Nainen ja lapsi vertailevat eri värisiä paperiaskarteluja

Pohjois-Ritaharjun koulu

Vuokramallin koulukiinteistö ratkaisu tilantarpeeseen Oulussa

Hoivatilat toteuttaa Pohjois-Ritaharjuun uuden koulurakennuksen, johon tulee tilat luokka-asteille 1–6, noin 340 koululaiselle. Oulun kaupunki valitsi hankintatavaksi vuokramallin, sillä se nähtiin tähän hankkeeseen tarkoituksenmukaisimpana mallina ja vapauttaa kaupungin investointikuluista.

Pohjois-Ritaharjun koulu

Asiakas Oulun kaupunki

Tyyppi Koulu

Sijainti Oulu

Oppilasmäärä 340

Valmistumisaika 06/2023

Tilanne lapsiperheiden suosimassa Ritaharjussa on se, että opetukselle tarvitaan rutkasti lisätilaa. Noin sata oppilasta käy muutaman vuoden ajan koulua hieman kauempana, ja koululaisten määrä tulee lähivuosina lisääntymään edelleen.

Uudet opetustilat rakennetaan nykyisen Pohjois-Ritaharjun koulun tontin viereen perustettavalle uudelle tontille, joka valmistuessaan muodostaa piha-alueineen yhtenäisen kokonaisuuden nykyisen alakoulun kanssa. Hoivatilat rakennuttaa koulun, jää sen vastuulliseksi omistajaksi ja vuokraa Oulun kaupungille 25 vuodeksi.

Kilpailutukseen kuului hankkeen arkkitehtisuunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito. Tarjouksia arvioitiin sekä laatu- että hintaperustein.  

– Saimme vertailtavaksemme kolme hyvää, keskenään erilaista koulua. Voittajaehdotus Linnunrata monipuolistaa ja täydentää nykyisen koulun oppimisympäristöjä ja yhdistää tilat toisiinsa viihtyisän piha-alueen avulla, kertoo hankepäällikkö Sanna Pääkkönen Oulun Tilapalveluista. 

Hoivatilojen hankepäällikkö Panu Pigg kertookin, että suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota rakennuksen sijoitteluun tontille niin, että uuden ja olemassa olevan rakennuksen väliin jäisi hyvän kokoinen leikkipiha.

– Lisäksi pyrimme pitämään siirtymät koulurakennuksen sisällä lyhyinä ja optimoimaan tilojen luonnollisen ja järkevän sijoittelun. Näin liikkuminen rakennuksessa on loogista ja helppoa, sanoo Pigg. 

Arkkitehtisuunnittelusta hankkeessa vastasi Arkkitehtitoimisto Kanttia 2. Hoivatilojen osallistavan suunnittelun toimintamallin mukaisesti käyttäjä eli Oulun kaupunki pääsi kehitysvaiheessa varmistamaan, että tiloista tulee juuri tarkoituksenmukaiset.

Luvassa on viihtyisä oppimisympäristö erilaisille oppijoille: rakenteilla on tarpeeseen vastaavat, laadukkaat ja modernit muuntojoustavat tilat. Vuokrasopimus sisältää myös laajat lisäpalvelut, eli Hoivatilat vastaa ylläpidosta siivouksesta ja jätehuollosta luistelukentän jäädytykseen ja kunnossapitoon.

Hoivatilojen asiakkuusjohtaja Jussi Vikman kertoo, että vuokramalli on moderni ja tehokas tapa toteuttaa kiinteistöhankkeita. Julkisen sektorin taloustilanne on tukala, ja yhä useammat kaupungit laativat strategisia linjauksia vuokratilojen hyödyntämisestä.

– Kiinnostus vuokramallia kohtaan on viime vuosina kasvanut julkisella sektorilla, ja Oulun kaupunki on ollut yksi suunnannäyttäjistä. Olen erittäin iloinen, että pääsemme toteuttamaan Oulun kaupungille Pohjois-Ritaharjun kouluhanketta. Meillä on hyvät kokemukset yhteistyöstä, mikä tarjosi hankkeelle erinomaiset lähtökohdat, iloitsee Vikman.