Nainen ja lapsi vertailevat eri värisiä paperiaskarteluja

Salonpään koulu ja päiväkoti

Tulevaisuuden koulu Oulun Salonpäähän vuokramallilla

Pitkään jatkuneiden tilahaasteiden jälkeen Oulun kaupunki rakennutti uuden koulun ja päiväkodin vuokramallilla Salonpäähän. Nyt koulua käydään moderneissa, terveissä tiloissa, ja kouluajan ulkopuolella rakennus muuntuu kyläläisten tapahtumien ja harrastusten viihtyisäksi näyttämöksi.

Koulun rehtori Elisa Perämäki iloitsee siitä, että nyt koulun ja päiväkodin väellä on käytössään tavoitteiden mukaiset tilat: pedagogisesti nykyaikaisten ratkaisujen mukaiset puhtaat, terveet ja helposti muunneltavat tilat. Suunnittelussa huomioitiin kauttaaltaan myös ilta- ja viikonloppukäyttö.

Kuljetimme alusta asti mukana ajatusta ”koko kylä kasvattaa”. Koulu rakennettiin Salonpään sydämeksi, yhteiseksi kohtaamispaikaksi, kertoo Perämäki.

Salonpään koulu ja päiväkoti

Asiakas Oulun tilapalvelut -liikelaitos, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

Tyyppi Koulu ja päiväkoti

Sijainti Oulu

Oppilasmäärä 150

Valmistumisaika Lokakuu 2021

Uusi koulu sijoittuu kutakuinkin samalta paikalta puretun koulurakennuksen kohdalle, vanhan hirsikoulun naapuriksi. Koulurakennus on yleisilmeeltään levollinen ja helposti lähestyttävä, mutta kuitenkin selkeästi julkinen rakennus. Arkkitehtisuunnittelua innoitti alueen sahateollisuus sekä julkisivumateriaalin että pohjan sommittelun osalta – tilaryhmät asettuvat pohjassa toistensa lomaan kuin laudan päät lautapinossa, tai niin kuin tukin sahauskuviossa.

Hiottu suunnitelma avainasemassa

Hankearkkitehti Sanna Pääkkönen Oulun Tilapalveluista oli hankkeessa tiiviisti mukana hankinta-asiakirjojen laadinnasta lähtien. Kilpailutuksen jälkeen hän toimi hankkeessa vuokralle ottajan edustajana.

Pääkkönen kertoo Hoivatilojen suunnitelman olleen jo kilpailutuksessa todella valmis. Arviointiryhmän mukaan suunnittelu oli oivaltavaa, kaksikerroksisen ratkaisun mahdollisuudet hyödynnetty ja tilojen keskinäiset suhteet ja toiminnalliset tarpeet ratkaistu erittäin hyvin niin sisä- kuin ulkotiloissa.

Kiinteistön käyttäjä oli tyytyväinen jo ratkaisuehdotusvaiheessa, sillä hyvin monet toivotut seikat kiinteistön toiminnallisuudesta oli otettu huomioon. Pitkälle viety hyvä suunnittelu vakuutti kehitysvaiheen sujuvuudesta ja nopeudesta, ja kehitysvaihe vietiinkin läpi kolmessa kuukaudessa kevättalvella 2020.

Luokanopettaja Kai Kleemola osallistui kehitysvaiheeseen. Nyt kun tilat ovat jo käytössä, hän toteaa lopputuloksen vastaavan täysin henkilöstön toiveita ja ohjeita.

– Alusta saakka tuli sellainen olo, että meidän toiveet otetaan aidosti ja laajasti huomioon, joten olemme olleet erittäin tyytyväisiä. Esimerkiksi teknisen työn tilojen suunnittelussa pääsimme vaikuttamaan hyvin konkreettisiin asioihin, sanoo Kleemola. 

Sanna Pääkkönen kokee Hoivatilat hyväksi rakennuttajakumppaniksi. Hän kertoo yhteistyön olleen hyvää ja sujuvaa.

