilökunnan ja lasten kokemuksista uusista, kauan odotetuista tiloista.