Artikkelit | 6.4.2021

Malminkartanon palvelukortteli: Visiot kohtasivat oikealla hetkellä

Hoivatilat rakennuttaa parhaillaan Helsinkiin palvelukorttelia, joka on Suomessa poikkeuksellisen monipuolinen: Malminkartanossa arkea tulevat jakamaan ikäihmiset, lapset, kehitysvammaiset ihmiset ja koirat.

Idea hankkeesta syntyi syksyllä 2018. Kuntoutussäätiön toimitusjohtajan Soile Kuitusen huolena oli säätiön omistuksessa oleva iso, huonokuntoinen toimistokiinteistö Helsingin Malminkartanossa. Kiinteistö ei enää vastannut säätiön oman toiminnan tarpeisiin, eikä sen korjaaminen ollut mahdollista.

Kuitunen oli tutustunut Hoivatilojen uuteen palvelukorttelikonseptiin, jossa kehitetään ympäristön nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin vastaava yhteisöllinen kokonaisuus. Kuitunen otti yhteyttä Hoivatiloihin, ja keskustelua jatkettiin Kuntamarkkinoilla. Kuitunen koki kortteliajattelun sekä konseptin osallisuuden ja yhteisöllisyyden inspiroiviksi ja Malminkartanon kiinteistön alueelle erinomaisesti sopiviksi. Ajatus yhteistyömahdollisuuksista vahvistui.

Myöhemmin samana syksynä Kuntoutussäätiön edustajat kävivät keskusteluja Hoivatilojen hankekehityspäällikkö Olli Haapion ja varatoimitusjohtaja Riku Patokosken kanssa. Kuntoutussäätiöllä oli halu keskittyä entistä vahvemmin perustehtävänsä toteuttamiseen ja siksi luopua peruskorjaustarpeessa olevasta isosta kiinteistöstä. Se yhdistettynä Hoivatilojen palvelukorttelikonseptiin ja aluekehityksen asiantuntemukseen johtivat kiinteistön luovutukseen huhtikuussa 2020. Sovittiin, että Hoivatilat purkaa haasteeksi muodostuneen kiinteistön ja rakennuttaa tilalle palvelukorttelin kolme- ja nelikerroksisista rakennuksista. Hankkeen kokonaisala on 7 000 kem2.

– Olemme tehneet alue- ja naapurustotyötä Malminkartanossa, ja mallintaneet tätä myös muille alueille hyödynnettäväksi. Meitä kiinnostavat uudet tavat lisätä ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta naapurustoissa, osana sosiaalisesti kestäviä kaupunkeja, Kuntoutussäätiön Kuitunen kertoo.

Jälkikäteen voidaankin todeta, että Hoivatilojen ja Kuntoutussäätiön visiot kohtasivat ja mahdollistivat uuden kokonaisuuden toteuttamisen. Kuitunen näkee paljon toiminnallista yhteistyön potentiaalia, jota rakennuksen valmistuttua päästään käytännössä selvittämään. Kuitunen painottaa myös työpaikkojen merkitystä alueen elinvoiman kannalta. Tätä myös Helsingin kaupunki korosti hankkeen valmistelun yhteydessä.

Hyvää elämää ja yhdessäoloa varten

Selvää oli, että näin hyvälle sijainnille sopii erinomaisesti yhteisöllinen, eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten palvelukortteli. Mukaan hankkeeseen lähti myös Norlandia Care Oy, ja sen myötä suunnitelmat tarkentuivat: kortteliin tulee niin tehostetun kuin kevyemmän palveluasumisen ratkaisuja ikäihmisille, varhaiskasvatuspalveluita sekä oma päiväkoti myös koirille. Palvelutarjontaa saatiin täydentämään myös Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja palveluasuntoja kehitysvammaisille.

Kokonaisuus kattaa 66 tehostetun palveluasumisen paikkaa senioreille, 42 kevyemmän palveluntarpeen asuntoa, 50-paikkaisen päiväkodin, koirapäiväkodin ja 28 palveluasuntoa kehitysvammaisille. Lisäksi kortteliin tulee yhteistiloja kaikkien asukkaiden käyttöön, mikä paitsi tuo sosiaalisia hyötyjä, edustaa ekologisuutta parhaimmillaan.

Edellä mainittujen kumppaneiden lisäksi myös Helsingin kaupunki on ollut alusta asti aktiivisesti hankkeen kehityksessä osaltaan mukana.

Malminkartanoon haluttiin monipuolinen, koko aluetta tukeva yhteisöllinen palvelukortteli.

Olen iloinen siitä, miten hyvässä hengessä Helsingin kaupunki on ollut hankkeen suhteen ja miten toimivaa yhteistyö on ollut myös operaattoreiden kanssa, sanoo Olli Haapio.

Palvelukiinteistöjen suojaisalle sisäpihalle muodostuu yhteisöllinen piha-alue, jossa leikkipiha, hoivan piha, kehitysvammaisten piha ja yhteispiha aistipuutarhoineen luovat virikkeellisyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Tämä oma ”pikku paratiisi” sopiikin erinomaisesti Malminkartanon kaupunginosan urbaaniin, mutta vehreään ympäristöön, jonka arvot on huomioitu kohteen rakennusten arkkitehtisuunnittelussa.

Hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaa L Arkkitehtien Mari Ille.

– Meille tämä on ollut mielenkiintoinen, innostava suunnittelukohde. On ollut haastavaa, mutta ehdottomasti palkitsevaa pohtia ja tarjota suunnitteluratkaisuja näin monen eri käyttäjäryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaiseen kokemukseen, kuvailee Ille työsarkaansa.

Ille lisää, että tavoitteena oli ennen kaikkea lämmin ja kotoisa kokonaisuus, jonka rakennukset on suunniteltu hyvää elämää ja yhdessäoloa varten, kestävästi ja laadukkaasti.

Palvelukorttelin rakentaminen käynnistyi vanhan kiinteistön purkutöillä loppuvuodesta 2020. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Temotek Oy, ja Malminkartanon palvelukortteli valmistuu syksyllä 2022.

Edellinen Seuraava