– Rivakasti ja tiiviisti varmistimme yhdessä rakennuttajan, arkkitehdin, urakoitsijan ja käyttäjän kanssa, että kiinteistö palvelee hyvin kaikkia, mutta tietysti erityisesti käyttäjää. Suunnitelma ei kehitysvaiheessa valtavasti muuttunut, se oli tehty niin valmiiksi jo kilpailutukseen, kertoo Sanna Pääkkönen.

Kilpailutuksen arviointiryhmän mukaan tonttia oli suunnitelmassa käytetty hyvin ja kaavaluonnoksen ohella oli otettu erinomaisesti huomioon niin ilmansuunnat kuin ympärillä olevat rakennukset, vanha säilytettävä puukoulu mukaan lukien.  Liikennejärjestelyt oli ratkaistu väljästi ja turvallisesti, eri liikennemuodot sekä saatto- ja huoltoliikenne huomioiden. Monipuolista ja aurinkoisen viihtyisää piha-aluetta voidaan käyttää opetuksen apuvälineenä monessa aineessa.

Räätälöidyt palvelut mukana vuokrasopimuksessa

Hoivatilojen rakennuttajapäällikkö Jari Lehto toteaa, että hyvä suunnittelu ja laadukkuus voi tarkoittaa myös kustannustehokkaampaa toteutusta. Lähtökohtana tulee olla käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen, ja isossa roolissa ovat myös osaavat kumppanit. Lehdon mukaan Salonpään koulusuunnitelmassa saatiinkin positiivista huomiota erityisesti ehdotuksen tavoitteenmukaisuudesta ja toiminnallisuudesta.

Lehto kertoo myös, että Hoivatilojen hankesuunnittelussa on tietoisesti panostettu arkkitehtuuriin:

– Osaavalla suunnittelutyöllä voimme tehdä kustannustehokkaita ja laadukkaita ratkaisuja toiminnallisuus ja rakennuksen ulkonäkö huomioiden. Voimme tuottaa viihtyisät tilat asiakkaillemme ja tuottaa lisäarvoa maisemakuvallisesti rakennetulle ympäristölle. Meillä on aina tavoitteena tehdä mahdollisimman valmis suunnitelma, mutta jättää myös käyttäjälle liikkumavaraa. Salonpään hankkeessa yhteistyö tilaajan ja käyttäjän kanssa sujui todella jouhevasti, ja kehitysvaiheessa pystyimme keskittymään yksityiskohtien hiomiseen.

Laadukkaalla suunnittelulla tähdätään myös toiminnan aiheuttamien käyttökustannusten kohtuullistamiseen. Järkevällä rakennusrungolla mahdollistetaan rakennuksen muunneltavuus ja mahdollinen laajennettavuus.

Yhtenä Salonpään hankkeen lähtökohdista oli käyttöturvallisuus. Tilat ovat terveellisiä ja tarkoituksenmukaisia, turvallista käyttöä edistäviä sekä ääniteknisesti rauhallisia. Rakennus ja piha-alue muodostavat esteettömän ja turvallisen ympäristön, jossa kaikkien on mukava toimia. Koulun tontilla on oma pellettilämpövoimala, ja erityistä huomiota annettiin myös teknisille suunnitteluratkaisuille sekä kosteudenhallintasuunnitelmalle.

Salonpään koulun 25 vuoden vuokrasopimukseen kuuluu palveluelementti, jossa Hoivatilat ottaa vastuun kohteen ylläpitopalveluista sovitun laajuuden mukaisesti. Ylläpitopalveluihin kuuluu koulurakennuksen siivous, kiinteistönhuolto, energiakustannukset sekä PTS ja vuosihuollot. Oulun kaupunki saa siis hankkeen tilaajana yhdellä kilpailutuksella laajan valikoiman myös koulun käyttövaiheen palveluja.

Tutustu Salonpään koulun ja päiväkodin tiloihin ja ratkaisuihin tarkemmin oheisella videolla. Kuulet myös käyttäjän, eli koulun henkilökunnan, kokemuksia osallistavasta suunnittelusta ja sen lopputuloksesta.

Korkea aulatila, jossa vanhempia lasten kanssa.