Työskentelen palvelupäällikkönä Hoivatiloissa.  Minulla on vahva osaaminen ja kokemus kuntakentältä, sillä  olen toiminut mm. Sotkamon kunnanjohtajana sekä kuntakentän asiantuntijatehtävissä. Vastaan Hoivatilojen koululiiketoiminnasta.

Verkostoidutaan Petri Kauppinen