Lohja palvelukortteli

Sykähdyttävää ja kestävää kaupunkikehtitystä Lohjalla

Hiidensalmen alue Lohjan keskustan läheisyydessä on saanut uuden luvun tarinaansa. Tarpeettomaksi jääneestä teollisuusalueesta kehitettiin kauniiseen järvimaisemaan yhteisöllinen asuinalue, josta löytyy myös palveluita ja harrastusmahdollisuuksia. Hiidensalmi toimi kesän -21 Asuntomessujen näyttämönä, ja Hoivatiloilla oli ilo olla mukana alueen suunnittelussa jo alkumetreiltä. 

Lohja palvelukortteli

Asiakas Pilke päiväkodit, Attendo

Tyyppi Palvelukortteli

Sijainti Lohja

Hoitopaikkojen määrä Päiväkodissa 54, hoivakodissa 50

Valmistumisaika Kesäkuu 2021

Hoivatilat lähti mukaan Hiidensalmen kehityshankkeeseen osallistumalla kaavan laadinnan yhteydessä järjestettyyn kerrostalokorttelin kumppanuushakuun vuonna 2018. Hoivatilat valittiin kumppaniksi UKI Arkkitehtien suunnitelmalla, ja pian mukaan saatiin myös TA-Yhtiöt ja Lohjan Vuokra-asunnot Oy.

Nyt näiden toimijoiden kiinteistöt muodostavat Hiidensalmen sydämen: aidosti yhteisöllisen ja monisukupolvisen kumppanuuskorttelin. Hoivatilojen palvelukiinteistö on toteutettu Toiveiden kortteli -konseptin mukaisesti, ja siinä toimivat Pilke luontopäiväkoti Ulappa sekä monipuolisia hoivapalveluita ja asumista tarjoava Attendo-koti Hiidensalmi. Kiinteistössä on myös kaikille avoin ravintola.

Lohjan kaupungin ja Asuntomessujen projektipäällikkö Mirka Härkönen kertoo, että Hoivatilat sai kumppanuushaussa erittäin hyvin kiinni lähtötavoitteista, kuten yhteisölliset kohtaamiset ja ympäristöystävällisyys. Niistä pidettiin systemaattisesti kiinni projektin edetessä, ja Härkönen toteaa, että kun osapuolilla on yhteinen näkemys siitä, mihin pyritään, ja asioista kommunikoidaan aktiivisesti, on lopputulos kaikkia osapuolia miellyttävä.

Hiidensalmen kaava laadittiin kumppanuuskaavoituksen keinoin, veturina Lohjan kaupunki. Perinteisessä kaupunkisuunnittelumallissa kaavoitus ja kaavan toteuttaminen eli rakentaminen ovat erillisiä, toisiaan seuraavia prosesseja. Kumppanuuskaavoituksessa osapuolet muodostivat yhdessä periaatteet, joiden viemistä käytäntöön hiottiin workshopeissa ja kokouksissa.

– Oli todella antoisaa kehittää uutta aluetta tällä tavalla, isolla porukalla ja monipuolisella osaamisella. Se ei välttämättä ollut aina helppoa, selvitettävää oli paljon ja mutkiakin matkassa, mutta koen, että näin upeaan lopputulokseen ei muilla kaavoituskeinoilla olisi päästy, toteaa Härkönen.

Myös Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula iloitsee Hiidensalmen kehityksestä ja kertoo sen saavan jatkoa muun muassa toisen kerrostalokorttelin rakentamisen muodossa.

– Onneksi enää ei ajatella niin, että eri ihmisryhmien on parempi asua erillään. Sen sijaan eri sukupolvet elävät lähekkäin ja rikastuttavat toistensa elämää. Toiveiden kortteli -konsepti on tästä loistava esimerkki, joka meillä yhdistyi vielä laajempaan kumppanuusajatteluun. Meillä on varhaiskasvatusta, hoivaa kunniakansalaisillemme, vuokra-asumista ja asumisoikeusasumista tarjoava laadukas kokonaisuus, sanoo Sivula.

