Artikkelit | 31.3.2021

Esimerkillinen koulutyömaa käynnissä Oulussa

Hoivatilat rakennuttaa parhaillaan koulua vuokramallilla Oulun kaupungille. Rakennuksen kerrosala on noin 2 800 kem², ja siinä tulee toimimaan 150 oppilaan alakoulun lisäksi kolme päiväkotiryhmää. Vuokrasopimuksen kesto on 25 vuotta, ja sopimukseen kuuluu ylläpitopalveluita siivouksesta luistelukentän jäädytykseen ja kiinteistönhuollosta omaan lämpövoimalaan.

Aurinkokuormille alttiille julkisivuille valittiin matalan g-arvon ikkunat sekä sälekaihtimet. Lämmitys- ja sähköenergian tarvetta kiinteistössä on vähennetty useilla energiatehokkailla ratkaisuilla.

Iltaisin kylätaloksi muuttuvasta koulusta odotetaan kehkeytyvän Salonpään alueelle kauan kaivattu viihtyisä keskuspaikka, joka koulunkäynnin lisäksi kutsuu harrastamaan ja viihtymään. Muuntojoustavan, alueen sahalaitoshistoriaa henkivän koulun arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Kanttia2 ja urakoitsijana työmaalla toimii Temotek Oy.

Rakennuttajapäällikkönä hankkeessa Hoivatiloilta toimii Jari Lehto. Nyt kevään korvalla työmaalla ollaan sisävalmistusvaiheessa, ja Lehto on hankkeen etenemiseen todella tyytyväinen. Hän kertoo töiden tontilla käynnistyneen kesäkuussa -20, ja alun perin tähtäimessä oli koulun aloittaminen uudessa rakennuksessa tammikuussa -22. Hyvin nopeasti kuitenkin huomattiin hankkeen rullaavan niin sujuvasti, että kiinteistö tulisi valmistumaan etuajassa.

Siisteydestä huolehditaan myös työmaan piha-alueilla sekä myöhemmin tilojen käyttöönotossa; esimerkiksi kalusteiden purkaminen pakkauksistaan tehdään siten, ettei pahvien pölyt päädy sisätiloihin nollaamaan rakentamisen aikana tehtyä puhtaudesta huolehtimista.

– Niinpä yhdessä sovittiin, että tilojen käyttöönottoa aikaistetaan ja lapset pääsevät uusiin tiloihin jo syysloman jälkeen. Ulkoalueiden rakentamiselle, käyttöönottovaiheelle ja kalustamiselle on varattu reilusti aikaa, vaikka aikataulu nopeutuikin, sanoo Lehto.

Hän kertoo myös, että kyseessä on monella tapaa varsinainen mallityömaa. Urakoitsijan laatutietoisuus ja ammattitaito näkyvät kaikissa toimenpiteissä; resursseja on riittävästi, kalusto kunnossa ja työolosuhteet hyvät. Aivan erityisesti Lehtoa ilahduttaa työmaan siisteys: puhtaudenhallinta on ollut esimerkillistä koko rakentamisen ajan.

Pölyn muodostuminen ja leviäminen minimoidaan kaikissa työvaiheissa – myös niiden alueiden osalta, jotka tulevat jäämään piiloon valmiissa rakennuksessa. Siksi esimerkiksi käyttöä odottavat rakennustarvikkeet suojataan muoveilla.

Siistimpi työmaa on tehokkaampi työmaa

Tilaajan eli Oulun kaupungin asettama sisäilmaluokitus hankkeelle on S1, ja puhtausluokitusten osalta kyseessä on P1-työmaa. Hoivatilat on kiinnittänyt hankkeeseen puhtauskoordinaattoriksi SL Nissilä Oy:n Ritva Myllyojan. Hän valvoo työmaan siisteyttä ja suorittaa laadunvarmistustoimenpiteet, kuten näytteiden otot. Myllyojan mukaan P1-puhtausluokan vaatimuksissa pysyminen ei sinänsä vaadi isoja toimenpiteitä, vaan avainasemassa on asenne:

– Meidän työssä suurin merkitys on sillä, että tilaaja ymmärtää, mitä P1-puhtausluokka käytännössä merkitsee. Hoivatiloilla näin on ollut yhteistyömme alusta asti. Heidän rakennuttajapäälliköltään positiivinen viesti ja asenne siirtyvät mestareille ja mestareilta muille työntekijöille, kertoo Myllyoja.

