9.11.2021

Yhtä aikaa mielenkiintoinen ja arvokas koulukiinteistö

Espoon kristillisen koulun suunnittelusta vastasi arkkitehti SAFA Anne Jaakola-Wondafrash arkkitehtitoimisto Avariosta. Hän kertoo projektin olleen mielenkiintoinen, haastava ja erilainen: Suunnittelulle oli hyvin tarkat tavoitteet käyttäjältä. Kaava toi tiukat rajat sille, kuinka rakennus voi tontille sijoittua. Hyvän lisämausteen suunnitteluun toi kaavamääräys rakennuksen elävöittämisestä taiteen ja valaistuksen keinoin.

– Näistä lähtökohdista aloimme suunnitella omannäköistä, silmää miellyttävää kokonaisuutta. Käyttäjäyhteistyö on ollut aktiivista, joustavaa ja hedelmällistä, joten rakenteilla on hyvän yhteistyön lopputulos, joka on yhtä aikaa mielenkiintoinen ja arvokas, kiteyttää Jaakola-Wondafrash.

Keskeinen sijainti ja monipuolisuus huomioiden

Koulu on suunniteltu vastaamaan nykyisen toiminnan tarpeisiin, mutta myös ottamaan vastaan tulevien vuosien tuomat muutostarpeet. Erityistä huomiota Jaakola-Wondafrashin suunnittelupöydällä sai myös ruokasalin ja liikuntasalin yhdistelmä – rakennuksen keskelle muodostuva yhdistävä sisätila. Kaksikerroksiseen saliin liittyy parvitiloja sekä näyttämö, ja koulun ulkopuolisessa käytössä se tulee palvelemaan usein juhlatilana. Niinpä saliin haluttiin yhtä aikaa koulun henkeen sopivaa yhteisöllistä tunnelmaa sekä juhlatilanteisiin kuuluvaa arvokkuutta. Sopiva ratkaisu löydettiin muun muassa pintamateriaalivalinnoilla: isoon osaan seinäpinnasta tulee puurimoitusta, joka toimii akustoivana pintana ja tuo tilaan puun arvokkuuden, lämpöä ja tunnelmaa.

Nelikerroksinen rakennus sijoittuu vilkkaasti liikennöidylle alueelle ja hyvien kulkuyhteyksien äärelle, kaupunkikuvallisesti näkyvälle paikalle. Rakennus muodostaa risteysalueelle pääsisäänkäyntiaukon ja rajaa sisäänsä välitunti- ja piha-alueet Matinkylän urheilupuiston puolella.

Anne Jaakola-Wondafrash kertoo, että pihan suunnittelussa kiinnitettiin erityisen paljon huomiota viihtyisyyteen sekä pihan koon että liikenteen melun vuoksi. Sisäpihaa reunustaa kahden metrin korkuiset meluaidat, jotka muodostavat koululta poispäin mielenkiintoista katujulkisivua ja koulun näkökulmasta pehmeää rajausta pihaan. Pihan puolelle istutetaan köynnöksiä, ja meluaitojen rakenne on osin pleksiä, osin puurimaa, mikä mahdollistaa näkyvyyden, mutta estää äänen tulemista haitallisesti koulun piha-alueelle.

Pihassa on runsaasti oppimisympäristöjä ja oleskelualueita istuskelupenkkeineen. Piha liittyy luontevasti urheilupuiston uusiin alueisiin: se jatkuu kohti jäähallia, pyöräratoja ja kunnostettuja puistoalueita.

– Ympäristö on hieno ja monipuolinen. Vaikka toisella puolella on vilkasliikenteiset kadut, niin pihalta avautuu ihan toisenlainen maailma, iloitsee Jaakola-Wondafrash.

Asemakaavamääräysten mukaan tätä liikenteen kannalta keskeistä aluetta tulee rakennuksissa elävöittää valaistuksen ja taiteen keinoin – komea koulurakennus näkyy pitkälle moneen suuntaan ja useassa tasossa. Arkkitehtia kaavamääräys ilahdutti; Jaakola-Wondafrash toteaa olevan hienoa, että ohikulkijoille halutaan antaa muutakin nähtävää kuin tavanomaista rakennuksen seinää. Koko kadunpuoleisen sisäänkäyntikulman tulee kattamaan näyttävistä installaatioista tunnetun kuvanveistäjän Kaarina Kaikkosen taideteos. Harmaalle taustalle sijoittuva teos muodostuu värillisistä alumiinikappaleista, ja se valaistaan sisäänkäyntikatoksen päältä.

Suunnittelussa huomioitiin myös ekologisuus ja kestävä kehitys: materiaalivalinnat, hulevesien imeytys istutusalueilla, istutukset ja viherkatteet sekä harkitut, laadukkaat ja monikäyttöiset tilaratkaisut edustavat kestävän kehityksen mukaista suunnittelua.

Intensiivisellä yhteistyöllä laadukkaaseen lopputulokseen

Anne Jaakola-Wondafrash on tehnyt Hoivatilojen kanssa yhteistyötä useissa hankkeissa. Projektin kulkua ja työskentelyä hän kuvailee intensiiviseksi ja kauttaaltaan positiiviseksi.

– Hankkeemme ovat aina edenneet erittäin luontevasti. Hoivatilat antaa tilaa tehdä työtä ja luottaa ammattitaitoomme. Espoossa yhteistyö on ollut erittäin hyvää myös käyttäjän sekä työmaalla urakoitsijana toimivan Temotekin kanssa, he ovat työskennelleet kunnianhimoisesti ja tarvittaessa aktiivisesti tarkentaneet asioita, kuvailee Jaakola-Wondafrash hankkeen toimijoita.

Lue lisää:

Tilaunelmista totta vuokramallilla