Satamatien palvelukortteli

Nykyaikainen asumisen ja palveluiden kokonaisuus Ouluun

Oulun Toppilansalmen historialliseen satamamiljööseen rakentuu parhaillaan Oulun Satamatien palvelukortteli. Se muuntaa entisen varastorakennuksen nykyaikaiseksi asumisen ja palveluiden kokonaisuudeksi, joka vastaa ikäihmisten asumis- ja hoivapalveluiden voimakkaasti kasvavaan tarpeeseen. Samalla kortteli tarjoaa palveluita koko alueelle.

Oulun Satamatien palvelukortteli, havainnekuva

Satamatien palvelukortteli

Asiakas Norlandia Care Oy

Tyyppi Palvelukortteli

Sijainti Oulu

Asukkaiden määrä Hoivakodin ympärivuorokautisen palveluasumisen asukaspaikkojen määrä 90, yhteisöllisen asumisen asuntoja 34

Valmistumisaika loppuvuosi 2024

Tulevina vuosina ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen sekä yhteisöllisen asumisen tarpeet tulevat kasvamaan Pohjois-Pohjanmaalla ja erityisesti Oulussa. Satamatien palvelukortteli on kehitetty vastaamaan tätä kysyntää ja palvelutarpeiden kasvua. Kortteliin sijoittuukin useita palveluntarjoajia.

Myös K21-nimellä tunnetun hankkeen myötä Toppilansalmeen rakentuu elämäntäyteinen palvelukortteli, jonka hoivakoti tarjoaa ikäihmisille sekä ympärivuorokautista palveluasumista että yhteisöllistä asumista. Ympärivuorokautisesta toiminnasta, kotiin tilattavien palveluiden toteuttamisesta ja yhteisöllisestä toiminnasta vastaa Norlandia Care Oy. Hoivakotiin tulee 90 paikkaa ympärivuorokautiseen yhteisölliseen palveluasumiseen ja 34 asuntoa yhteisölliseen asumiseen, siis koti 124 asiakkaalle.

– Kortteli kehittyy asiakkaiden toiveet ja tarpeet huomioiden. Meillähän ei ole yksittäisiä isoja kerroksia tehostettua palveluasumista tai yhteisöllistä asumista, vaan meillä asutaan kodinomaisesti pienimuotoisissa yhteisöllisissä soluissa, jotka sitten muodostavat kokonaisuuden, kertoo Norlandian maajohtaja Graziella Vartola.

Palvelukorttelin länsipäätyyn valmistuu myös päiväkoti, joka on 4-ryhmäinen ja suunniteltu 75 lapselle. Satamatien palvelukorttelissa sisäpihat mahdollistavat lasten ja aikuisten kohtaamiset, ja sisäpuutarhoissa voi viettää vapaa-aikaa mieltymystensä mukaisesti. Muistisairaille ja ikäihmisille on tarjolla turvalliset ulkoilupaikat.

Kortteliin sijoittuu myös Norlandia Caren koirien päiväkoti sekä nykyaikainen kuntokeskus, jonka toiminnasta vastaa Kuntokeskus Liikku Oy.

Hoivatilat toimii hankkeessa rakennuttajana ja kehittäjänä sekä kiinteistön omistajana. Korttelin rakennusluvan mukainen kokonaislaajuus on 10 600 kerrosneliötä.

Palveluita koko alueelle

Rakentuva palvelukortteli sijaitsee lähellä keskustaa helposti saavutettavalla ja voimakkaasti kehittyvällä alueella, jonka asunrakentaminen ollut viime aikoina voimakasta.

On merkittävää, että alueelle tuodaan korttelihankkeen myötä myös palveluita, toteaa Hoivatilojen hankekehityksestä ja myynnistä vastaava johtaja Jussi Vikman. Korttelissa asuvien ihmisten lisäksi palvelut hyödyttävät alueen muuta rakennettua ympäristöä ja siellä asuvia ihmisiä.

Palvelukorttelin ensimmäiseen kerrokseen valmistuvat liiketilat päivittäistavarakaupalle sekä muille kaupallisille palveluille, kuten esimerkiksi kahvila- ja ravintolapalveluille. Kortteliin toteutettavat ja aiemmin sen ympärille rakennetut asunnot näyttäytyvät uudella tavalla kiinnostavilta, kun alueen lähipalvelut lisääntyvät huomattavasti korttelihankkeen myötä.

Kohteen suunnittelusta vastaa PAVE Arkkitehdit Oy ja pääurakoitsijana toimii Temotek Oy. Molemmat ovat Hoivatilojen pitkäaikaisia kumppaneita. Temotek toteuttaa kohteeseen 14 uniikkia omistusasuntoa, jotka tarjoavat korkealaatuista asumista pienessä taloyhtiössä. Huoneistojen koot vaihtelevat 55 m2 kolmiosta ylimmän kerroksen 144 m2 neliöön.

– On ilo olla osa huippuosaajien kokonaisuutta tässä ainutlaatuisessa hankkeessa. Kaikissa tilanteissa ratkaisut ovat löytyneet avoimesti keskustellen ja yhdessä kehittäen. Keskinäinen luottamus on tärkeää päämäärän saavuttamisessa, Temotekin toimitusjohtaja Antti Kamutta sanoo.

Hankkeen laajuus näkyy tarkassa suunnittelussa

Koska ”K21” on kaupunkikuvan kannalta tärkeä rakennus, purkaminen ja muuntorakentaminen on vaatinut pitkäjänteistä kaavoitus- ja luvitustyötä. Satamatien palvelukorttelin suunnittelussa on kiinnitetty huomiota kohteen sopeutumiseen osaksi miljöötä, ja uudisrakennus tulee ulkoiselta hahmoltaan ja ulkomitoiltaan vastaamaan entistä. Myös asemakaava turvaa rakennuksen hahmon säilymisen.

– Kaikki toimijat ovat sitoutuneet säilyttämään Satamatien konversiohankkeen arvomaailmaa maaliin asti. Suomessa ei esimerkkejä vastaavista kohteista juuri ole, PAVE Arkkitehtien toimitusjohtaja Pave Mikkonen kuvailee ja arvioi, että kortteli on valmistuttuaan ihmisläheinen ja elämäntäyteinen.

Satamatien palvelukorttelin on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Jussi Vikman toteaa, että hanke on ajoittunut hyvin poikkeukselliseen ajanjaksoon taloudessa ja rakentamisessa. Se on edennyt aikataulussaan epätavallisesta maailmantilanteesta huolimatta.

– Hankkeen laajuus ja vaativuus huomioiden suunnittelu, kaavoitus ja luvitus toteutettiin erittäin sujuvasti ja hyvässä yhteistyössä osapuolien kanssa, mistä haluan erikseen kiittää myös Oulun kaupungin viranhaltijoita ja päättäjiä sekä museoviranomaisia, Vikman sanoo.

Katso videot Satamatien palvelukorttelin rakentumisesta:

Katso Satamatien palvelukorttelin havainnekuvat:

Havainnekuva Oulun Satamatien palvelukorttelista