Puhtaudenhallinnan asiantuntijat Sirkka-Liisa Nissilä (vas.) ja Ritva Myllyoja ovat huomanneet, että tärkein tekijä P1-luokituksen suhteen työmailla on asenne.

Millaisilla toimenpiteillä P1-vaatimuksiin työmailla käytännössä vastataan? SL Nissilä Oy:n toimitusjohtajan Sirkka-Liisa Nissilän mukaan olennaista on se, että pölyn syntymistä estetään kaikissa työvaiheissa. Jos pölyä syntyy, niin huolehditaan, että se ei pääse leviämään. Rakennustarvikkeet suojataan muoveilla, jäteastiat ovat kannellisia, työkalut ja tarvikkeet odottavat käyttöä hyllyillä eivätkä lattioilla. Kun työmaa on siisti, lisäävät paremmat työskentelyolosuhteet ja hengitysilma työn tehokkuutta. Sairauspoissaolot ja työtapaturmat puolestaan vähenevät.

Yksi P1-puhtaustasovaatimusten edellytyksistä on, että työkalut ja tarvikkeet löytyvät hyllyiltä tai muilta niille osoitetuilta paikoilta, ei sieltä täältä työmaan lattioilta. Kuvassa Jari Lehto Hoivatiloila (vas.) sekä SL Nissilä Oy:n Sirkka-Liisa Nissilä ja Ritva Myllyoja.

Jari Lehdon mukaan työmaiden sujuvuutta ohjaa aina koko hankkeen ennakkosuunnittelu, ja siihen onkin Hoivatiloilla haluttu erityisesti panostaa. Kun tilasuunnitteluratkaisut varusteista materiaaleihin ja toiminnallisuuksiin on mietitty mahdollisimman pitkälle jo kilpailutusvaiheessa, voidaan suunnitteluvaiheessa keskittyä käyttäjän toiveiden huomioimiseen. Ja kun suunnitelmallinen valmius on hyvä, voidaan työmaalla keskittyä varsinaisen työn tekemiseen.

Kouluhankkeiden tilasuunnitteluun oman lisämausteensa tuo usein toiminnan monimuotoisuus. Esimerkiksi päiväkotia suunnitellessa samat periaatteet toimivat läpi rakennuksen. Koulukiinteistössä sen sijaan on yleensä teknisiä työtiloja, monenlaisia opetusympäristöjä ja oppiaineisiin liittyviä edellytyksiä. Salonpäässä koulukiinteistö tulee lisäksi olemaan myös päiväkotilaisten, harrastajien ja yleisötapahtumienkin käytössä. Tavanomaisten leikki- ja ulkoilualueiden lisäksi koulun pihassa on hiekkatekonurmi, joka jäädytetään talvisin. Kuuluupa monipuoliseen hankkeeseen myös lämmityksen toteuttaminen, ja nyt pihan laidalla on koulun oma pellettilämpölaitos.

– Monimuotoisuus tuo toisinaan haasteita, mutta kyllä se on myös inspiroivaa, toteaa rakennuttajapäällikkö Jari Lehto.

Tämänkin projektin johtoajatuksena minulla on ollut, että yhteistyö toimisi mahdollisimman hyvin kaikkien osapuolten kanssa. Suunnittelua ja hankeohjausta voi tehdä monella tavalla, ja itse pyrin siihen, että alusta asti annetaan mahdollisuus yhteisten ratkaisujen löytymiselle, toteaa Lehto.

Uusi koulu sijoittuu kutakuinkin samalta paikalta puretun vanhan koulun kohdalle, nyt tyhjillään olevan vanhan hirsikoulun naapuriin. Aurinkoinen piha-alue tulee toimimaan opetuksen apuvälineenä monessa aineessa.
Koulukiinteistön energiahuollon suunnittelu ja toteutus kuului hankintaan. Hoivatilat kartoitti vaihtoehdot, ja parhaaksi ratkaisuksi osoittautui pellettilämpövoimala. Pelletti on sataprosenttisesti uusiutuvaa polttoainetta, joka tuotetaan energiatehokkaasti paikallisesta raaka-aineesta. Oman lämpövoimalan ympäristövaikutus on siis hyvin pieni.
Salonpään koulun rakennuttajapäällikkö, Hoivatilojen Jari Lehto, korostaa hankkeiden ennakkosuunnittelun merkitystä ja satsaa omassa työssään hyvään yhteistyöhön kaikkien osapuolten kanssa.
Edellinen Seuraava