Metsätammen toimintayksikkö, lastensuojeluyksikkö

Lastensuojelun sijaishuollon palveluissa olennaista on kasvuympäristön viihtyisyys ja turvallisuus. Hoivatilat toteutti tarpeenmukaiset sijaishuollon tilat Salon Halikkoon ostohankkeena Sosprolle, jolla on lastensuojelutyöstä pitkä kokemus. Pihapiirissä toimii myös pihakoulu.

Metsätammen toimintayksikkö, lastensuojeluyksikkö

Asiakas Sospro

Tyyppi Lastensuojeluyksikkö

Sijainti Salo

Hoitopaikkojen määrä 14-paikkainen lastensuojeluyksikkö sekä pihakoulu

Valmistumisaika 1/2024

Turvallinen ja toimiva lastensuojeluyksikkö

Hoivatilat piti yhdessä kumppaniensa kanssa huolen siitä, että Sospron tarkka visio oikeanlaisista tiloista konkretisoitui toivotun mukaiseksi. Ostohankkeena toteutetussa projektissa Hoivatilat vastasi rakennuttamisvaiheen valvonnasta ja lopputöistä. Hoivatilat jää myös kiinteistön pitkäaikaiseksi omistajaksi. Hankesuunnittelusta vastasi urakoitsijana toiminut Vestera.

– Yhteistyö oli kaikkien osapuolten kesken erittäin sujuvaa puolin ja toisin. Vestera toteutti urakoinnin hienosti, sanoo Hoivatiloilta hankemanagerina mukana ollut Mikko Yrtti.

Hankkeen sujuvuudesta kertoo, että kohde luovutettiin Sosprolle etuajassa. Salon toimintayksiköstä vastaava Sospron Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluejohtaja Piia Sauranen kertoo olevansa tyytyväinen lopputulokseen ja yhteistyöhön Hoivatilojen kanssa.

Kyseessä on ollut meidän kannaltamme erittäin onnistunut projekti.

Uusi laadukas yksikkö kiinnostaa

Sospro Metsätammen toimintayksikkö sijaitsee Halikon rauhallisella pientaloalueella. Metsätammessa on kaksi erillistä seitsenpaikkaista asuinyksikköä, joista Terho aloitti toimintansa vuoden 2024 alussa. Latvus-asuinyksikön toiminta käynnistyy elokuussa 2024.

Terho on erityistason asuinyksikkö neuropsykiatrisia haasteita omaaville sekä vahvaa koulunkäynnin tukea tarvitseville 10–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tilojen suunnittelussa on haluttu painottaa sopivaa aistimaailmaa, visuaalista miellyttävyyttä sekä kodinomaisuutta. Tilojen turvallisuus on ollut tärkeä lähtökohta suunnittelutyölle, kertoo Piia Sauranen.

–  Tilojen tulee olla turvalliset sekä lapsille että aikuisille, minkä vuoksi esimerkiksi tilojen valvottavuuteen on panostettu. Monipuoliselle yhdessäololle löytyy hyvin paikkoja, mutta kaikilla lapsilla on myös oma huone, jonne voi mennä, jos kaipaa omaa rauhaa, Sauranen kuvailee.

Saurasen mukaan Terhon yksikkö on kerännyt paljon positiivista palautetta. Viihtyvyyttä ja turvallisuutta on tuotu mukaan monin tavoin esimerkiksi automatisoiduilla rakenne- ja turvallisuusratkaisuilla.

– Olemme onnellisia, että saimme Saloon todella kauniit ja toimivat tilat, Sauranen sanoo.

Osaavista työntekijöistä on tällä alalla kova kilpailu, ja työnhaussa on iso merkitys tilojen terveellisyydellä, viihtyvyydellä ja turvallisuudella. Meillä tuli tähän Salon kohteeseen poikkeuksellisen suuri määrä hakijoita. Varmasti uusi hieno yksikkö vaikutti osaltaan siihen.

Pihakoulu huomioi erilaiset oppimistarpeet

Asuinyksikön pihapiiriin on rakennettu pihakoulu, jossa yksikön lapset ja nuoret voivat opiskella kahdessa pienryhmässä. Koulu on Salon sivistystoimen ylläpitämää toimintaa ja kuuluu naapurissa sijaitsevan Armfeltin koulun alaisuuteen.

– Kouluyhteistyö on meille valtavan tärkeä, sillä se on meille sijoitettujen lasten näkökulmasta keskeinen arkea rytmittävä asia, Piia Sauranen sanoo.

Terhon toimintayksikön koulurakennuksessa tärkeitä asioita ovat valoisuus ja muuntojoustavuus, kertoo Armfeltin koulun rehtori Hannu Pölönen.

Luokkien joustavan ryhmittelyn ansiosta rakennuksessa on tilaa järjestää myös tilaisuuksia, joissa ovat läsnä lasten huoltajat. Siten onnistuvat helposti esimerkiksi kevätjuhlan kakkukahvit.

– Koulu on todella viihtyisällä paikalla, ja lapsille on rakennettu pihalle kaikenlaista vapaa-aikaa varten. Kun yksikköön tutustuu, näkee heti, että lapsia ja koulun arkea on mietitty, Pölönen sanoo.