Varhaiskasvatusta ja hoivaa rinnakkain

Hoivatilojen palvelukiinteistössä arjen jakavat luontopainotteinen Pilke päiväkoti Ulappa ja ympärivuorokautista hoivaa tarjoava Attendo-koti Hiidensalmi.

Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen iloitsee naapuruudesta. Hän kertoo sen luovan toiminnalle aivan erityisen ulottuvuuden ihmiselämän kehityskaaren kannalta. Päiväkoti ja hoivakoti tekevät paljon yhteistyötä, toki hoivakodin asukkaiden terveydentila ja kunto sekä koronatilanne huomioiden. Luvassa on yhteisiä juhlia, askartelua ja muuta ohjattua toimintaa sekä ulkoilua. Martikaisen kokemuksen mukaan vanhukset nauttivat lasten näkemisistä, äänistä, yhteisistä hetkistä ylipäätään – joskus aika arkisilta tuntuvat asiat voivat tuoda suurta iloa. Myös lapset iloitsevat yhteisestä ajasta ja aktiviteeteista, ja parempikuntoiset vanhukset voivat esimerkiksi tarjota lapsille ekstrasyliä.

Attendon ikäihmisten palveluiden aluepäällikkö Anu Räikkönen kertoo, että heille on tärkeää, että ikäihmiset saavat viettää omannäköistä. Lohjan Attendo-kodin suhteen hän iloitsee erityisesti ympäristöstä, johon hoivakoti sijoittuu.

– Täällä asutaan ihmisten ilmoilla ja nähdään arjen kulkua koko ajan, ollaan osa sitä. Vaikkakin ollaan hoivan ympäristössä, ei se tarkoita, että pitää olla eristettynä. Erityisesti yhteispiha ja päiväkoti naapurina tulevat varmasti tuomaan lisämaustetta ikäihmisten elämään, sanoo Räikkönen.

Puitteet hyvään elämään

Hoivatilojen voittoisan kumppanuuskorttelisuunnitelman nimi oli Kohtaamisia. Siinä huomioitiin muun muassa ihmisten kulkureitit – niistä haluttiin tehdä luontevat kohtaamiset mahdollistavia. Koko korttelialueen läpi kulkee kevyen liikenteen väylä, vieressä vehreä Kaarnapuisto ja Hoivatilojen kiinteistössä sijaitsevan ravintolan etualalle levittäytyy aukio monipuolisille aktiviteeteille. Kumppanuuskorttelissa ei kiinteistöille ole palvelukiinteistön omia alueita lukuun ottamatta aidattu tai muuten rajattu omia tontteja, vaan kyseessä on aidosti yhteisöllinen, kylämäinen pihapiiri. Poikkeuksellisen pihan suunnittelu oli kestävän ympäristörakentamisen pilottikohde.

Hoivatilojen hankekehityspäällikkö Olli Haapio kertoo, että filosofia hankkeissa on luoda alusta onneen – niin asukkaille, heidän läheisilleen kuin alueella työskenteleville ja muille sidosryhmille. Haapion mukaan pyörää ei ole keksitty uudestaan, mutta Hoivatilojen intressi hankekehittäjänä on poikkeuksellisen iso, sillä yhtiö jää rakennuttamiensa kiinteistöjen pitkäaikaiseksi omistajaksi.

– Näkökulmamme on syvällisempi ja monipuolisempi kuin myytäväksi rakennettavan paketin suunnittelu. Mietimme aina myös sitä, millainen alue tulee olemaan tulevaisuudessa. Usein olemme uuden alueen ensimmäisiä toimijoita, ja kannamme tietoista riskiä siitä, lähteekö alue kehittymään. Se nostaa omia panoksia ja vaikuttaa positiivisesti koko hankkeen laatuun, Haapio vertaa.